برنامه‌های دندانپزشکی Medicare

مراقبت‌های بهداشتی پیشگیرانه دندان تحت پوشش Original Medicare نیست، اما ما گزینه‌هایی برای شما داریم.  برنامه‌های دندانپزشکی Blue Shield را کاوش کنید تا پوشش متناسب با نیازهای خود را دریافت کنید.

برنامه‌های دندانپزشکی Medicare Advantage

بسیاری از برنامه‌های Medicare Advantage Prescription Drug ما اکنون شامل پوشش دندانپزشکی می‌شوند که در برنامه درمانی Medicare شما پوشش داده نمی‌شود. بدون هیچ هزینه اضافی برای شما، می‌توانید برای خدمات دندانپزشکی مانند معاینات معمول دهان، جرم‌گیری، تصویربرداری با اشعه ایکس، پر کردن، روکش‌ها، پروتزهای مصنوعی و موارد دیگر پوشش دریافت کنید. به علاوه، می‌توانید پوشش دندانی بیشتری را به آنچه قبلاً ارائه شده است اضافه کنید.

برنامه‌های دندانپزشکی مکمل Medicare

Blue Shield دو طرح PPO دندانپزشکی را با نرخ‌های مقرون به صرفه ارائه می‌دهد. به علاوه، اگر همزمان با ثبت نام در برنامه مکمل Medicare، در یک طرح دندانپزشکی ثبت نام کنید، می‌توانید 3 دلار در نرخ‌های ذکر شده برای شش ماه اول صرفه‌جویی کنید.

یک دندانپزشک پیدا کنید

با برنامه دندانپزشکی Blue Shield، شما می‌توانید به یکی از بزرگترین شبکه‌های دندانپزشکی در سراسر ایالت دسترسی داشته باشید. پیدا کردن دندانپزشک یا اینکه ببینید آیا دندانپزشک فعلی شما در شبکه ما است، با ابزار Find a Doctor ما آسان است.

Y0118_23_398B_M Accepted 09192023
H2819_23_398B_M Accepted 09192023
آخرین به‌روزرسانی صفحه: 10/01/2023

*نسخه رایگان بدون اجبار به ثبت نام.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. تمام حقوق محفوظ است.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California دارنده جواز مستقل از Blue Shield Association است.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

برای برنامه‌های Blue Shield Medicare Advantage: Blue Shield of California یک برنامه HMO, HMO D-SNP, PPO و PDP است که با Medicare و برنامه Medicaid ایالت کالیفرنیا قرارداد دارد. ثبت نام در Blue Shield of California بستگی به تجدید قرارداد دارد.

 
 
این شرکت از قوانین ایالتی قابل اجرا و قوانین حقوق مدنی فدرال پیروی می کند و بر اساس نژاد، رنگ، منشاء ملی، هویت گروه قومی، وضعیت پزشکی، اطلاعات ژنتیکی، اصل و نسب، مذهب، جنسیت، وضعیت تاهل، هویت جنسی، گرایش جنسی، سن، ناتوانی ذهنی یا ناتوانی جسمی افراد را مستثنی نمی کند، یا رفتار متفاوتی با آنها قائل نمی شود. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。