مجموعه دارویی MEDICARE

هر برنامه Blue Shield of California Medicare Advantage و Medicare Prescription Drug Plan، فهرست داروهایی دارد که پوشش می‌دهد. این فهرست مجموعه دارویی نامیده می‌شود. شما می‌توانید به  فهرست داروهای تحت پوشش در برنامه‌های درمانی Medicare Advantage و Medicare Prescription Drug ما دسترسی پیدا کنید (بخش مجموعه دارویی بر اساس برنامه درمانی زیر را ببینید). اگر سوالی درباره روش فهم بهتر مجموعه دارویی دارید، از  سوال‌های پرتکرار ما بازدید کنید. 

 

مجموعه‌های دارویی Medicare ما چطور کار می‌کنند:
هر مجموعه دارویی Blue Shield of California  شامل  داروهایی است که  سازمان غذا و دارو (FDA) بررسی  و تایید کرده است. کمیته داروخانه و درمان Blue Shield (P&T) مرتب اقدام به تدوین و به روزرسانی  مجموعه دارویی  می‌کند تا اطمینان حاصل کند که  منطبق بر همه الزامات Medicare در زمینه داروهای مشمول و غیرمشمول است. 

کمیته داروخانه و درمان Blue Shield (P&T) شامل پزشکان و داروسازهای بالینی از طرف شبکه‌های تامین کنندگان و داروخانه ما است. اعضای مشمول رای دهی در کمیته، کارکنان  Blue Shield of California نیستند. برای کمک به پزشکان در تجویز داروهای مناسب از نظر پزشکی و مقرون به صرفه، کمیته P&T، این موارد را بازبینی می‌کند: 

  • تاریخچه پزشکی
  • برچسب‌های دارویی FDA 
  • اصول راهنمای ملی جهت به روز کردن مجموعه دارویی و معیارهای صدور مجوز قبلی دارو

همه تغییرات پیشنهادی در مجموعه‌های دارویی Blue Shield of California Medicare و معیارهای صدور مجوز قبلی دارو ابتدا توسط مرکز خدمات Medicare و Medicaid (CMS) تایید می‌شوند که بر برنامه Medicare نظارت دارد.

اگر برنامه شما یک داروی خاص را پوشش نمی‌دهد، شما می‌توانید از Blue Shield of California بخواهید یک استثنا در قوانین حاکم بر پوشش قائل شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر، از صفحه  تصمیم‌های  پوشش و استثناها بازدید کنید.

 

نوارهای آزمایش دیابت Medicare،
Blue Shield 65 Plus (HMO), Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO), Blue Shield Inspire (HMO), Blue Shield 65 Plus Choice Plan (HMO), Blue Shield Select (PPO), و Blue Shield Enhanced (HMO) باید برای اطلاعات بیشتر، به زیر مراجعه  کنند.

درباره نوار آزمایش دیابت ترجیحی بخش B بدانید:

Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO)، Blue Shield AdvantageOptimum Plan 1 (HMO)، Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) in Orange and San Bernardino Counties، Blue Shield Inspire (HMO D-SNP)، و Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) در کانتی‌های Los Angeles و San Diego counties برای اطلاعات بیشتر  باید به زیر مراجعه کنند.

درباره نوار آزمایش دیابت ترجیحی بخش B بدانید:

 

درباره درمان گام به گام بخش B
اگر شما در برنامه درمانی Blue Shield Select (PPO) یا Blue Shield Medicare (PPO) ثبت نام شده‌اید، داروهای بخش B شما ممکن است شامل درمان گام به گام باشد.

معیارهای درمان گام به گام بخش B را ببینید:

پیام‌های مهم درباره هزینه واکسن و انسولین شما:

  • شما بابت واکسن چه مبلغی پرداخت می‌کنید - در صورت اقتضا، برنامه درمانی ما بیشتر واکسن‌های بخش D را بدون هزینه برای شما پوشش می‌دهد. برای دریافت اطلاعات بیشتر، با خدمات مشتری تماس بگیرید.
  • شما بابت انسولين چه مبلغی پرداخت می‌کنید  - صرفنظر از آنکه ردیف سهم هزینه چقدر است، شما بابت مصرف یک ماه هر محصول انسولین تحت پوشش برنامه درمانی ما، بیش از 35$ نخواهید پرداخت، حتی اگر کسورات خود را در صورت اقتضا پرداخت نکرده باشید.

 

برنامه تخفیف تورم بخش B:

فهرست داروهای قابل تخفیف Medicare بخش B و مبالع تعدیل شده سهم درصدی این داروها به صورت فصلی توسط مرکز خدمات Medicare و Medicaid (CMS) منتشر می‌شود. 

نرخ‌های فعلی سهم درصدی داروهای قابل تخفیف بخش B را ببینید:

مجموعه دارویی در برنامه درمانی
برنامه‌ای را انتخاب کنید تا فهرست داروهایی تحت پوشش برنامه درمانی را ببینید. مجموعه‌های دارویی به صورت آنلاین و در قالب PDF جهت دانلود موجود هستند. شما برای مشاهده PDF به Adobe Reader نیاز دارید.

Y0118_23_388A1_C 08172023
H2819_23_388A1_C 08172023

آخرین به روزرسانی صفحه: 10/13/2023

 

*نسخه رایگان بدون اجبار به ثبت نام.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. تمام حقوق محفوظ است.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California دارنده جواز مستقل از Blue Shield Association است.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

برای برنامه‌های Blue Shield Medicare Advantage: Blue Shield of California یک برنامه HMO, HMO D-SNP, PPO و PDP است که با Medicare و برنامه Medicaid ایالت کالیفرنیا قرارداد دارد. ثبت نام در Blue Shield of California بستگی به تجدید قرارداد دارد.

 
 
این شرکت از قوانین ایالتی قابل اجرا و قوانین حقوق مدنی فدرال پیروی می کند و بر اساس نژاد، رنگ، منشاء ملی، هویت گروه قومی، وضعیت پزشکی، اطلاعات ژنتیکی، اصل و نسب، مذهب، جنسیت، وضعیت تاهل، هویت جنسی، گرایش جنسی، سن، ناتوانی ذهنی یا ناتوانی جسمی افراد را مستثنی نمی کند، یا رفتار متفاوتی با آنها قائل نمی شود. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。