Medicare-ի ծրագրերի տեսակները

Անկախ նրանից՝ Դուք նոր իրավունակ եք, թե պարզապես ուսումնասիրում եք Ձեր տարբերակները, մենք Ձեզ համար ունենք Medicare ծրագիր: Հավելյալ տեղեկություններ ստանալու զանգահարեք այսօր՝  (800) 260-9607հեռախոսահամարով:

Համեմատել ծրագրի տեսակները

Medicare Advantage Plans

Medicare Advantage Plans-ը համատեղում է Parts C-ն և D-ն, որպեսզի կարողանաք փոխարինել Original Medicare-ը համապարփակ ապահովագրության համար, հաճախ առանց հավելյալ ծախսերի:

Medicare հավելումների ծրագրեր

Medicare հավելումների ծրագիրը (Medigap) ապահովագրում է համավճարները, համաապահովագրությունը, նվազեցումները և այլ ծախսերը, որոնք չեն ապահովագրվում Medicare-ի կողմից:

Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագրեր

Ավելացրեք դեղատոմսով դեղերի առանձին ծրագիր (Part D)՝ օգնելու վճարել դեղերի համար:

 

 


 
Original Medicare Medicare հավելումների ծրագիր Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագիր (Part D) Medicare Advantage (Parts C և D)

Հիվանդանոց (Part A)

 

Բժշկի այցեր (Part B)

 

Նվազագույնի հասցրե՛ք գրպանից արվող բժշկական ծախսերը

   

Դեղատոմսով դեղեր

   

Դիմեք ցանկացած բժշկի կամ ԱՄՆ հաստատություն, որն ընդունում է Medicare

   

Տեսողություն, ատամնաբուժություն և լսողություն1

     
 

Անդամագրվելու համար դիմեք սոցիալական ապահովության վարչություն

Տե՛ս ծրագրերը

Տե՛ս ծրագրերը

Տե՛ս ծրագրերը


 

Բացահայտեք Medicare-ի ծրագրերը Ձեր տարածքում

Loading....
Loading....
Thanks! You’re going to:

We’ve sent you an email with a link and all the relevant information for the event.

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստացեք

Դիմեք մեզ

Ստացեք Ձեր Medicare-ի հարցերի պատասխանները: Զանգահարեք Blue Shield Medicare-ի խորհրդատուին՝ 800-260-9607 (TTY` 711) հեռախոսահամարով կամ ամրագրեք առցանց ժամադրություն:

Ժամադրություն ամրագրեք

Միացե՛ք Medicare միջոցառմանը

Մասնակցեք անվճար դեմ առ դեմ կամ առցանց սեմինարի՝ Medicare-ի մասին հավելյալ տեղեկություններ և Ձեր հարցերի պատասխանները ստանալու համար: 

Իրադարձություն գտեք

Ներբեռնեք անվճար գրքույկ*

Ստացեք Ձեր առաջնորդվող ուղին դեպի Medicareգրքույկի անվճար պատճենը՝ Ձեր ապահովագրութան տարբերակները հասկանալու համար: 

Ձեռք բերեք Ձեր ուղեցույցը

1Նպաստները տարբերվում են ըստ ծրագրի և վարչաշրջանի:

Y0118_23_398A_M Ընդունված 09192023-ին
H2819_23_398A_M Ընդունված 09192023-ին   
Էջը վերջին անգամ թարմացվել է՝ 10/01/2023-ին

*Անվճար պատճեն՝ առանց անդամագրվելու պարտավորության:

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023: Բոլոր իրավունքները վերապահված են:

California Physicians Service DBA Blue Shield of California-ն Blue Shield ասոցիացիայի անկախ անդամ է:

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Blue Shield Medicare Advantage-ի ծրագրերի համար. Blue Shield of Californian-ն HMO է, HMO D-SNP, PPO և PDP-ն ծրագիր է՝ Medicare-ի, ինչպես նաև Կալիֆորնիա նահանգի Medicaid ծրագրի հետ կնքված պայմանագրերով: Blue Shield of California-ում գրանցվելը կախված է պայմանագրի երկարաձգումից:

 
 
Ընկերությունը հետևում է գործող նահանգային օրենքներին և քաղաքացիական իրավունքների դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի դրսևորում, չի բացառում մարդկանց կամ այլ կերպ չի վերաբերվում նրանց ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային ծագման, էթնիկ խմբի նույնականացման, առողջական խնդրիի, գենետիկական տեղեկատվության, ծագման, կրոնի, սեռի, ամուսնական կարգավիճակի, գենդերի, գենդերային ինքնության, սեռական կողմնորոշման, տարիքի, մտավոր կամ ֆիզիկական հաշմանդամության պատճառով: La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental.  本公司遵守適用的州法律和聯 邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年 齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。