Medicare-ի ատամնաբուժական ծրագրեր

Ատամնաբուժության կանխարգելիչ առողջապահական խնամքը չի փոխհատուցվում Original Medicare-ի կողմից, սակայն մենք Ձեզ համար տարբերակներ ունենք:  Բացահայտեք Blue Shield ատամնաբուժական ծրագրերը՝ Ձեր կարիքներին համապատասխանող ծածկույթ ստանալու համար:

Medicare Advantage-ի ատամնաբուժական ծրագրեր

Medicare Advantage-ի դեղատոմսով դեղերի մեր ծրագրերից շատերն այժմ ներառում են ատամնաբուժական ապահովագրություն, որը չի ապահովագրվում Ձեր Medicare ծրագրով: Առանց Ձեզ համար հավելյալ ապահովավճարի ծախսերի, Դուք կարող եք ապահովագրություն ստանալ ատամնաբուժական ծառայությունների համար, ինչպիսիք են սովորական ստամատոլոգիական գնահատումները, մաքրումները, ռենտգենները, ատամնալիցքերը, պսակները, ատամնաբուժական պրոթեզները և ավելին: Բացի այդ, Դուք կարող եք նույնիսկ ավելի շատ ատամնաբուժական ապահովագրություն ավելացնել արդեն ներառվածին:

Medicare-ի լրացուցիչ ատամնաբուժական ծրագրեր

Blue Shield-ն առաջարկում է մատչելի գներով երկու ատամնաբուժական PPO ծրագիր: Բացի այդ, Դուք կարող եք $3 խնայել նշված սակագներից առաջին վեց ամսվա համար, եթե ատամնաբուժական ծրագրում գրանցվեք Ձեր Medicare լրացուցիչ ծրագրի հետ միևնույն ժամանակ:

Ատամնաբույժ գտնել

Blue Shield-ի ատամնաբուժական ծրագրի միջոցով Դուք կարող եք մուտք գործել ողջ նահանգով մեկ ամենամեծ ատամնաբուժական ցանցերից մեկը: Հեշտ է գտնել ատամնաբույժ կամ պարզել, թե արդյոք Ձեր ներկայիս ատամնաբույժը մեր ցանցում է, մեր՝ «Բժիշկ գտնել» գործիքի միջոցով:

Y0118_23_398A_M Ընդունված 09192023
H2819_23_398A_M Ընդունված 09192023-ին   
Էջը վերջին անգամ թարմացվել է՝ 10/01/2023-ին

*Անվճար պատճեն՝ առանց անդամագրվելու պարտավորության:

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023: Բոլոր իրավունքները վերապահված են:

California Physicians Service DBA Blue Shield of California-ն Blue Shield ասոցիացիայի անկախ անդամ է:

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Blue Shield Medicare Advantage-ի ծրագրերի համար. Blue Shield of Californian-ն HMO է, HMO D-SNP, PPO և PDP-ն ծրագիր է՝ Medicare-ի, ինչպես նաև Կալիֆորնիա նահանգի Medicaid ծրագրի հետ կնքված պայմանագրերով: Blue Shield of California-ում գրանցվելը կախված է պայմանագրի երկարաձգումից:

 
 
Ընկերությունը հետևում է գործող նահանգային օրենքներին և քաղաքացիական իրավունքների դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի դրսևորում, չի բացառում մարդկանց կամ այլ կերպ չի վերաբերվում նրանց ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային ծագման, էթնիկ խմբի նույնականացման, առողջական խնդրիի, գենետիկական տեղեկատվության, ծագման, կրոնի, սեռի, ամուսնական կարգավիճակի, գենդերի, գենդերային ինքնության, սեռական կողմնորոշման, տարիքի, մտավոր կամ ֆիզիկական հաշմանդամության պատճառով: La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental.  本公司遵守適用的州法律和聯 邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年 齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。