MEDICARE-Ի ԴԵՂԵՐԻ ԴԵՂԱՑԱՆԿ

Blue Shield of California Medicare Advantage և Medicare դեղատոմսով դեղերի յուրաքանչյուր ծրագիր ունի այն դեղերի ցանկը, որոնք այն ապահովագրում է: Այս ցանկը կոչվում է դեղացանկ: Դուք կարող եք մուտք գործել ապահովագրված դեղերի ցանկը   Medicare Advantage-ի և Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի մեր ծրագրերում (տես ստորև բերված դեղացանկն ըստ ծրագրի բաժնի): Եթե հարցեր ունեք այն մասին, թե ինչպես կարող եք ավելի լավ հասկանալ Ձեր դեղացանկը, այցելեք մեր «Հաճախակի տրվող հարցեր» բաժինը։ 

 

Ինչպես են աշխատում մեր Medicare-ի դեղացանկերը.
Blue Shield of California-ի դեղացանկերից  յուրաքանչյուրը  պարունակում է դեղամիջոցներ,  որոնք Սննդի և դեղերի վարչությունը (Food and Drug Administration, FDA)  ուսումնասիրել և հաստատել է: Blue Shield Դեղագործության և թերապևտիկ (Pharmacy and Therapeutics, P&T) հանձնաժողովը կանոնավոր կերպով մշակում և թարմացնում է դեղացանկը՝  համոզվելու,  որ այն բավարարում է Medicare-ի ներառված և բացառված դեղերի բոլոր պահանջները: 

Blue Shield P&T հանձնաժողովը ներառում է բժիշկներ և կլինիկական դեղագործներ մեր մատակարարների և դեղատների ցանցերից: Հանձնաժողովի քվեարկող անդամները  Blue Shield of California-ի աշխատակիցներ չեն: Բժշկական առումով համապատասխան և ծախսարդյունավետ դեղամիջոցներ նշանակելու հարցում բժիշկներին օգնելու համար P&T հանձնաժողովը վերանայում է հետևյալը. 

  • Բժշկական գրականությունը
  • FDA-ի դեղերի պիտակները 
  • Բուժման ազգային ուղեցույցները՝ թարմացնելու դեղացանկերի և դեղերի նախնական թույլտվության չափանիշները

Blue Shield of California Medicare-ի դեղացանկերի և դեղերի նախնական թույլտվության չափանիշների բոլոր առաջարկվող փոփոխությունները նախ հաստատվում են Medicare-ի և Medicaid ծառայությունների կենտրոնների կողմից (CMS), որն ապահովում է Medicare ծրագրի վերահսկումը:

Եթե Ձեր ծրագիրը չի ընդգրկում կոնկրետ դեղամիջոց, կարող եք խնդրել Blue Shield of California-ից բացառություն անել այն կանոններից, որոնք կարգավորում են ապահովագրությունը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք Ապահովագրական որոշումների և բացառությունների էջը:

 

Medicare Part B դիաբետիկ ստուգման երիզներներ
Blue Shield 65 Plus (HMO), Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO), Blue Shield Inspire (HMO), Blue Shield 65 Plus Choice Plan (HMO), Blue Shield Select (PPO) և Blue Shield Enhanced (HMO) պետք է  դիմեն հետևյալին՝ լրացուցիչ  տեղեկությունների համար։

Part B-ում տեղեկություններ ստացեք շաքարախտի ստուգման նախընտրելի երիզների վերաբերյալ՝

Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO)-ի, Blue Shield AdvantageOptimum Plan 1 (HMO)-ի, Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP)-ի անդամները Orange և San Bernardino վարչաշրջաններում և Blue Shield Inspire (HMO D-SNP)-ի և Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP)-ի անդամները Los Angeles և San Diego վարչաշրջաններում պետք է ծանոթանան հետևյալ նյութերին՝ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար:

Տեղեկություններ ստացեք Part B-ի նախընտրելի դիաբետիկ ստուգման երիզներների վերաբերյալ․

 

Part B-ում նկարագրված փուլային թերապիայի մասին.
եթե ​​Դուք գրանցված եք Blue Shield Select (PPO) կամ Blue Shield Medicare (PPO) ծրագրերում, Ձեր Part B-ի դեղերը կարող են ենթակա լինել փուլային թերապիային:

Տե՛ս Part B փուլային թերապիայի չափանիշները․

Կարևոր հաղորդագրություն պատվաստանյութերի և ինսուլինի Ձեր ծախսերի վերաբերյալ.

  • Ինչ եք վճարում պատվաստանյութերի համար  .  մեր ծրագիրն անվճար ապահովագրում է Part D-ի պատվաստանյութերի մեծ մասը, նույնիսկ եթե Դուք չեք վճարել Ձեր չհատուցվող գումարը, եթե կիրառելի է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարեք Հաճախորդների սպասարկման բաժին:
  • Ինչ եք վճարում ինսուլինի համար  .  Դուք չեք վճարի ավելի քան $35՝ մեր ծրագրով ապահովագրվող ինսուլինի յուրաքանչյուր արտադրանքի մեկամսյա մատակարարման համար, անկախ նրանից, թե ինչ մակարդակի վրա է գտնվում այն, նույնիսկ եթե Դուք չեք վճարել Ձեր չհատուցվող գումարը, եթե կիրառելի է:

 

Part B-ի գնաճի զեղչերի ծրագիր (Inflation Rebate Program).

Medicare Part B-ի զեղչված դեղերի և այս դեղերի համար համաապահովագրության ճշգրտված գումարների ցանկը հրապարակվում է եռամսյակը մեկ՝ Medicare-ի և Medicaid ծառայությունների կենտրոնների (CMS) կողմից: 

Դիտեք Part B-ի ընթացիկ զեղչված դեղերի համաապահովագրության դրույքաչափերը.

Դեղացանկն ըստ ծրագրի
Ընտրեք ծրագիր՝ տեսնելու այն դեղերի ցանկը, որը ծրագիրն ապահովագրում է: Դեղացանկերը հասանելի են առցանց և PDF ձևաչափով՝ ներբեռնման համար: PDF-ը դիտելու համար Ձեզ հարկավոր է Adobe Reader:

Blue  Shield  65 Plus  (HMO) .  Los  Angeles,  Orange,    San  Bernardino և San Diego  վարչաշրջաններ

Blue  Shield  65  Plus (HMO)  . Kern և Riverside վարչաշրջաններ

Blue Shield 65 Plus (HMO) , San Luis Obispo և Santa Barbara վարչաշրջաններ

Blue  Shield  65  Plus  Choice  Plan  (HMO) .  San  Bernardino  և Riverside  վարչաշրջաններ

Blue  Shield  65  Plus  Plan  2  (HMO)  .  Los  Angeles  և  Orange վարչաշրջաններ

Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO) ․  Los Angeles և Orange վարչաշրջաններ

Blue  Shield  AdvantageOptimum  Plan  1  (HMO)  .  San  Diego  վարչաշրջան

Blue  Shield  Enhanced  (HMO)  .  Los  Angeles  և  Orange  վարչաշրջաններ

Blue  Shield  Inspire  (HMO  D-SNP)  . Merced, San  Joaquin և Stanislaus վարչաշրջաններ

Blue  Shield  Inspire  (HMO)  .  Alameda,  San  Mateo,  San  Joaquin,  Stanislaus,  Merced և  Santa  Clara  վարչաշրջաններ

Blue  Shield  Inspire  (HMO)  . Los Angeles և  Orange  վարչաշրջաններ

Blue  Shield  Select  (PPO)  .  Alameda  վարչաշրջան,  Orange և  San  Diego  վարչաշրջաններ

Blue  Shield  TotalDual Plan  (HMO D-SNP)  .   Orange  և  San  Bernardino  վարչաշրջաններ

Blue  Shield  TotalDual  Plan  (HMO  D-SNP) . Los  Angeles-ի  և  San  Diego-ի  վարչաշրջաններ


 

Y0118_23_388A1_C 08172023
H2819_23_388A1_C 08172023

Էջը վերջին անգամ թարմացվել է՝ 10/13/2023-ին

 

*Անվճար պատճեն՝ առանց անդամագրվելու պարտավորության:

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023: Բոլոր իրավունքները վերապահված են:

California Physicians Service DBA Blue Shield of California-ն Blue Shield ասոցիացիայի անկախ անդամ է:

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Blue Shield Medicare Advantage-ի ծրագրերի համար. Blue Shield of Californian-ն HMO է, HMO D-SNP, PPO և PDP-ն ծրագիր է՝ Medicare-ի, ինչպես նաև Կալիֆորնիա նահանգի Medicaid ծրագրի հետ կնքված պայմանագրերով: Blue Shield of California-ում գրանցվելը կախված է պայմանագրի երկարաձգումից:

 
 
Ընկերությունը հետևում է գործող նահանգային օրենքներին և քաղաքացիական իրավունքների դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի դրսևորում, չի բացառում մարդկանց կամ այլ կերպ չի վերաբերվում նրանց ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային ծագման, էթնիկ խմբի նույնականացման, առողջական խնդրիի, գենետիկական տեղեկատվության, ծագման, կրոնի, սեռի, ամուսնական կարգավիճակի, գենդերի, գենդերային ինքնության, սեռական կողմնորոշման, տարիքի, մտավոր կամ ֆիզիկական հաշմանդամության պատճառով: La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental.  本公司遵守適用的州法律和聯 邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年 齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。