Medicare-ի ՀՏՀ-ներ

Ստացեք Medicare-ի վերաբերյալ մեր ամենահաճախ տրվող հարցերի պատասխանները: Կամ զանգահարեք Blue Shield Medicare-ի խորհրդատուին՝ հավելյալ տեղեկություններ ստանալու համար.
(800) 260-9607 (TTY՝ 711) ։

Հասկանալ Medicare Advantage-ի դեղատոմսով դեղերի և Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագրերը

Medicare Part D-ն ավելացվել է, որպեսզի օգնի անհատներին վճարել դեղատոմսով դեղերի համար: Medicare Part D-ին գրանցվելը կամավոր է, թեև կարող են տույժեր կիրառվել, եթե Դուք չգրանցվեք, երբ առաջին անգամ իրավունակ եք, և եթե Դուք չունեք այլ դեղերի ապահովագրություն, որը հավասար կամ ավելի լավ է, քան Medicare-ի կողմից առաջարկվող ապահովագրությունը: (Սա ծանոթ է որպես վստահելի ապահովագրություն:)

Ո՞վ է իրավունակ։

Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագրին միանալու համար Դուք պետք է ունենաք Medicare Part A և/կամ Part B: Medicare Advantage-ի ծրագրի միջոցով դեղատոմսով դեղերի ապահովագրման համար Դուք պետք է ունենաք և՛ Medicare Part A, և՛ Part B՝ գրանցվելու համար: Դուք պետք է շարունակեք վճարել Ձեր Medicare Part B-ի ապահովագրական վճարը:


Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագրերի մեծամասնությունն ապահովագրական բացվածք ունի: Սա նշանակում է, որ այն բանից հետո, երբ Դուք և Ձեր ծրագիրը ծախսել եք որոշակի գումար (սա կոչվում է «նախնական ապահովագրության սահմանաչափ» և կարող է տարբերվել ըստ ծրագրի) ապահովագրված դեղերի համար, Դուք վճարում եք ծախսերի բաշխման այլ գումար Ձեր դեղերի համար, մինչ գտնվում եք ապահովագրական «բացվածքում»:

Բացի այդ, երբ Դուք գտնվում եք ապահովագրական բացվածքի փուլում, Medicare Coverage Gap Discount Program-ն արտադրողի զեղչեր է տրամադրում ապրանքանիշային դեղերի համար:

Կարդացե՛ք Ձեր ծրագրի Նպաստների ամփոփագիրը կամ Ապահովագրության ապացույցը՝ յուրաքանչյուր ծրագրի՝ բացվածքի միջոցով ապահովագրության մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար: Երբ որ հասնեք բացվածքի սահմանաչափին, այդ ժամանակ կստանաք «աղետային ապահովագրություն»:

2024 թվականին ապահովագրական բացվածքը կսկսվի այն ժամանակ, երբ Ձեր դեղերի ընդհանուր արժեքը հասնի $5030-ի:


 

Աղետային ապահովագրությունը հատուկ ապահովագրություն է այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն դեղերի չափազանց բարձր ծախսեր: Երբ Դուք կամ Ձեր անունից այլ լիազորված անձինք 2024 թվականին վճարեք ավելի քան $8000 գումար Ձեր ապահովագրված դեղերի համար, Դուք ոչինչ չեք վճարի տարվա մնացած ժամանակահատվածի համար:


 

Blue Shield Medicare Advantage-ի բոլոր դեղատոմսով դեղերի և Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագրերը ներառում են դեղացանկ (ապահովագրվող դեղերի ցանկ) որոնք հաստատվել են Medicare-ի և Medicaid-ի ծառայությունների կենտրոնների կողմից: Նախքան ծրագիր ընտրելը խնդրում ենք վերանայել համապատասխան ծրագրի դեղացանկը՝  համոզվելու, որ այն ներառում է Ձեզ անհրաժեշտ դեղատոմսով դեղերը: Եթե Դուք չեք կարողանում գտնել Ձեր դեղը մեր դեղացանկում, հարցրեք Ձեր բժշկին կամ այլ նշանակողին, թե արդյոք մեր դեղացանկում կա որևէ դեղ, որը կարող է նշանակվել՝ Ձեր հիվանդությունը բուժելու համար: Հավելյալ տեղեկություններ ստացեք ապահովագրված դեղերի մասին Blue Shield of California-ի դեղացանկում Medicare Part D-ի համար:


 

Ոչ: Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի ապահովագրությունը ուղղակիորե Medicare-ից հասանելի չէ: Թեև Դուք կարող եք Ձեր ապահովագրական վճարը հանել Ձեր Սոցիալական ապահովության ստուգումից, Դուք պետք է ապահովագրական ընկերությունից կամ մասնավոր ընկերությունից, օրինակ՝ Blue Shield of California-ից գնեք Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի ապահովագրություն, որը հաստատվել է Medicare-ի կողմից՝ Part D-ի դեղատոմսերի ապահովագրություն առաջարկելու համար:


 

Medicare-ից օգտվողների համար գրանցվելու հաջորդ հնարավորությունը կլինի հոկտեմբերի 15-ից դեկտեմբերի 7-ը՝ բաց գրանցման ժամանակ: Այս պատուհանը հասանելի է ամեն տարի նույն ժամանակահատվածում: Կան որոշակի հանգամանքներ, որոնք թույլ կտան Medicare-ից օգտվողներին գրանցվել հատուկ ընտրության ժամանակամիջոցում: Զանգահարեք մեզ (855) 203-3874 (TTY՝ 711) հեռախոսահամարով՝ հատուկ ընտրության ժամանակամիջոց մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար:

Եթե Դուք չգրանցվեք, երբ առաջին անգամ իրավասու լինեք և չունենաք այլ վստահելի ապահովագրություն, հնարավոր է, որ Դուք տույժ վճարեք ուշ գրանցվելու համար, որը հաշվարկվում է/գանձվում է որպես ազգային բազայի շահառուի հավելավճարի առնվազն 1%-ը յուրաքանչյուր ամսվա համար, որին սպասում եք գրանցվելու համար: Եթե Դուք ուշ ընդգրկվեք ծրագրին, Դուք կարող եք ստիպված լինել ամեն ամիս վճարել այդ տուգանքն այնքան ժամանակ, որքան մնաք Medicare Part D դեղատոմսով դեղերի ծրագրում:

Բացատրության համար, թե ինչպես կարելի է որոշել ուղ գրանցման ձեր տուգանքի չափը,զանգահարեք 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) TTY/TDD 1-877-486-2048 հեռախոսահամարներով, օրը 24 ժամ, շաբաթը յոթ օր:


Գտեք ձեր առանձին ծրագրի հեռախոսահամարների ցանկը Կապ մեզ հետ էջում:


 

Դեղը ապահովագրված չէ Medicare Advantage-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագրի շրջանակներում կամ Medicare դեղատոմսով դեղերի ծրագրի շրջանակներում, եթե այդ դեղի համար վճարումը հասանելի է Medicare-ի Part A կամ B-ի համաձայն: Օրինակ, դեղը չի կարող ապահովագրվել, եթե այն տրվել է հիվանդանոցում կամ բժշկի ընդունարանում:

Medicare-ը նաև բացառում է դեղամիջոցները հետևյալ կատեգորիաներից.

 • FDA-ի կողմից չհաստատված դեղեր
 • Ոչ դեղատոմսով դեղեր (նաև կոչվում են առանց դեղատոմսի դեղեր)
 • Պտղաբերությունը խթանելու համար օգտագործվող դեղեր
 • Դեղեր, որոնք օգտագործվում են հազի կամ մրսածության ախտանիշները թեթևացնելու համար
 • Դեղեր, որոնք օգտագործվում են կոսմետիկ նպատակներով կամ մազերի աճը խթանելու համար
 • Դեղատոմսով վիտամիններ և հանքանյութեր, բացառությամբ նախածննդյան վիտամինների և ֆտորիդի պատրաստուկների
 • Սեռական կամ էրեկտիլ դիսֆունկցիայի բուժման համար օգտագործվող դեղեր, ինչպիսիք են Viagra-ն, Cialis-ը, Levitra-ն և Caverject-ը
 • Անորեքսիայի, քաշի կորստի կամ քաշի ավելացման համար օգտագործվող դեղեր
 • Ամբուլատոր դեղամիջոցներ, որոնց համար արտադրողը ձգտում է պահանջել, որ համապատասխան թեստերը կամ մոնիտորինգի ծառայությունները գնվեն բացառապես արտադրողից՝ որպես վաճառքի պայման

Նշում. Այս դեղերի հետ կապված ծախսերը չեն վերաբերի Ձեր գրպանից արված իրական ծախսերին (TrOOP): Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք ուսումնասիրել Medicare-ի և Medicaid-ի կենտրոնի «Հասկանալ գրպանից արված իրական ծախսերը» (TrOOP) փաստաթուղթը:

Այս տեղեկատվությունը նպաստների ամբողջական նկարագրություն չէ: Կապվեք Ձեր անդամի նույնականացման (ID) քարտի վրա նշված Հաճախորդների սպասարկման բաժնի հեռախոսահամարով:


 

Որպես Medicare Part D-ի իրավունակ անդամ, ամեն անգամ, երբ Ձեր գրպանից վճարում եք դեղատոմսի համար, որը ապահովագրված է Ձեր դեղատների նպաստների ծրագրի ներքո, կարող եք փոխհատուցման հայտ ներկայացնել:

Փոխհատուցման ձևաթուղթը պետք է ստացվի ծառայության համար վճարելու օրվանից երեք տարվա ընթացքում: Փոխհատուցման այս գործընթացը կոչվում է անդամի ուղղակի փոխհատուցում կամ DMR:

Ձևաթղթի ներկայացումը վճարման երաշխիք չէ: Առանց դեղատոմսի անդորրագրի փոխհատուցման հայտերը չեն մշակվի:

Եթե ​​DMR ձևաթուղթը լրացնելու համար օգնության կարիք ունեք, դիմեք Ձեր դեղագործին կամ զանգահարեք Հաճախորդների սպասարկման բաժին՝ Ձեր Blue Shield-ի անդամի նույնականացման (ID) քարտի վրա նշված հեռախոսահամարով:

DMR-ի ձևաթուղթ Medicare-ի անդամների համար, անգլերեն  (PDF, 233 KB)

DMR-ի ձևաթուղթ Medicare-ի անդամների համար, իսպաներեն  (PDF, 144 KB)

DMR-ը փոստով ուղարկեք հետևյալ հասցեով՝

Blue Shield of California

P.O. Box 52066

Phoenix, AZ 85072-2066


 

Ինչպե՞ս օգտագործել Ձեր Blue Shield of California Medicare դեղացանկը

Յուրաքանչյուր Medicare Advantage-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագիր և Medicare-ի դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի ծրագիր ներառում է այն դեղերի ցանկը, որոնք ապահովագրում է: Այս ցանկը կոչվում է դեղացանկ: Blue Shield of California-ում դեղացանկը մշակվել և պահպանվում է Դեղատան և թերապևտիկ (P&T) հանձնաժողովի կողմից և պարունակում է դեղամիջոցներ, որոնք վերանայվել և հաստատվել են Սննդի և դեղերի վարչության (FDA) կողմից: Blue Shield of California P&T հանձնաժողովը ներառում է գործող բժիշկներ և կլինիկական դեղագործներ։ Հանձնաժողովը վերանայում և թարմացնում է դեղացնակն առնվազն եռամսյակը մեկ՝ բժշկական առումով համապատասխան և ծախսարդյունավետ դեղամիջոցներ նշանակելու հարցում բժիշկներին օգնելու համար․


Ապահովագրության որոշումն այն որոշումն է, որը մենք կայացնում ենք Ձեր նպաստների և ապահովագրության կամ այն ​​գումարի վերաբերյալ, որը մենք կվճարենք Ձեր դեղերի համար: Բացառությունները և նախնական թույլտվությունները ապահովագրական որոշումների տեսակներ են, որոնք կարող եք խնդրել:

Blue Shield of California-ի դեղերի ապահովագրության պահանջները որոշվում են մեր Դեղատան և թերապևտիկ (P&T) հանձնաժողովի կողմից՝ հիմնվելով բժշկական ապացույցների վերանայման, փորձագետների խորհրդատվության և երկրով մեկ ճանաչում գտած բուժման ուղեցույցների վրա և կազմվում են՝ հաշվի առնելով ապահովագրության որոշումների կարգավորող պահանջները:

Եթե Ձեր Medicare Part D-ի դեղացանկը ցույց է տալիս, որ Ձեր դեղը ունի դեղի պահանջ/սահմանափակում (նախնական թույլտվություն կամ փուլային թերապիա) ապահովագրության համար, կարող եք դիտել այն չափանիշները, որոնք Blue Shield of California-ն կօգտագործի ապահովագրության վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար: Պահանջը պետք է բավարարվի նախքան ապահովագրության լիազորումը:


Որոշ դեղերի ապահովագրման համար կարող է պահանջվել նախնական լիազորություն (նախնական հաստատում): Սա նշանակում է, որ Դուք, Ձեր բժիշկը, այլ նշանակող կամ նշանակված ներկայացուցիչը պետք է կապվեք Blue Shield of California-ի հետ՝ Ձեր դեղատոմսի ապահովագրման համար նախնական թույլտվություն խնդրելու և կլինիկական տեղեկատվություն տրամադրելու համար: Եթե ​​անհրաժեշտ տեղեկատվությունը չի ներկայացվում, կամ տեղեկատվությունը չի համապատասխանում նախնական լիազորման չափանիշներին, ապա դեղը կարող է ապահովագրված չլինել:


 

Փուլային թերապիան պահանջում է, որ Դուք նախ փորձեք որոշակի դեղեր՝ Ձեր առողջական խնդիրը բուժելու համար, նախքան մենք կապահովագրենք մեկ այլ դեղ՝ այդ առողջական խնդրի համար: Օրինակ, եթե A և B դեղերը երկուսն էլ բուժում են Ձեր առողջական խնդիրը, մենք չենք կարող ապահովագրել B դեղը, քանի դեռ Դուք չեք փորձել A դեղը: Եթե դեղ A-ն չի գործում Ձեզ մոտ, ապա մենք կապահովագրենք դեղ B-ն: Երբ Դուք հայտ ներկայացնեք B դեղի համար, դեղերի վերաբերյալ հայցերի մշակման մեր համակարգն ավտոմատ կերպով կփնտրի նախորդ A դեղի հայցը:


 

Այցելեք Դեղացանկի էջը, և ընտրեք Medicare ծրագիր: Սա Ձեզ կտեղափոխի ծրագրի դեղացանկի որոնման գործիք:

Նախնական թույլտվությունը և փուլային թերապիայի պահանջները դիտելու երկու եղանակ կա.

 1. Դեղացանկի «Դեղերի անվան որոնում» բաժնում մուտքագրեք այն դեղի անունը, որը փնտրում եք և ստուգեք «Սահմանափակումներ և արգելափակումներ» սյունակը՝ պարզելու, թե արդյոք նախնական թույլտվությունը (PA) կամ փուլային թերապիան (ST) հայտնվում են:
 2. Սեղմեք «Նախնական թւոյլտվության չափանիշներ» կամ «Փուլային թերապիայի չափանիշներ» հղումները՝ PDF-ը ներբեռնելու համար: Որոնեք չափորոշիչներն ըստ դեղի ջեներիկ կամ ապրանիշային անվանման՝ այդ դեղի համար դեղերի ապահովագրման պահանջները դիտելու համար:

 

Երբ Blue Shield-ի անդամ լինեք, եթե տեղեկանաք, որ Ձեր ընտրած ծրագիրը չի ապահովագրում Ձեր դեղը, Դուք ունեք երկու տարբերակ.

 1. Հաճախորդների սպասարկման բաժնից խնդրել նմանատիպ դեղերի ցանկ, որոնք ապահովագրված են Ձեր ընտրած ծրագրով: Ցանկը ստանալուց հետո այն ցույց տվեք Ձեր բժշկին և խնդրեք նրան նշանակել նմանատիպ դեղ, որն ապահովագրված է Ձեր ընտրած ծրագրով: 
 2. Blue Shield of California-ից խնդրեք բացառություն անել և ապահովագրել Ձեր դեղը: Այցելեք Ապահովագրման որոշումների էջը լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու այն մասին, թե ինչպես Դուք կամ Ձեր բժիշկը կարող եք բացառության հարցում ներկայացնել Ձեր դեղի համար:

 

Եթե բժշկի ընդունարանից զանգահարեն Blue Shield of California Ձեր բոլոր տվյալներով, ներառյալ Ձեր անունը, բաժանորդի նույնականացման համարը, կլինիկական ախտորոշումը, անցյալի դեղերի պատմությունը և այլ կլինիկական տեղեկություններ, որոնք պահանջվում են դեղի մեր նախնական թույլտվության չափանիշներով, մենք կարող ենք վերանայել խնդրանքը զանգի ընթացքում։ Եթե հարցումը ֆաքսով կամ էլեկտրոնային եղանակով (նաև ePA) ուղարկվի, ապա ապահովագրական որոշում կայացնելու համար կարող է մինչև 72 ժամ (կամ 24 ժամ արագացված հարցումների դեպքում) պահանջվել ապահովագրական որոշում կայացնելու համար՝ կախված նրանից, թե արդյոք մենք ամբողջացված տեղեկատվությունը կստանանք ֆաքսով կամ էլեկտրոնային հարցմամբ:


 

Կարող եք զանգահարել Ձեր բժշկի ընդունարան կամ զանգահարեք Ձեր նույնականացման (ID) քարտի վրա նշված Հաճախորդների սպասարկման բաժնի հեռախոսահամարով:


 

Part D-ի ուշ գրանցման տույժերին վերաբերող տեղեկություններ

Այն անձը, որը գրանցված է Medicare Advantage-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագրում կամ Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագրում, կարող է ուշացած գրանցման տույժ ունենալ, եթե նա առանց Part D-ի կամ այլ վստահելի դեղատոմսով դեղերի ապահովագրության 63 կամ ավելի օր շարունակվող ժամանակահատված է ունեցել՝ Part D-ի ապահովագրման համար նրա նախնական գրանցման շրջանի ավարտից հետո:

Ընդհանրապես, ուշ անդամագրման տուգանքն ավելացվում է անձի ամսական Part D-ի ապահովագրական վճարին այնքան ժամանակ, քանի դեռ նա Medicare դեղատոմսով դեղերի ապահովագրություն ունի, նույնիսկ եթե անձը փոխում է իր Medicare Advantage-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագիրը կամ Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագիրը: Ուշ անդամագրման տուգանքի չափը փոխվում է ամեն տարի: Ուշ անդամագրման տուգանքի արժեքը կախված է նրանից, թե որքան ժամանակ է անձը մնացել առանց Part D-ի կամ այլ դեղատոմսով դեղերի ապահովագրության:


 

 • Միացեք Medicare-ի դեղերի ծրագրին, երբ առաջին անգամ իրավունակ եք Medicare-ի համար: Դուք ստիպված չեք լինի տուգանք վճարել, նույնիսկ եթե նախկինում երբեք դեղատոմսով դեղերի ապահովագրություն չեք ունեցել:
 • 63 կամ ավելի օր անընդմեջ մի՛ մնացեք առանց Medicare-ի դեղերի ծրագրի կամ դեղերի այլ վստահելի ապահովագրության: Դեղատոմսով դեղերի վստահելի ապահովագրությունը կարող է ներառել դեղի ապահովագրություն ներկայիս կամ նախկին գործատուից կամ արհմիությունից, TRICARE-ից, Indian Health Service-ից, վետերանների գործերի վարչությունից կամ առողջապահական ապահովագրության ծածկույթից: Ձեր ծրագիրը պետք է ամեն տարի տեղեկացնի Ձեզ, թե արդյոք Ձեր դեղերի ապահովագրությունը վստահելի ապահովագրություն է: Նրանք կարող են Ձեզ ուղարկել այս տեղեկատվությունը նամակով կամ Ձեր ուշադրությունը հրավիրել դրա վրա տեղեկագրում կամ նամակագրության այլ հատվածում: Պահպանեք այս տեղեկատվությունը, քանի որ այն Ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել, եթե ավելի ուշ միանաք Medicare-ի դեղերի ծրագրին:
 • Պահպանեք արձանագրությունները, որոնք ցույց են տալիս, թե երբ եք ունեցել դեղի վստահելի ապահովագրություն և պատմեք Ձեր ծրագրին այդ մասին: Երբ Դուք միանաք Medicare-ի դեղերի ծրագրին, ծրագիրը կստուգի՝ պարզելու, թե արդյոք Դուք 63 կամ ավելի օր անընդմեջ դեղերի վստահելի ապահովագրություն եք ունեցել: Եթե ծրագիրը համարի, որ Դուք չեք ունեցել, այն Ձեզ նամակ կուղարկի ձևաթղթով, որտեղ կհարցնի Ձեր ունեցած դեղերի ապահովագրության մասին: Լրացրեք ձևաթուղթը և վերադարձրեք այն Ձեր դեղերի ծրագրին մինչև նամակում նշված վերջնաժամկետը: Եթե ծրագրին չհայտնեք Ձեր դեղերի վստահելի ապահովագրության մասին, հնարավոր է, որ ստիպված լինեք տուգանք վճարել:

 

Դեղատոմսով դեղերի ապահովագրություն առաջարկող ծրագրերի մեծ մասը, գործատուների կամ արհմիությունների ծրագրերի նման պետք է իրենց անդամներին ծանուցում ուղարկեն՝ բացատրելով, թե ինչպես է իրենց դեղատոմսով դեղերի ապահովագրությունը համեմատվում Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի ապահովագրության հետ: Այս ծանուցումը Ձեզ տեղեկացնում է, թե արդյոք դեղատոմսով դեղերի ապահովագրությունը, որը Դուք ունեցել եք Ձեր նախորդ ծրագրի միջոցով, եղել է «դեղատոմսով դեղերի վստահելի ապահովագրություն», ինչը նշանակում է, որ այն համապատասխանում է Medicare-ի նվազագույն չափանիշները: Եթե Դուք առանձին գրավոր ծանուցում չեք ստացել, Ձեր ծրագիրը կարող է այս տեղեկատվությունը տրամադրած լինել իր նպաստների տեղեկագրքում: Եթե չգիտեք, թե արդյոք դեղատոմսով դեղերի ապահովագրությունը, որը Դուք ունեիք, համապատասխանել է այս ստանդարտին, Դուք պետք է դիմեք Ձեր նախորդ ծրագրին:


 

Եթե Դուք չմիանաք Medicare Advantage-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագրին կամ Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագրին, երբ առաջին անգամ իրավունակ լինեք, և չունենաք դեղատոմսով դեղի այլ վստահելի ապահովագրություն, հնարավոր է, որ Դուք ստիպված լինեք ուշ անդամագրման տուգանք վճարել: Որոշ դեպքերում Դուք իրավունք ունեք Medicare-ին խնդրել վերանայել Ձեր ուշ անդամագրման տուգանքի որոշումը: Սա կոչվում է վերանայում։ Օրինակ, Դուք կարող եք վերանայում պահանջել, եթե կարծում եք, որ Medicare-ը չի հաշվել Ձեր ողջ վստահելի ապահովագրությունը կամ եթե Դուք ծանուցում չեք ստացել, որը հստակ բացատրել է, թե արդյոք Ձեր դեղատոմսով դեղերի նախորդ ապահովագրությունը վստահելի էր: Վերանայման խնդրանքի այլ պատճառներ նշված են այս ծանուցման հետ ուղարկված հարցման ձևաթղթում:


 

Դուք կամ ինչ-որ մեկը, ում նշել եք Ձեր փոխարեն հանդես գալու համար (Ձեր ներկայացուցիչը), կարող եք վերանայում խնդրել: Եթե ինչ-որ մեկը վերանայում է պահանջում Ձեզ համար, նա պետք է ուղարկի Ձեզ ներկայացնելու իր իրավունքի ապացույցը՝ խնդրանքի ձևաթղթի հետ միասին: Ապացույցը կարող է լինել լիազորագրի ձևաթուղթ, դատարանի կարգադրություն կամ ներկայացուցչի նշանակման ձևաթուղթ: Կարող եք նաև զանգահարել Medicare-ի օգնության հեռախոսագծին՝ (800) MEDICARE (800-633-4227) / TTY՝ (877) 486-2048 հեռախոսահամարով և խնդրեք ձևաթուղթ CMS-1696-ը, ներկայացուցչի նշանակման ձևաթուղթը:

Եթե հարցեր ունեք այս ձևաթղթի տեղեկատվության կամ ուշ անդամագրման տուգանքի վերաբերյալ (ցանկանում եք լրացնել այս ձևաթուղթը հեռախոսով), զանգահարեք Ձեր նույնականացման (ID) քարտի վրա նշված Blue Shield of California Հաճախորդների սպասարկման համարին:


 

Blue Shield of California Medicare Advantage-ի ռեսուրսները և նպաստները դեղատոմսով դեղերի ծրագրի անդամների համար

Տևական օգտագործման բժշկական սարքերը (DME) բժշկական սարքավորումների տեսակ են, որոնք Ձեր բժիշկը պատվիրում է բժշկական պատճառներով: Տևական օգտագործման բժշկական սարքերի օրինակներ են քայլակները, անվասայլակները և հիվանդանոցային անկողինները:

Սարքավորումները, որոնք ապահովագրված են Blue Shield Medicare Advantage-ով, դեղատոմսով դեղերի ծրագրերը ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալով.

 • Անվասայլակներ
 • Հենակներ
 • Հիվանդանոցային անկողին
 • (IV) ներարկման պոմպեր
 • Թթվածնի սարքավորումներ
 • Հեղուկացրիչներ
 • Քայլակ

Ընդհանուր առմամբ, Blue Shield of California Medicare-ի ծրագրերը ներառում են ցանկացած տևական օգտագործման բժշկական սարք, որն ապահովագրված է Original Medicare-ով՝ մեր ցանկի ապրանքանիշերից և արտադրիչներից: Մենք չենք ապահովագրի այլ ապրանքանիշեր և արտադրողներ, եթե Ձեր բժիշկը կամ այլ մատակարարը մեզ չտեղեկացնի, որ ապրանքանիշը համապատասխանում է Ձեր բժշկական կարիքներին:

Տեղեկություններ Blue Shield of California Medicare Advantage-ի նոր՝ դեղատոմսով դեղերի ծրագրի անդամների համար

Եթե Դուք նորեկ եք Blue Shield of California Medicare ծրագրում և օգտագործում եք տևական օգտագործման բժշկական սարքերի (DME) այնպիսի ապրանքանիշ, որը մեր ցանկում չէ, մենք մինչև 90 օր կշարունակենք ապահովագրել այս ապրանքանիշի DME-ն Ձեզ համար: Այս ընթացքում Դուք պետք է խոսեք Ձեր բժշկի հետ՝ որոշելու, թե որ ապրանքանիշի DME-ն է բժշկական առումով Ձեզ հարմար այս 90-օրյա ժամանակահատվածից հետո: (Եթե համաձայն չեք Ձեր բժշկի հետ, խնդրեք նրան ուղղորդել Ձեզ երկրորդ կարծիքի համար:)

Եթե Դուք նորեկ եք Blue Shield of California Medicare ծրագրում և օգտագործում եք դեղատոմսով դեղ, որը մեր դեղացանկում չէ (ապահովագրվող դեղերի ցանկ), մենք 30-օրյա ժամանակավոր պաշար (31 օրվա մատակարարում, եթե դուք երկարաժամկետ խնամքի հաստատությունում եք) կապահովագրեքն Ձեզ համար նոր անդամակցության առաջին 90 օրվա ընթացքում: Այս 90 օրվա ընթացքում Դուք պետք է խոսեք Ձեր բժշկի հետ՝ որոշելու, թե արդյոք մեկ այլ դեղ հարմար է Ձեզ համար: Եթե համաձայն չեք, կարող եք ապահովագրության որոշում պահանջել:

Ծրագրի ապահովագրական որոշում

Եթե Դուք (կամ Ձեր մատակարարը) համաձայն չեք Blue Shield of California Medicare Advantage-ի առողջապահական ծրագրի ապահովագրական որոշման հետ, Դուք, Ձեր ներկայացուցիչը կամ Ձեր մատակարարը կարող եք բողոքարկել: Դուք կարող եք նաև բողոքարկել, եթե համաձայն չեք Ձեր մատակարարի որոշման հետ, թե որ ապրանքը կամ ապրանքանիշն է համապատասխանում Ձեր առողջական խնդրին:

Բողոքարկումների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս Ապահովագրության ապացույցի Գլուխ 9-ը, «Ինչ անել, եթե խնդիր կամ բողոք ունեք (փոխհատուցման որոշումներ, բողոքարկումներ, բողոքներ)»:

ՆՇՈՒՄ. Ծառայությունների համար կարող են կիրառվել թույլտվության կանոններ: Մանրամասների համար զանգահարեք Ձեր անդամի նույնականացման քարտի վրա նշված Հաճախորդների սպասարկման բաժնի հեռախոսահամարով:


 

Blue Shield of California Medicare-ի ծրագրերը ներառում են արյան գլյուկոզայի ցուցասարքեր և ստուգման երիզներ: Խնդրում ենք նայել ստորև Ձեր ծրագիրը՝ հավելյալ տեղեկությունների համար, թե արյան գլյուկոզայի որ ցուցասարքերն ու ստուգման երիզներն են նախընտրելի:

Սա Ձեզ արդի տեխնոլոգիաների առավելություններից օգտվելու հնարավորություն է ընձեռում, ինչպիսիք են՝

 • Օգտագործման հարմարավետություն, կոդավորման հաշվիչներ չեն պահանջվում
 • Ըստ էության, առանց ցավի ստուգում՝ օգտագործելով աշխարհի ամենափոքր արյան փորձանմուշը
 • Գլյուկոզան մարմնի ավելի շատ տեղերում փորձարկելու ավելացված ճկունություն
 • Հաշվիչի 24-ժամյա ուսուցում և տեխնիկական աջակցություն

Blue Shield of California Medicare-ի ծրագրերը ապահովագրում են հաշվիչները և ստուգման երիզները: Գինը և գումարի չափերը տարբերվում են՝ կախված ծրագրից և նախընտրած վաճառողից:

Blue Shield 65 Plus-ի (HMO), Blue Shield 65 Plus Plan 2-ի (HMO), Blue Shield Inspire (HMO) Plan-ի, Blue Shield 65 Plus Choice Plan-ի (HMO), Blue Shield Enhanced-ի (HMO) և Blue Shield Select-ի (PPO) մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես հետևյալը.

 • Տեղեկություններ ստացեք Part B-ի նախընտրելի դիաբետիկ ստուգման երիզներների մասին 
  Անգլերեն  (PDF, 110 KB),  հայերեն  (PDF, 172 KB)

Blue Shield AdvantageOptimum Plan-ի (HMO), Blue Shield AdvantageOptimum Plan 1-ի (HMO), Blue Shield TotalDual Plan-ի (HMO D-SNP) և Blue Shield Inspire-ի (HMO D-SNP) մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես հետևյալը.

 • Տեղեկություններ ստացեք Part B-ի նախընտրելի դիաբետիկ ստուգման երիզներների մասին 
  Անգլերեն (PDF, 125 KB), հայերեն (PDF, 127 KB)

Եթե որևէ այլ հարցեր ունեք, զանգահարեք Blue Shield Medicare Advantage Ձեր անդամի նույնականացման քարտի վրա նշված Հաճախորդների սպասարկման բաժնի հեռախոսահամարով:


 

Blue Shield of California-ն ունի դեղատների լայն ցանց: Ստուգեք մեր դեղատների տեղեկատուն՝ հաստատելու, որ Ձեր դեղատունը մեր ցանցի մի մասն է:


 

Ձեր ծրագրի նույնականացման քարտը միշտ Ձեզ հետ բերեք դեղատուն համոզվելու, որ առավելագույն օգուտ եք քաղում Ձեր դեղերի ապահովագրությունից: Դուք պետք է ներկայացնեք քարտը, նույնիսկ եթե Ձեր ծրագիրն ունի չհատուցվող գումար, որտեղ Դուք դեղի համար կարող եք 100 տոկոս վճարել: Սա Ձեզ թույլ կտա դեղատանը ստանալ Blue Shield-ի պայմանագրային դրույքաչափը և երաշխավորել, որ Ձեր վճարումը կներառվի Ձեր գրպանից արվող տարեկան ծախսերի մեջ:


 

Երբ Դուք անդամագրվեք Blue Shield of California Medicare ծրագրին, Ձեր ապահովագրությունը փոստային ծառայության նպաստ կտրամադրի, որն առաջարկում է ծախսերի խնայողություն և տուն առաքելու հարմարավետություն:

Երբ Ձեր ծրագրի տարին սկսվի, Ձեզ հասանելի կլինի այս նպաստը:


Ծրագրի Ապահովագրության ապացույցի «Դադարեցնել Ձեր անդամակցությունը ծրագրում» գլուխը ներառում է այնպիսի կարևոր թեմաներ, ինչպիսիք են՝

 • Երբ կարող եք դադարեցնել Ձեր անդամակցությունը
 • Ինչպես դադարեցնել Ձեր անդամակցությունը
 • Ինչո՞ւ Blue Shield-ին կարող է անհրաժեշտ լինել դադարեցնել Ձեր անդամակցությունը ծրագրին

Blue Shield-ի ծրագրերին Ձեր անդամակցության դադարեցումը կարող է լինել կամավոր (Ձեր իսկ ընտրությամբ) կամ ոչ կամավոր (ոչ ձեր սեփական ընտրությամբ): Մի քանի կարևոր բան, որ պետք է իմանալ ծրագրից դուրս գալու մասին.

1. Դուք կարող եք դուրս գալ մեր ծրագրից, քանի որ որոշել եք, որ ցանկանում եք հեռանալ:

Ձեր անդամակցության կամավոր դադարեցման գործընթացը կախված է նրանից, թե ինչ տեսակի նոր ապահովագրություն եք ընտրում: Եթե Դուք գրանցվում եք մեկ այլ ծրագրում՝ դեղատոմսով դեղերի ծածկույթով, պարզապես այդ այլ ծրագրին գրանցվելը կդադարեցնի Ձեր անդամակցությունը մեր ծրագրին:

Սակայն, Medicare Advantage դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի և/կամ Medicare դեղատոմսով դեղերի ծրագրերի համար կան որոշ կարևոր ամսաթվեր, որոնք պետք է իմանալ: Ամենատարածվածը տարեկան գրանցման շրջանն է, որը տևում է հոկտեմբերի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 7-ը:

Այս ընթացքում Medicare Advantage-ի դեղատոմսով դեղերի և/կամ Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագրում գրանցվածները կարող են գրանցվել Medicare Advantage-ի դեղատոմսով դեղերի և/կամ Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի մեկ այլ ծրագրում կամ ապագրանցվել Medicare Advantage-ի դեղատոմսով դեղերի և/կամ Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագրից և վերադառնալ Original Medicare: Անհատները կարող են կատարել միայն մեկ ընտրություն Տարեկան անդամագրման ժամանակամիջոցում:

Մեր ծրագրից դուրս գալու վերաբերյալ հարցերի դեպքում զանգահարեք Ձեր անդամի նույնականացման քարտի վրա նշված Հաճախորդների սպասարկման բաժնի հեռախոսահամարով:

2․ Կան նաև սահմանափակ իրավիճակներ, երբ Դուք չեք ընտրում հեռանալ, բայց մեզնից պահանջվում է դադարեցնել Ձեր անդամակցությունը:

Օրինակ, եթե Դուք հեռանում եք մեր սպասարկման տարածքից կամ շարունակ անդամագրված չեք Medicare Part A-ում և Part B-ում:

Եթե հեռանաք մեր ծրագրից, Դուք պետք է շարունակեք ստանալ Ձեր բժշկական խնամքը և/կամ դեղատոմսով դեղերը մեր ծրագրի միջոցով, մինչև Ձեր անդամակցությունն ավարտվի:

3. Մենք չենք կարող խնդրել Ձեզ լքել մեր ծրագիրը Ձեր առողջությանն առնչվող որևէ խնդիրի պատճառով, և եթե մենք դադարեցնենք Ձեր անդամակցությունը մեր ծրագրին, մենք պետք է գրավոր տեղեկացնենք Ձեր անդամակցությունը դադարեցնելու մեր պատճառները:

Մենք պետք է նաև բացատրենք, թե ինչպես կարող եք բողոքարկել Ձեր անդամակցությունը դադարեցնելու մեր որոշումը:


 

Սկսեք մեր Աղբյուրներ էջից որն օգտակար հղումներ ունի ծրագրի փաստաթղթերի և անդամի այլ աղբյուրների վերաբերյալ: Եթե արդեն Blue Shield-ի անդամ եք, մուտք գործեք Ձեր հաշիվ Ձեր նպաստների մասին անհատականացված տեղեկություններ ստանալու համար:

Պաշտոնական պետական ծառայությունների մասին տեղեկությունների համար կարող եք դիմել Medicare և Medicaid ծառայությունների կենտրոններ:

Դիմեք Medicare. 

Այցելեք www.medicare.gov կամ զանգահարեք (800) MEDICARE (800-633-4227) / TTY՝ (877) 486-2048 հեռախոսահամարով, օրը 24 ժամ, շաբաթը յոթ օր:

Առողջապահական ապահովագրության խորհրդատվություն և շահերի պաշտպանության ծրագիր (Health Insurance Counseling and Advocacy, HICAP)

Ծրագիրն անվճար խորհրդատվություն է տրամադրում Medicare ունեցող մարդկանց:

Հեռախոս՝ (800) 434-0222  /(TTY՝ (800) 735-2929)
, երկուշաբթիից ուրբաթ, 09:00-ից մինչև կեսօր և 13:00-ից մինչև 17:00 (PST)

Blue Shield of California

Բացահայտեք Blue Shield of California-ի ծրագրի տարբերակները հիմա: Դուք կարող եք պարզել, թե ինչ ծրագրեր կան Ձեր տարածքում և որքան կարող եք ակնկալել վճարել յուրաքանչյուրի համար:


Դուք կարող եք նաև խոսել Ձեր տարածքային միջնորդի կամ մեր Blue Shield Medicare-ի խորհրդատուներից որևէ մեկի հետ:

Հեռախոս՝ (800) 963-8008 (TTY՝ 711)

Ժամեր՝ Ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը. 08.00-ից մինչև 20.00, աշխատանքային օրերին և հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը. 08։00-ից 20։00, շաբաթը յոթ օր:

 

Նշում. Այս էջի PDF փաստաթղթերը դիտելու համար Ձեզ անհրաժեշտ կլինի Adobe Reader:


 

Medicare Advantage ծրագրերը փոխարինում են Original Medicare-ի նպաստներին, որոնք Դուք ներդրել եք աշխատավարձի հարկերի տեսքով: Երբ ընտրում եք Medicare Advantage ծրագիրը, Ձեր նպաստը փոխանցում եք ապահովագրողի, ինչպիսին է Blue Shield of California-ն: Այսպիսով, մենք փոխհատուցվում ենք կառավարության կողմից և օգտագործում ենք այդ վճարումը ներցանցային մատակարարների հետ Ձեր ապահովագրության համար:


 

Y0118_23_379A2_M Accepted 12202023
H2819_23_379A2_M Accepted 12202023

Page last updated: 01/01/2024

*Անվճար պատճեն՝ առանց անդամագրվելու պարտավորության:

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023: Բոլոր իրավունքները վերապահված են:

California Physicians Service DBA Blue Shield of California-ն Blue Shield ասոցիացիայի անկախ անդամ է:

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Blue Shield Medicare Advantage-ի ծրագրերի համար. Blue Shield of Californian-ն HMO է, HMO D-SNP, PPO և PDP-ն ծրագիր է՝ Medicare-ի, ինչպես նաև Կալիֆորնիա նահանգի Medicaid ծրագրի հետ կնքված պայմանագրերով: Blue Shield of California-ում գրանցվելը կախված է պայմանագրի երկարաձգումից:

 
 
Ընկերությունը հետևում է գործող նահանգային օրենքներին և քաղաքացիական իրավունքների դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի դրսևորում, չի բացառում մարդկանց կամ այլ կերպ չի վերաբերվում նրանց ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային ծագման, էթնիկ խմբի նույնականացման, առողջական խնդրիի, գենետիկական տեղեկատվության, ծագման, կրոնի, սեռի, ամուսնական կարգավիճակի, գենդերի, գենդերային ինքնության, սեռական կողմնորոշման, տարիքի, մտավոր կամ ֆիզիկական հաշմանդամության պատճառով: La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental.  本公司遵守適用的州法律和聯 邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年 齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。