Medicare-ի խնայողությունների ծրագրեր և ֆինանսական օգնություն

Եթե Դուք ունեք սահմանափակ եկամուտ և ակտիվներ, կարող եք իրավասու լինել Medicare-ի խնայողությունների ծրագրի համար, որը կօգնի Ձեզ վճարել Ձեր Medicare-ի ծախսերը: Medicare-ի խնայողական ծրագրերի չորս տեսակ կա: 


Medicare-ի խնայողական ծրագրերի չորս տեսակները

Medicare-ի Իրավասու նպաստառուների (QMB) ծրագիր

QMB ծրագիրն օգնում է վճարել հետևյալի համար՝

 • Medicare Part A ապահովագներ
 • Medicare Part B-ի ապահովագներ
 • Չհատուցվող գումարներ, համաապահովագրություն, համավճարներ (այն ծառայությունների և ապրանքների համար, որոնք Medicare-ն ապահովագրում է)

Medicare-ի Նշված ցածր եկամուտ ունեցող շահառուների (SLMB) ծրագիր

SLMB ծրագիրը կարող է օգնել վճարել հետևյալի համար՝

 • Medicare Part B-ի ապահովագրական վճարներ (Դուք պետք է ունենաք և՛ Part A, և՛ Part B՝ իրավասու լինելու համար):

Իրավասության անհատական (QI) ծրագիր

QI ծրագիրը կարող է օգնել վճարել հետևյալի համար՝

 • Medicare Part B-ի ապահովագրական վճարներ (Դուք պետք է ունենաք և՛ Part A, և՛ Part B՝ իրավասու լինելու համար):

Իրավասու հաշմանդամների և աշխատող անհատների (QDWI) ծրագիր

QDWI ծրագիրը կարող է օգնել վճարել հետևյալի համար՝

 • Միայն Medicare Part A-ի ապահովագրական վճարներ
   

Ձեր Part D դեղատոմսով դեղերի ծախսերի վճարում

Սահմանափակ եկամուտ ունեցող մարդիկ կարող են իրավասու լինել լրացուցիչ օգնության համար՝ վճարելու իրենց դեղատոմսով դեղերի ծախսերը: Եթե իրավունակ լինեք, Medicare-ը կարող է վճարել դեղերի ծախսերի մինչև 100%-ը, ներառյալ դեղատոմսով դեղերի ամսական ապահովագները, տարեկան չհատուցվող գումարները և համաապահովագրությունը: Բացի այդ, նրանք, ովքեր իրավասու են, չեն ենթարկվի ապահովագրության բացի կամ ուշ անդամագրման տուգանքի:

Եթե Դուք լրացուցիչ օգնություն ստանաք Medicare-ից՝ օգնելու վճարել Ձեր Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագրի ծախսերը, ապա լրացուցիչ օգնության գումարը, որը Դուք կստանաք, կորոշի Ձեր ամսական ծրագրի ընդհանուր ապահովագինը՝ որպես մեր ծրագրի անդամ:

Ներբեռնեք գծապատկերը՝ տեսնելու, թե որքան կլինի Ձեր ամսական ծրագրի ապահովագինը, եթե լրացուցիչ օգնություն ստանաք:

MAPD LIS Ապահովագնի ամփոփ աղյուսակ. Անգլերեն (PDF, 161 MB) / Իսպաներեն (PDF, X MB)

PDP LIS Ապահովագնի ամփոփ աղյուսակ. Անգլերեն (PDF, 180 MB) / Իսպաներեն (PDF, X MB)

D-SNP LIS Ապահովագնի ամփոփ աղյուսակ. Անգլերեն (PDF, 78 MB) / Իսպաներեն (PDF, X MB)
 

Ինչպե՞ս կարող եմ իմանալ, թե արդյոք իրավասու եմ լրացուցիչ օգնություն ստանալու համար:

Եթե կարծում եք, որ իրավասու եք ցածր եկամուտների լրավճարին (LIS) և վճարում եք Ձեր ապահովագնի 100%-ը, կարող եք կապվել ստորև նշված աղբյուրներին՝ հավելյալ տեղեկությունների համար.

 • (800) MEDICARE կամ (800) 633-4227 հեռախոսահամարով, օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր (բացառությամբ որոշ դաշնային տոների): TTY օգտվողները պետք է զանգահարեն (877) 486-2048, օրը 24 ժամ/շաբաթը յոթ օր:
 • Սոցիալական ապահովության գրասենյակ՝ (800) 772-1213հեռախոսահամարով, երկուշաբթիից ուրբաթ, առավոտյան ժամը 8-ից մինչև երեկոյան 7-ը: TTY օգտատերերը պետք է զանգահարեն (800) 325-0778հեռախոսահամարով կամ այցելեն https://www.ssa.gov/benefits/medicare/prescriptionhelp հասցեով:
 • Medicaid-ի Ձեր նահանգային գրասենյակ
 • Blue Shield of California՝ (855) 203-3874 հեռախոսահամարով: Մենք այստեղ ենք օգնելու համար։
   

Հավելյալ տեղեկություններ ստացեք

Օգտակար հոդվածներ

Գտեք տեղեկություններ առողջության և առողջական խնամքի մասին, որոնք կօգնեն Ձեզ կարևոր որոշումներ կայացնել, ապրել Ձեր կյանքը լավագույնս և ավելին ստանալ Ձեր առողջապահական ծրագրից:

Կարդալ ավելին

Տեղեկատվական տեսանյութեր

Վայելեք Medicare-ի կարևոր հայեցակետերը և Ձեր ապահովագրման տարբերակների մասին տեղեկատվական տեսանյութերը:

Դիտեք հիմա

ՀՏՀ-ներ

Ստացեք Medicare-ի վերաբերյալ ամենահաճախ տրվող հարցերի մեր պատասխանները:

Պատասխաններ ստացեք

Սա նպաստների ամբողջական նկարագրություն չէ: Ներկայիս անդամները կարող են դիմել Հաճախորդների սպասարկման բաժին՝ (800) 776-4466 (TTY՝ 711) հեռախոսահամարով՝ հավելյալ տեղեկություններ ստանալու համար: Աշխատանքային ժամեր՝ 08:00-ից 20:00, շաբաթը յոթ օր: Blue Shield of California-ի երկակի հատուկ կարիքների ծրագրերով անդամները կարող են կապվել (800) 452-4413 (TTY՝ 711) հեռախոսահամարով, 08:00-ից 20:00, շաբաթը յոթ օր:

Y0118_23_379A2_M Ընդունված 12202023-ին
H2819_23_379A2_M Ընդունված 12202023-ին
Էջը վերջին անգամ թարմացվել է՝ 01/01/2024-ին

*Անվճար պատճեն՝ առանց անդամագրվելու պարտավորության:

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023: Բոլոր իրավունքները վերապահված են:

California Physicians Service DBA Blue Shield of California-ն Blue Shield ասոցիացիայի անկախ անդամ է:

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Blue Shield Medicare Advantage-ի ծրագրերի համար. Blue Shield of Californian-ն HMO է, HMO D-SNP, PPO և PDP-ն ծրագիր է՝ Medicare-ի, ինչպես նաև Կալիֆորնիա նահանգի Medicaid ծրագրի հետ կնքված պայմանագրերով: Blue Shield of California-ում գրանցվելը կախված է պայմանագրի երկարաձգումից:

 
 
Ընկերությունը հետևում է գործող նահանգային օրենքներին և քաղաքացիական իրավունքների դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի դրսևորում, չի բացառում մարդկանց կամ այլ կերպ չի վերաբերվում նրանց ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային ծագման, էթնիկ խմբի նույնականացման, առողջական խնդրիի, գենետիկական տեղեկատվության, ծագման, կրոնի, սեռի, ամուսնական կարգավիճակի, գենդերի, գենդերային ինքնության, սեռական կողմնորոշման, տարիքի, մտավոր կամ ֆիզիկական հաշմանդամության պատճառով: La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental.  本公司遵守適用的州法律和聯 邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年 齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。