Blue Shield-ն առաջարկում է

Medicare Advantage-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագրի փաստաթղթերը

Ձեր Blue Shield of California Medicare Advantage ծրագրի բոլոր փաստաթղթերը, ներառյալ գրանցման ձևաթուղթը, գրանցման ստուգաթերթը, բազմալեզու ծանուցումը և Medicare Star վարկանիշները, նշված են այս էջում:

Դուք կարող եք օգտագործել ծրագրի փաստաթղթերը, որոնք կօգնեն Ձեզ հասկանալ Ձեր ծրագիրը:

Ապահովագրության ապացույցը (EOC) մանրամասն նկարագրում է Ձեր ծրագրով ապահովագրված առողջապահական նպաստները:

Նպաստների ամփոփումը (SOB) պարզեցված փաստաթուղթ է, որն ուրվագծում է Ձեր առողջության նպաստներն ու ապահովագրությունը:

Փոփոխությունների մասին տարեկան ծանուցումը (ANOC) Ձեր ծրագրի ծախսերի և ապահովագրության ցանկացած փոփոխության ամփոփումն է, որն ուժի մեջ է մտնում յուրաքանչյուր հունվարի 1-ից:

Ապանդամագրումից հետո անդամների և Blue Shield of California-ի իրավունքների և պարտականությունների մասին տեղեկությունների համար խնդրում ենք ուսումնասիրել Ձեր EOC-ի Գլուխ 10-ը, որը կցված է ստորև:

Blue Shield 65 Plus (HMO)

Ապահովագրության ապացույց (EOC)՝ Անգլերեն (PDF, 1.5 MB) / Իսպաներեն (PDF, 1.7 MB)
Նպաստների ամփոփում (SOB)՝ Անգլերեն (PDF, 441 KB) / Իսպաներեն (PDF , 699 KB)
Փոփոխությունների տարեկան ծանուցում՝ Անգլերեն (PDF, 344 KB) / Իսպաներեն (PDF , 417 KB)
Անդամագրման ձևաթուղթ՝ Անգլերեն (PDF, 324 KB) / Իսպաներեն (PDF, 317 KB)
Նախաանդամագրման ստուգաթերթ՝ Անգլերեն (PDF, 160 KB) / Իսպաներեն (PDF, 71 KB)


 

Ապահովագրության ապացույց (EOC)` Անգլերեն (PDF, 1.4 MB) / Իսպաներեն (PDF, 1.6 MB)
Նպաստների ամփոփում (SOB)` Անգլերեն (PDF, 533 KB) / Իսպաներեն (PDF , 758 KB)
Փոփոխությունների տարեկան ծանուցում` Անգլերեն (PDF, 289 KB)/ Իսպաներեն (PDF , 650 KB)
Անդամագրման ձևաթուղթ` Անգլերեն (PDF, 324 KB)/ Իսպաներեն (PDF, 317 KB)
Նախաանդամագրման ստուգաթերթ` Անգլերեն (PDF, 160 KB) / Իսպաներեն (PDF, 71 KB)


 

Ապահովագրության ապացույց  (EOC). Անգլերեն (PDF, 1.4 MB)  / Իսպաներեն (PDF, 1.6 MB)
Նպաստների ամփոփում (SOB)՝ Անգլերեն (PDF, 363 KB) / Իսպաներեն (PDF , 595 KB)
Փոփոխությունների տարեկան ծանուցում՝ Անգլերեն (PDF, 322 KB) / Իսպաներեն (PDF , 621 KB)
Անդամագրման ձևաթուղթ՝ Անգլերեն (PDF, 324 KB) / Իսպաներեն (PDF, 317 KB)
Նախաանդամագրման ստուգաթերթ՝ Անգլերեն (PDF, 160 KB) / Իսպաներեն (PDF, 71 KB)


 

Ապահովագրության ապացույց (EOC)՝ Անգլերեն (PDF, 1.5 MB) / Իսպաներեն (PDF, 1.7 MB)
Նպաստների ամփոփում (SOB)՝ Անգլերեն (PDF, 561 KB)  / Իսպաներեն (PDF , 790 KB)
Փոփոխությունների տարեկան ծանուցում՝ Անգլերեն (PDF, 291 KB)/ Իսպաներեն (PDF , 365 KB)
Անդամագրման ձևաթուղթ՝ Անգլերեն (PDF, 324 KB)/ Իսպաներեն (PDF, 317 KB)
Նախաանդամագրման ստուգաթերթ՝ Անգլերեն (PDF, 160 KB) / Իսպաներեն (PDF, 71 KB)


 

Ապահովագրության ապացույց  (EOC). Անգլերեն (PDF, 1.5 MB)  / Իսպաներեն (PDF, 1.7 MB)
Նպաստների ամփոփում (SOB)՝ Անգլերեն (PDF, 706 KB) / Իսպաներեն (PDF , 686 KB)
Փոփոխությունների տարեկան ծանուցում՝ Անգլերեն (PDF, 250 KB)/ Իսպաներեն (PDF , 348 KB)
Անդամագրման ձևաթուղթ՝ Անգլերեն (PDF, 324 KB) / Իսպաներեն (PDF, 317 KB)
Նախաանդամագրման ստուգաթերթ՝ Անգլերեն (PDF, 160 KB) / Իսպաներեն (PDF, 71 KB)


 

Ապահովագրության ապացույց (EOC)՝ Անգլերեն (PDF, 1.5 MB) / Español (PDF, 1.6 MB)
Նպաստների ամփոփում (SOB)՝ Անգլերեն (PDF, 122 KB) / Իսպաներեն (PDF, 171 KB)
Փոփոխությունների տարեկան ծանուցում՝ Անգլերեն (PDF, 288 KB) / Իսպաներեն (PDF , 329 KB)
Անդամագրման ձևաթուղթ՝ Անգլերեն (PDF, 324 KB)/ Իսպաներեն (PDF, 317 KB)
Նախաանդամագրման ստուգաթերթ՝ Անգլերեն (PDF, 160 KB) / Իսպաներեն (PDF, 71 KB)


 

Ապահովագրության ապացույց (EOC)՝ Անգլերեն (PDF, 1.6 MB) / Իսպաներեն (PDF, 1.8 MB)
Նպաստների ամփոփում (SOB)՝ Անգլերեն (PDF, 138 KB) / Իսպաներեն (PDF , 663 KB)
Փոփոխությունների տարեկան ծանուցում՝ Անգլերեն (PDF, 343 KB)/ Իսպաներեն (PDF , 622 KB)
Անդամագրման ձևաթուղթ՝ Անգլերեն (PDF, 324 KB)/ Իսպաներեն (PDF, 317 KB)
Նախաանդամագրման ստուգաթերթ՝ Անգլերեն (PDF, 160 KB) / Իսպաներեն (PDF, 71 KB)


 


 

Ապահովագրության ապացույց  (EOC). Անգլերեն (PDF, 1.5 MB)  / Իսպաներեն (PDF, 1.7 MB)
Նպաստների ամփոփում (SOB)՝ Անգլերեն (PDF, 736 KB) / Իսպաներեն (PDF , 660 KB)
Փոփոխությունների տարեկան ծանուցում՝ Անգլերեն (PDF, 336 KB)/ Իսպաներեն (PDF , 573 KB)
Անդամագրման ձևաթուղթ՝ Անգլերեն (PDF, 324 KB) / Իսպաներեն (PDF, 317 KB)
Նախաանդամագրման ստուգաթերթ՝ Անգլերեն (PDF, 160 KB) / Իսպաներեն (PDF, 71 KB)


 

Blue Shield Inspire (HMO), Blue Shield Enhanced (HMO), և Blue Shield Select (PPO)

Ապահովագրության ապացույց (EOC)՝ Անգլերեն (PDF, 1.5 MB) / Իսպաներեն (PDF, 1.7 MB)
Նպաստների ամփոփում (SOB)՝ Անգլերեն (PDF, 830 KB) / Իսպաներեն (PDF , 912 KB)
Փոփոխությունների տարեկան ծանուցում՝ Անգլերեն (PDF, 294 KB) / Իսպաներեն (PDF, 391 KB)
Անդամագրման ձևաթուղթ՝ Անգլերեն (PDF, 324 KB) / Իսպաներեն (PDF, 317 KB)
Նախաանդամագրման ստուգաթերթ՝ Անգլերեն (PDF, 160 KB) / Իսպաներեն (PDF, 71 KB)
AAA ատեստավորման ձևաթուղթ՝ Անգլերեն (PDF, 78 KB) / Իսպաներեն (PDF, 77 KB)


 

Ապահովագրության ապացույց (EOC)՝ Անգլերեն (PDF, 1.4 MB) / Իսպաներեն (PDF, 1.5 MB)
Նպաստների ամփոփում (SOB)՝ Անգլերեն (PDF, 616 KB) / Իսպաներեն (PDF , 846 KB)
Փոփոխությունների տարեկան ծանուցում՝ Անգլերեն (PDF, 241 KB)/ Իսպաներեն (PDF, 618 KB)
Անդամագրման ձևաթուղթ՝ Անգլերեն (PDF, 324 KB) / Իսպաներեն (PDF, 317 KB)
Նախաանդամագրման ստուգաթերթ՝ Անգլերեն (PDF, 160 KB) / Իսպաներեն (PDF, 71 KB)
AAA ատեստավորման ձևաթուղթ՝ Անգլերեն (PDF, 77 KB) / Իսպաներեն (PDF, 78 KB)


 

Ապահովագրության ապացույց (EOC)՝ Անգլերեն (PDF, 1.6 MB) / Իսպաներեն (PDF, 1.7 MB)
Նպաստների ամփոփում (SOB)՝ Անգլերեն (PDF, 765 KB) / Իսպաներեն (PDF , 698 KB)
Փոփոխությունների տարեկան ծանուցում՝ Անգլերեն (PDF, 241 KB)/ Իսպաներեն (PDF , 323 KB)
Անդամագրման ձևաթուղթ՝ Անգլերեն (PDF, 324 KB)/ Իսպաներեն (PDF, 317 KB)
Նախաանդամագրման ստուգաթերթ՝ Անգլերեն (PDF, 160 KB) / Իսպաներեն (PDF, 71 KB)


 

Ապահովագրության ապացույց (EOC)՝ Անգլերեն (PDF, 1.7 MB) / Իսպաներեն (PDF, 1.7 MB)
Նպաստների ամփոփում (SOB)՝ Անգլերեն (PDF, 122 KB) / Իսպաներեն (PDF , 167 KB)
Փոփոխությունների տարեկան ծանուցում՝ Անգլերեն (PDF, 234 KB)/ Իսպաներեն (PDF , 216 KB)
Անդամագրման ձևաթուղթ՝ Անգլերեն (PDF, 324 KB)/ Իսպաներեն (PDF, 317 KB)
Նախաանդամագրման ստուգաթերթ՝ Անգլերեն (PDF, 160 KB) / Իսպաներեն (PDF, 71 KB)


 

Ապահովագրության ապացույց (EOC)՝ Անգլերեն (PDF, 1.3 MB) / Իսպաներեն (PDF, 1.7 MB) / Չինարեն (Ավանդական) (PDF, 1.7 MB)
Նպաստների ամփոփում (SOB)՝ Անգլերեն (PDF , 889 KB) / Իսպաներեն (PDF, 1.1 MB) / Չինարեն (Ավանդական) (PDF, 887 MB)
Փոփոխությունների տարեկան ծանուցում՝ Անգլերեն (PDF, 251 KB) / Իսպաներեն (PDF, 328 KB) / Չինարեն ( Ավանդական) (PDF, 948 KB)
Գրանցման ձևաթուղթ՝ Անգլերեն (PDF, 298 KB) / Իսպաներեն  (PDF, 317 KB) / Չինարեն (Ավանդական) (PDF, 492 KB)
Նախաանդամագրման ստուգաթերթ՝ Անգլերեն  (PDF, 160 KB) / Իսպաներեն (PDF, 71 KB)  / Չինարեն (ավանդական) (PDF, 220 KB)
AAA ատեստավորման ձևաթուղթ՝ Անգլերեն (PDF, 77 KB) / Իսպաներեն (PDF , 78 KB) / Չինարեն (Ավանդական) (PDF 129 KB)


 

Ապահովագրության ապացույց (EOC)՝ Անգլերեն (PDF, 1.5 MB) / Իսպաներեն (PDF, 1.6 MB)
Նպաստների ամփոփում (SOB)՝ Անգլերեն (PDF, 165 KB) / Իսպաներեն  (PDF, 1․1 MB)
Փոփոխությունների տարեկան ծանուցում՝ Անգլերեն (PDF, 313 KB) / Իսպաներեն (PDF, 263 KB)
Անդամագրման ձևաթուղթ՝ Անգլերեն (PDF, 298 KB) / Իսպաներեն (PDF, 317 KB)
Նախաանդամագրման ստուգաթերթ՝ Անգլերեն (PDF, 160 KB) / Իսպաներեն (PDF, 71 KB)


 

Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO)

Ապահովագրության ապացույց (EOC)՝ Անգլերեն (PDF, 1.3 MB) / Իսպաներեն (PDF, 1.5 MB)
Նպաստների ամփոփում (SOB)՝ Անգլերեն (PDF, 119 KB) / Իսպաներեն (PDF, 507 KB)
Փոփոխությունների տարեկան ծանուցում՝ Անգլերեն (PDF, 498 KB) / Իսպաներեն (PDF , 429 KB)
Անդամագրման ձևաթուղթ՝ Անգլերեն (PDF, 324 KB) / Իսպաներեն (PDF, 317 KB)
Նախաանդամագրման ստուգաթերթ՝ Անգլերեն (PDF, 160 KB) / Իսպաներեն (PDF, 71 KB)


 

Ապահովագրության ապացույց (EOC)՝ Անգլերեն (PDF, 1.4 MB) / Իսպաներեն (PDF, 1.5 MB)
Նպաստների ամփոփում (SOB)՝ Անգլերեն (PDF, 592 KB)  / Իսպաներեն (PDF, 699 KB)
Փոփոխությունների տարեկան ծանուցում՝ Անգլերեն (PDF, 453 KB) / Իսպաներեն (PDF , 708 KB)
Անդամագրման ձևաթուղթ՝ Անգլերեն (PDF, 324 KB)/ Իսպաներեն (PDF, 317 KB)
Նախաանդամագրման ստուգաթերթ՝ Անգլերեն (PDF, 160 KB) / Իսպաներեն (PDF, 71 KB)


 

Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) և Blue Shield Inspire (HMO D-SNP)

Ապահովագրության ապացույց  (EOC).
Անգլերեն (PDF, 1.5 MB)
Իսպաներեն  (PDF, 2 MB)  
Արաբերեն (PDF, 3 MB)
Հայերեն (PDF, 3.2 MB)
Չինարեն (Պարզեցված) (PDF, 2.1 MB)
Չինարեն (Ավանդական) (PDF, 2.1 MB)
Պարսկերեն (PDF, 3.1 MB)
Քմերերեն (PDF, 2.6 MB)
Կորեերեն (PDF, 3.7 MB)
Ռուսերեն (PDF, 2.6 MB)
Տագալերեն (PDF, 2.1 MB)
Վիետնամերեն (PDF, 3 MB)

Նպաստների ամփոփում (SOB).
Անգլերեն (PDF, 476 MB)
Իսպաներեն  (PDF, 678 KB)
Արաբերեն (PDF, 835, KB)
Հայերեն  (PDF, 901 KB)
Չինարեն (Պարզեցված) (PDF, 768 KB)
Չինարեն (Ավանդական) ( PDF, 719 KB)
Պարսկերեն (PDF, 808 KB)
Քմերերեն  (PDF, 736 KB)
Կորեերեն (PDF, 1 MB)
Ռուսերեն (PDF, 902 KB)
Տագալերեն (PDF, 648 KB)
Վիետնամերեն (PDF, 905 KB)

Փոփոխությունների տարեկան ծանուցում․ 
Անգլերեն (PDF, 370 KB)
Իսպաներեն  (PDF, 251 KB)
Արաբերեն (PDF, 573, KB)
Հայերեն  (PDF, 501 KB)
Չինարեն (Պարզեցված) (PDF, 453 KB)
Չինարեն (Ավանդական) ( PDF, 502 KB)
Պարսկերեն (PDF, 593 KB)
Քմերերեն  (PDF, 587 KB)
Կորեերեն (PDF, 537 KB)
Ռուսերեն (PDF, 434 KB)
Տագալերեն (PDF, 337 KB)
Վիետնամերեն (PDF, 509 KB)

Անդամագրման ձևաթուղթ. 
Անգլերեն (PDF, 290 KB)
Իսպաներեն  (PDF, 332 KB)  
Արաբերեն (PDF, 450, KB)
Հայերեն  (PDF, 355 KB)
Չինարեն (Պարզեցված) (PDF, 399 KB)
Չինարեն (Ավանդական) ( PDF, 470 KB)
Պարսկերեն (PDF, 477 KB)
Քմերերեն  (PDF, 374 KB)
Կորեերեն (PDF, 328 KB)
Ռուսերեն (PDF, 366 KB)
Տագալերեն (PDF, 279 KB)
Վիետնամերեն (PDF, 396 KB)

Նախաանդամագրման ստուգաթերթ․ 
Անգլերեն (PDF, 69 MB)
Իսպաներեն  (PDF, 69 KB) 
Արաբերեն (PDF, 287, KB)
Հայերեն (PDF,  90 KB)
Չինարեն (Պարզեցված)(PDF,  262 KB)
Չինարեն (Ավանդական) ( PDF, 216KB)
Պարսկերեն (PDF, 268 KB)
Քմերերեն (PDF, 96 KB)
Կորեերեն (PDF,  196 KB)
Ռուսերեն (PDF, 271 KB)
Տագալերեն (PDF,  141 MB)
Վիետնամերեն (PDF,  218 KB)


Խնամքի մոդելի գնահատման արդյունքների ամփոփում․ 
Անգլերեն (PDF, 710 MB)
Իսպաներեն  (PDF, 843 KB) 
Արաբերեն (PDF, 386, KB)
Հայերեն(PDF, 375 KB)
Չինարեն (Պարզեցված) (PDF, 393  KB)
Չինարեն (Ավանդական) ( PDF, 469 KB)
Պարսկերեն (PDF, 423 KB)
Քմերերեն  (PDF, 387 KB)
Կորեերեն (PDF,  442 KB)
Ռուսերեն (PDF, 526 KB)
Տագալերեն  (PDF,  1 MB)
Վիետնամերեն (PDF,  401 KB)


 

Ապահովագրության ապացույց (EOC)՝ Անգլերեն (PDF, 1.4 MB) / Իսպաներեն (PDF, 1.6 MB)

Նպաստների ամփոփում (SOB)՝ Անգլերեն (PDF, 250 KB) / Իսպաներեն (PDF, 825 KB)

Փոփոխությունների տարեկան ծանուցում՝ Անգլերեն (PDF, 706 KB) / Իսպաներեն (PDF, 768 KB)

Նախաանդամագրման ստուգաթերթ․ 

Անգլերեն (PDF, 69 KB)
Իսպաներեն  (PDF, 69 KB) 
Արաբերեն (PDF, 287, KB)
Հայերեն (PDF,   90 KB)
Չինարեն (Պարզեցված) (PDF,   262 KB)
Չինարեն (Ավանդական) ( PDF, 216 KB)
Պարսկերեն (PDF, 268 KB)
Քմերերեն (PDF, 96 KB)
Կորեերեն (PDF,  196 KB)
Ռուսերեն (PDF, 271 KB)
Տագալերեն (PDF,  141 MB)
Վիետնամերեն (PDF,  218 KB)

Խնամքի գնահատման մոդելի արդյունքների ամփոփում․ 
Անգլերեն (PDF, 710 MB)
Իսպաներեն  (PDF, 843 KB) 
Արաբերեն (PDF, 386, KB)
Հայերեն (PDF,  375 KB)
Չինարեն (Պարզեցված) (PDF,  393 KB)
Չինարեն (Ավանդական) (PDF, 469 KB)
Պարսկերեն (PDF, 423 KB)
Քմերերեն  (PDF, 387 KB)
Կորեերեն (PDF,  442 KB)
Ռուսերեն (PDF, 526 KB)
Տագալերեն  (PDF,  1 MB)
Վիետնամերեն (PDF, 400 KB)


 

Ապահովագրության ապացույց  (EOC).
Անգլերեն (PDF,  1 MB)
Իսպաներեն (PDF, 1.1 MB)

Նպաստների ամփոփում (SOB)․ 
Անգլերեն (PDF, 460 KB)
Իսպաներեն  (PDF, 819 KB)

Փոփոխությունների տարեկան ծանուցում․ 
Անգլերեն (PDF, 801 KB)
Իսպաներեն  (PDF, 277 KB)

Անդամագրման ձևաթուղթ. 
Անգլերեն (PDF, 324 KB)
Իսպաներեն  (PDF, 317 KB)

Նախաանդամագրման ստուգաթերթ․ 
Անգլերեն (PDF, 69 MB)
Իսպաներեն  (PDF, 69 KB)
Արաբերեն (PDF, 287, KB)
Հայերեն (PDF,   90 KB)
Չինարեն (Պարզեցված) (PDF,   262 KB)
Չինարեն (Ավանդական) ( PDF, 216 KB)
Պարսկերեն (PDF, 268 KB)
Քմերերեն (PDF, 96 KB)
Կորեերեն (PDF,  196 KB)
Ռուսերեն (PDF, 271 KB)
Տագալերեն (PDF,  141 MB)
Վիետնամերեն (PDF,  218 KB)

Խնամքի գնահատման մոդելի արդյունքների ամփոփում․ 
Անգլերեն (PDF, 710 MB)
Իսպաներեն  (PDF, 843 KB) 
Արաբերեն (PDF, 386, KB)
Հայերեն  (PDF,   375 KB)
Չինարեն (Պարզեցված) (PDF,  393 KB)
Չինարեն (Ավանդական) ( PDF, 469 KB)
Պարսկերեն (PDF, 423 KB)
Քմերերեն  (PDF, 387 KB)
Կորեերեն (PDF,  442 KB)
Ռուսերեն (PDF, 526 KB)
Տագալերեն (PDF,  1 MB)
Վիետնամերեն (PDF, 401 KB)

AAA ատեստավորման ձևաթուղթ 
Անգլերեն (PDF, 78 KB) 
Իսպաներեն  (PDF, 77 KB)

Առողջ նպարեղենի ատեստավորման ձևաթուղթ. 
Անգլերեն (PDF, 75 KB)
Իսպաներեն  (PDF, 79 KB)


 

Բազմալեզու և Խտրականության բացառման մասին ծանուցագրեր, և Blue Shield MA-PD աստղերով վարկանիշները

Blue Shield Medicare Advantage-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագրերի բազմալեզու ծանուցագիր. 
Անգլերեն  (PDF, 1.1 MB)

Blue Shield Medicare Advantage-ի դեղատոմսով դեղերի Խտրականության բացառման մասին ծանուցագիր. 
Անգլերեն (PDF, 472 KB) /  Իսպաներեն  (PDF, 414 KB)

Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) և Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) Բազմալեզու ծանուցագիր 
Անգլերեն  (PDF, 1.1 MB)

Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) . Los Angeles և San Diego վարչաշրջաններ Լեզվական օգնության ծանուցագիր. 
Անգլերեն  (PDF, 1.27 MB)


 

Blue Shield 65 Plus (HMO)-ի, Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO)-ի, Blue Shield 65 Plus Choice Plan (HMO)-ի, Blue Shield Inspire (HMO)-ի և Blue Shield Enhanced (HMO)-ի Medicare-ի վարկանիշեր* 
Անգլերեն (PDF, 112 KB)
Իսպաներեն (PDF, 152 KB)

Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP)-ի և Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP)-ի Medicare-ի աստղային վարկանիշեր

Անգլերեն(PDF, 170 MB)
Իսպաներեն (PDF, 160 KB)
Արաբերեն (PDF, 161 KB)
Հայերեն  (PDF, 154 KB)
Չինարեն(Պարզեցված) (PDF, 130 KB)
Չինարեն(Ավանդական) ( PDF, 135 KB)
Պարսկերեն(PDF, 182 KB)
Քմերերեն (PDF, 118 KB)
Կորեերեն(PDF,  118 KB)
Ռուսերեն(PDF, 167 KB)
Տագալերեն(PDF, 94 KB)
Վիետնամերեն(PDF, 187 KB) 

Blue Shield AdvantageOptiumum Plan (HMO)-ի և AdvantageOptiumum Plan 1 (HMO)-ի Medicare-ի աստղային վարկանիշեր* 
Անգլերեն (PDF, 163 KB)/ Իսպաներեն (PDF, 135 KB)

Blue Shield PPO-ի Medicare-ի աստղային վարկանիշեր* 
Անգլերեն (PDF, 163 KB)
Իսպաներեն (PDF, 135 KB)
Չինարեն (PDF, 132 KB)

*Ամեն տարի Medicare-ը գնահատում է ծրագրերը՝ հիմնվելով 5-աստղանի վարկանիշային համակարգի վրա:


 

Խնդրում ենք ծանոթանալ համատեղելի բրաուզերների մեր ցանկին՝ PDF փաստաթղթերը ներբեռնելիս կամ դիտելիս:

Դուք կարող եք նաև մուտք գործել Ձեր առցանց հաշիվ և անցնել «Նպաստներ» բաժինը՝ Ձեր անդամների վահանակում:

Եթե Ձեր փաստաթղթերը հասկանալու համար օգնության կարիք ունեք, խնդրում ենք զանգահարել՝

  • Blue Shield of California Medicare Advantage-ի դեղատոմսով դեղորայքի ծրագրերի Հաճախորդների սպասարկման բաժին՝ (800) 776-4466 (TTY՝ 711) հեռախոսահամարով, 8։00-ից 20։00, շաբաթը յոթ օր:
  • Blue Shield TotalDual Plan-ի (HMO D-SNP) և Blue Shield Inspire-ի (HMO D-SNP) Հաճախորդների սպասարկման բաժին՝ (800) 452-4413 (TTY՝ 711) հեռախոսահամարով, 8։00-ից 20։00, շաբաթը յոթ օր:
  • Ձեր լեզվով օգնության համար խնդրում ենք ծանոթանալ այս էջում ներբեռնման համար տեղադրված Բազմալեզու ծանուցմանը և Խտրականության բացառման մասին ծանուցագրին:

Y0118_23_408A3_M Accepted 12102023
H2819_23_408A3_M Accepted 12102023

Էջը վերջին անգամ թարմացվել է՝ 0/1/2024-ին

*Անվճար պատճեն՝ առանց անդամագրվելու պարտավորության:

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023: Բոլոր իրավունքները վերապահված են:

California Physicians Service DBA Blue Shield of California-ն Blue Shield ասոցիացիայի անկախ անդամ է:

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Blue Shield Medicare Advantage-ի ծրագրերի համար. Blue Shield of Californian-ն HMO է, HMO D-SNP, PPO և PDP-ն ծրագիր է՝ Medicare-ի, ինչպես նաև Կալիֆորնիա նահանգի Medicaid ծրագրի հետ կնքված պայմանագրերով: Blue Shield of California-ում գրանցվելը կախված է պայմանագրի երկարաձգումից:

 
 
Ընկերությունը հետևում է գործող նահանգային օրենքներին և քաղաքացիական իրավունքների դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի դրսևորում, չի բացառում մարդկանց կամ այլ կերպ չի վերաբերվում նրանց ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային ծագման, էթնիկ խմբի նույնականացման, առողջական խնդրիի, գենետիկական տեղեկատվության, ծագման, կրոնի, սեռի, ամուսնական կարգավիճակի, գենդերի, գենդերային ինքնության, սեռական կողմնորոշման, տարիքի, մտավոր կամ ֆիզիկական հաշմանդամության պատճառով: La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental.  本公司遵守適用的州法律和聯 邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年 齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。