Ի՞նչ է Medicare-ը։

Medicare-ը առողջության դաշնային ապահովագրություն է, որը կառավարվում է Medicare և Medicaid ծառայությունների կենտրոնների կողմից: Այն նախատեսված է 65 և ավելի բարձր տարիքի մարդկանց համար, հաշմանդամություն ունեցող որոշ երիտասարդների և երիկամային հիվանդության վերջնական փուլում գտնվող մարդկանց համար: Այն բաղկացած է չորս մասից. Հոսպիտալացում (Part A), Բժշկական ծառայություններ (Part B), Medicare Advantage (Part C) և դեղատոմսով դեղերի ծրագրեր (Part D):

Original Medicare

Երբ մարդկանց մեծամասնությունը դառնում է 65 տարեկան, նրանք իրավունակ են  Original Medicare-ից օգտվել, որը ծառայության դիմաց վճարմամբ, դաշնային կառավարմամբ առողջապահական ծրագիր է, որն իրավունակ անձանց ապահովագրություն և մուտք է տրամադրում՝ օգտվելու բժիշկներից, հիվանդանոցներից և այլ առողջապահական ծառայությունների մատակարարներից, որոնք ընդունում են Medicare-ը: (Նշում. Ծառայության դիմաց վճարը առողջապահական ապահովագրության ձև է, որի համաձայն առողջապահական խնամքի մատակարարները փոխհատուցվում են ապահովագրված անձին մատուցած յուրաքանչյուր ծառայության վճարի հիման վրա):

Հիվանդանոցային և բժշկական ապահովագրություն

Original Medicare-ը ներառում է երկու մաս. Part A (Հիվանդանոցային ապահովագրություն), որն ընդգրկում է այնպիսի ծառայություններ, ինչպիսիք են հմուտ բուժքույրական հաստատությունը կամ ստացիոնար հիվանդանոցային խնամքը, և Part B (Բժշկական ապահովագրություն), որն օգնում է վճարել բժիշկների/այլ առողջապահական խնամքի մատակարարների, ամբուլատոր խնամքի կամ երկարատև բժշկական սարքավորումների համար: Թեև մարդկանց մեծ մասը ավտոմատ կերպով անդամագրվում է Medicare Part A-ին, յուրաքանչյուր անձ պետք է գրանցվի Part B-ի համար:

Part A

Վճարում է ստացված ծառայությունների համար, եթե Դուք մնաք հիվանդանոցում՝ բուժօգնություն ստանալու համար:

 • Ստացիոնար հիվանդանոցային ծառայություններ և խնամք
 • Հմուտ բուժքույրական հաստատությունների խնամք
 • Հոսփիսի խնամք
 • Տնային խնամքի ծառայություններ (սուր և հանկարծակի առաջացած առողջական խնդրի պատճառով հիվանդանոցում մնալուց հետո)
 • Փոխպատվաստումներ

Part B

Վճարում է բժշկի ծառայությունների համար:

 • Բժշկի այցեր
 • Ամբուլատոր ծառայություններ, վիրահատություններ, ֆիզիկական, լոգոպեդիա և աշխատանքային թերապիա
 • Շտապ օգնության ծառայություններ
 • Տնային խնամքի ծառայություններ (որոնք չեն հաջորդում սուր և հանկարծակի առաջացած առողջական խնդրի պատճառով հիվանդանոցում մնալուն)
 • Բժշկական և լաբորատոր հետազոտություններ
 • Տևական օգտագործման բժշկական սարքեր և պարագաներ
 • Կանխարգելիչ խնամք, մամոգրաֆիա, արգանդի վզիկի Pap հետազոտություն

Part C. Medicare Advantage-ի ծրագրեր

Part C-ն Medicare Advantage-ի ծրագրերն են։ Նրանք տրամադրում են Part A-ի և Part B-ի բոլոր նպաստները և լրացուցիչ նպաստներ, ինչպիսիք են տեսողության, լսողության, ատամնաբուժական և քաջառողջության ծրագրերը: Ծրագրերի մեծ մասը ներառում է դեղատոմսով դեղերի ապահովագրություն (Part D): Սրանք հայտնի են որպես Medicare Advantage-ի-դեղատոմսով դեղերի ծրագրեր (MA-PD): Միայն Medicare-ի կողմից հաստատված մասնավոր ընկերությունները կարող են առաջարկել այս ծրագրերը:

Part D. Դեղատոմսով դեղերի ծրագրեր

Medicare Part D-ն ապահովում է ձեր դեղատոմսերի առանձին ապահովագրությունը: Դուք ունեք ընտրություն՝ ունենալու այս առանձին ապահովագրությունը, որը լավ է աշխատում Medicare-ի հավելումների ծրագրով, կամ միանում է Medicare Advantage-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագրին (MA-PD)։ Ցանկացած ընտրություն կօգնի Ձեզ ապահովագրել Ձեր դեղատոմսով դեղերի ծախսերը:

Medicare-ի հավելումների ծրագրեր

Եթե իրավունակ լինեք, կարող եք առողջապահական ապահովագրություն ստանալ Original Medicare-ի միջոցով, սակայն այն չի վճարի ամեն ինչի համար: Medicare հավելումների ծրագիրը, որը նաև հայտնի է որպես Medigap, կարող է օգնել Ձեզ վճարել լրացուցիչ ծառայությունների և նպաստների համար, ներառյալ որոշ համավճարներ, համաապահովագրություն և չհատուցվող գումարներ:

Medicare ծրագրի ընտրանքների տեղեկատվական գծապատկեր

Իրավունակություն

Դուք Medicare-ի համար իրավունակ կդառնաք, երբ 65 տարեկան լինեք: Դուք ունեք Medicare-ում գրանցվելու պատուհան: Այն սկսվում է 65 տարեկան դառնալուց 3 ամիս առաջ և ավարտվում է 65 տարեկան դառնալուց 3 ամիս հետո: Ավելի երիտասարդ անձինք, ովքեր հաշմանդամություն կամ երիկամների վերջնական փուլի հիվանդություն ունեն, նույնպես կարող են իրավունակ լինել:

Ի՞նչ արժե Medicare-ը:

Ընդհանուր առմամբ, Medicare-ի ապահովագրության և ստացված խնամքի համար ամսական ապահովագին գոյություն ունի: Medicare Parts A, B, C և D-ին առնչվող գրպանից արվող տարբեր ծախսեր կան: Կարևոր է հասկանալ ծախսերը, որպեսզի կարողանաք ընտրել Ձեզ լավագույն ծրագիրը:

Բացահայտեք Medicare-ի ծրագրերը Ձեր տարածքում

Loading....
Loading....
Thanks! You’re going to:

We’ve sent you an email with a link and all the relevant information for the event.

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստացեք

Դիմեք մեզ

Ստացեք Ձեր Medicare-ի հարցերի պատասխանները: Զանգահարեք Blue Shield Medicare-ի խորհրդատուին՝ (800) 260-9607 (TTY՝ 711) հեռախոսահամարով կամ առցանց հանդիպում ամրագրեք:

Հանդիպում ամրագրել

Միացեք Medicare միջոցառմանը

Մասնակցեք անվճար դեմ առ դեմ կամ առցանց սեմինարի՝ Medicare-ի մասին հավելյալ տեղեկություններ և Ձեր հարցերի պատասխանները ստանալու համար: 

Իրադարձություն գտնել

Անվճար գրքույկ ներբեռնել*

Ստացեք Ձեր առաջնորդվող ուղին դեպի Medicare-ի անվճար պատճենը՝ Ձեր ապահովագրութան տարբերակները հասկանալու համար: 

Ստացեք Ձեր ուղեցույցը

Y0118_23_379A2_M Ընդունված 12202023-ին
H2819_23_379A2_M Ընդունված 12202023-ին
Էջը վերջին անգամ թարմացվել է՝ 01/01/2024-ին

*Անվճար պատճեն՝ առանց անդամագրվելու պարտավորության:

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023: Բոլոր իրավունքները վերապահված են:

California Physicians Service DBA Blue Shield of California-ն Blue Shield ասոցիացիայի անկախ անդամ է:

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Blue Shield Medicare Advantage-ի ծրագրերի համար. Blue Shield of Californian-ն HMO է, HMO D-SNP, PPO և PDP-ն ծրագիր է՝ Medicare-ի, ինչպես նաև Կալիֆորնիա նահանգի Medicaid ծրագրի հետ կնքված պայմանագրերով: Blue Shield of California-ում գրանցվելը կախված է պայմանագրի երկարաձգումից:

 
 
Ընկերությունը հետևում է գործող նահանգային օրենքներին և քաղաքացիական իրավունքների դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի դրսևորում, չի բացառում մարդկանց կամ այլ կերպ չի վերաբերվում նրանց ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային ծագման, էթնիկ խմբի նույնականացման, առողջական խնդրիի, գենետիկական տեղեկատվության, ծագման, կրոնի, սեռի, ամուսնական կարգավիճակի, գենդերի, գենդերային ինքնության, սեռական կողմնորոշման, տարիքի, մտավոր կամ ֆիզիկական հաշմանդամության պատճառով: La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental.  本公司遵守適用的州法律和聯 邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年 齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。