Medicare աղետների և արտակարգ իրավիճակների ապահովագիր

Աղետի կամ արտակարգ իրավիճակների ժամանակ Medicare Advantage-ի և դեղատոմսով դեղերի ծրագրի անդամների օգնություն ստանալը

Երբ առողջական խնամքը խաթարվում է աղետի կամ արտակարգ իրավիճակի ժամանակ, Blue Shield-ը կգործի Ձեր լավագույն շահերից ելնելով: Մենք արագ կարձագանքենք կարիքավոր անդամներին: Մենք նաև կհետևենք Medicare-ի և Medicaid ծառայությունների կենտրոնի (CMS) բոլոր պահանջներին: Արտակարգ իրավիճակի դեպքում մենք անդամներին տեղեկատվություն կուղարկենք բազմաթիվ ձևերով առողջապահական ծառայություններից օգտվելու վերաբերյալ: Դրանք կարող են ներառել ուղղակի կապ հեռախոսազանգերի, փոստի, էլ.փոստի, կայքէջի, անդամների հարթակի և այլնի միջոցով: Սա կախված կլինի անդամի նախապատվությունից և CMS պահանջներից:

Աղետի մասին կհայտարարվի հետևյալ եղանակներից մեկով.

  • Նախագահականի կողմից աղետի կամ արտակարգ իրավիճակի մասին հայտարարագիր` համաձայն Սթաֆորդի ազգային արտակարգ իրավիճակների մասին օրենքի
  • Հանրային առողջապահական արտակարգ իրավիճակի քարտուղարության հայտարարություն՝ համաձայն Հանրային առողջապահական ծառայության օրենքի 319-րդ հոդվածի
  • Հայտարարագիր նահանգի կամ պրոտեկտորատի կառավարչի կողմից

Երբ հայտարարվում է աղետ կամ արտակարգ իրավիճակ, և խնամքի հասանելիությունը խաթարվում է՝

  • Blue Shield of California-ն կապահովագրի այն նպաստները, որոնք Ձեզ տրամադրվում են ցանցից դուրս գտնվող մատակարարների կողմից:
  • Դուք ուղեգրերի կամ նախնական թույլտվության կարիք չեք ունենա:
  • Դուք կունենաք նույն ծախսաբաժինը, այն նույն ձևով, եթե նպաստը տրամադրված լիներ ներցանցային մատակարարի կողմից:
  • Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք դեղատոմսերը շուտ վերալցնել:

Երբ աղետն ավարտվի, այն կհայտարարվի հետևյալ եղանակներից մեկով.

  • Աղբյուրը, որը հանրային առողջության արտակարգ իրավիճակ կամ աղետի դրություն էր հայտարարել, կհայտարարի դրա ավարտի մասին:
  • Medicare-ի և Medicaid-ի ծառայությունների կենտրոնը (CMS) կհայտարարի հանրային առողջության արտակարգ իրավիճակի կամ աղետի ավարտի մասին:
  • Եթե երեսուն (30) օր է անցել հանրային առողջության արտակարգ իրավիճակի կամ աղետի դրության հայտարարումից, և CMS-ի սկզբնական աղբյուրի կողմից ավարտի ամսաթիվ չի հայտնաբերվել, այն կհամարվի աղետի ավարտ:

Եթե հարցեր ունեք, դիմեք Blue Shield of California-ի Հաճախորդների սպասարկման բաժին Ձեր առանձնահատուկ ծրագրի համար.

Medicare Advantage-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագրեր  
Հեռախոս՝ (800) 776-4466 (TTY՝ 711) , 08:00-ից 20:00, շաբաթը յոթ օր
 

Երկակի հատուկ խնամքի ծրագրեր.
Հեռախոս՝ (800) 452-4413 (TTY՝ 711) , 08:00-ից 20:00, շաբաթը յոթ օր
 

Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագրեր
Հեռախոս՝(888) 239-6469 (TTY՝ 711)  , 08:00-ից 20:00, շաբաթը յոթ օր

Y 0118_23_565A1_C 08312023 
H2819_23_822E_C Accepted 12042023 
Էջը Վերջին անգամ թարմացվել է 1/1/2024-ին

*Անվճար պատճեն՝ առանց անդամագրվելու պարտավորության:

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023: Բոլոր իրավունքները վերապահված են:

California Physicians Service DBA Blue Shield of California-ն Blue Shield ասոցիացիայի անկախ անդամ է:

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Blue Shield Medicare Advantage-ի ծրագրերի համար. Blue Shield of Californian-ն HMO է, HMO D-SNP, PPO և PDP-ն ծրագիր է՝ Medicare-ի, ինչպես նաև Կալիֆորնիա նահանգի Medicaid ծրագրի հետ կնքված պայմանագրերով: Blue Shield of California-ում գրանցվելը կախված է պայմանագրի երկարաձգումից:

 
 
Ընկերությունը հետևում է գործող նահանգային օրենքներին և քաղաքացիական իրավունքների դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի դրսևորում, չի բացառում մարդկանց կամ այլ կերպ չի վերաբերվում նրանց ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային ծագման, էթնիկ խմբի նույնականացման, առողջական խնդրիի, գենետիկական տեղեկատվության, ծագման, կրոնի, սեռի, ամուսնական կարգավիճակի, գենդերի, գենդերային ինքնության, սեռական կողմնորոշման, տարիքի, մտավոր կամ ֆիզիկական հաշմանդամության պատճառով: La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental.  本公司遵守適用的州法律和聯 邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年 齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。