BLUE SHIELD OF CALIFORNIA MEDICARE-Ի ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Blue Shield of California Medicare-ի կամ Medicare հավելումների ծրագրի անդամներին հասանելի են ամուր աջակցության ծրագրերը և մեծ նպստները:

Աջակցման ծրագրեր
Դուք կարող եք իրավունակ լինել վարչաշրջանային, նահանգային և դաշնային ծրագրերի համար: Այս ծրագրերը կարող են օգնել աջակցել Ձեր առողջապահական կարիքներին և նվազեցնել ծախսերը:

Գտնել աջակցություն

 

Medicare հավելումների ծրագրի անդամների զեղչեր
Լսողական սարքերից մինչև այլընտրանքային խնամք և ավելին, տեղեկություններ ստացեք ծրագրերի մասին, որոնք կարող են օգնել Blue Shield of California Medicare հավելումների ծրագրի անդամներին գումար խնայել:*

Գտնել զեղչեր

Medicare-ի դիմումները և բողոքները

Տեղեկացեք, թե ինչպես պետք է պաշտոնական բողոք ներկայացնել: Արեք դա, եթե մտահոգություններ ունեք Ձեր խնամքի որևէ մասի առնչությամբ:

Հավելյալ տեղեկություններ ստացեք

 

Առողջ եղեք ամբողջ տարվա ընթացքում
Մուտքի հնարավորություն ստացեք Blue Living Newsletter-ին և այլ օգտակար ռեսուրսներին , որտեղ կան առողջությանը վերաբերող խորհուրդներ, Blue Shield-ի նպաստների մասին տեղեկություններ և այլ տեղեկատվոթյուն:

Դիտել ռեսուրսները

 

Լիազորման որոշումներ
Մուտքի հնարավորություն ստացեք այն չափանիշներին, որոնք օգտագործվում են Ձեր ստացած բժշկական խնամքի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու համար:

Դիտել ուղեցույցները

Ծրագրի փաստաթղթերը

Medicare Advantage Plan-ի փաստաթղթեր

Նպաստների ամփոփում (Summary of Benefits, SOB), Ապահովագրության ապացույց (Evidence of Coverage, EOC), Փոփոխությունների տարեկան ծանուցում (Annual Notice of Changes, ANOC) 2024 թվականի համար,
Medicare-ի վարկանիշը և ծրագրի այլ փաստաթղթեր

Medicare հավելումների ծրագրի փաստաթղթեր

Նպաստների ամփոփում (SOB), Ապահովագրության ապացույց (EOC), և ծրագրի այլ փաստաթղթեր

Դեղատոմսով դեղերի ծրագրի փաստաթղթեր

Նպաստների ամփոփում (SOB), Ապահովագրության ապացույց (EOC), Փոփոխությունների տարեկան ծանուցում (ANOC) 2024 թվականի համար,
Medicare-ի վարկանիշը և ծրագրի այլ փաստաթղթեր

*Այս զեղչային ծրագրերի ծառայությունները չեն հանդիսանում Blue Shield առողջապահական ծրագրերի ապահովագրված նպաստներ, և Blue Shield առողջապահական ծրագրերի պայմաններից և դրույթներից ոչ մեկը չի կիրառվում: Զեղչային ծրագրի ծառայությունները հասանելի են բոլոր անդամներին, ովքեր ունեն Blue Shield բժշկական, ատամնաբուժական, տեսողության կամ կյանքի ապահովագրության ծրագիր:

Զեղչային ծրագրերում գործող մասնագետների ցանցը և հաստատությունները կառավարվում են ստորև նշված ծրագրի արտաքին ադմինիստրատորների կողմից, ներառյալ գործնական մասնագետների ցանկացած զննում և հավատարմագրում: Blue Shield-ը չի վերանայում զեղչային ծրագրերի մատակարարների կողմից մատուցվող ծառայությունները բժշկական անհրաժեշտության կամ արդյունավետության համար: Blue Shield-ը նաև որևէ առաջարկություն, ներկայացում, պահանջ կամ երաշխիք չի տրամադրում գործնական մասնագետների, նրանց հասանելիության, վճարների, ծառայությունների կամ ապրանքների վերաբերյալ:

Զեղչային ծրագրի միջոցով առաջարկվող որոշ ծառայություններ արդեն կարող են ներառվել որպես Blue Shield-ի ծրագրում ընդգրկված ապահովագրված նպաստների մաս: Անդամները պետք է մուտք գործեն այդ ապահովագրված ծառայություններ՝ նախքան զեղչային ծրագրից օգտվելը:

Blue Shield-ն իրեն իրավունք է վերապահում դադարեցնել այս ծրագրերը ցանկացած ժամանակ առանց ծանուցման:

Անդամները, ովքեր գոհ չեն զեղչային ծրագրից ստացված ապրանքներից կամ ծառայություններից, կարող են օգտվել Blue Shield-ի բողոքարկման գործընթացից, որը նկարագրված է Ապահովագրության ապացույցի կամ Ապահովագրության վկայագրի/ապահովագրի Բողոքի գործընթաց բաժնում: Blue Shield-ն իրեն իրավունք է վերապահում դադարեցնել այս ծրագիրը ցանկացած ժամանակ առանց ծանուցման:

Y0118_23_408A3_M Ընդունված 12102023

H2819_23_408A3_M Ընդունված 12102023

Էջը վերջին անգամ թարմացվել է՝  1/1/2024-ին:

*Անվճար պատճեն՝ առանց անդամագրվելու պարտավորության:

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023: Բոլոր իրավունքները վերապահված են:

California Physicians Service DBA Blue Shield of California-ն Blue Shield ասոցիացիայի անկախ անդամ է:

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Blue Shield Medicare Advantage-ի ծրագրերի համար. Blue Shield of Californian-ն HMO է, HMO D-SNP, PPO և PDP-ն ծրագիր է՝ Medicare-ի, ինչպես նաև Կալիֆորնիա նահանգի Medicaid ծրագրի հետ կնքված պայմանագրերով: Blue Shield of California-ում գրանցվելը կախված է պայմանագրի երկարաձգումից:

 
 
Ընկերությունը հետևում է գործող նահանգային օրենքներին և քաղաքացիական իրավունքների դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի դրսևորում, չի բացառում մարդկանց կամ այլ կերպ չի վերաբերվում նրանց ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային ծագման, էթնիկ խմբի նույնականացման, առողջական խնդրիի, գենետիկական տեղեկատվության, ծագման, կրոնի, սեռի, ամուսնական կարգավիճակի, գենդերի, գենդերային ինքնության, սեռական կողմնորոշման, տարիքի, մտավոր կամ ֆիզիկական հաշմանդամության պատճառով: La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental.  本公司遵守適用的州法律和聯 邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年 齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。