تماس با ما

سوالات عمومی

برای سؤالات عمومی در مورد برنامه‌های مکمل Medicare، متعلق به Blue Shield of California، Medicare Advantage - برنامه‌های داروهای نسخه‌دار و برنامه‌های داروهای نسخه‌دار Medicare:

تلفن: 203-3874(855)(TTY: 711)

ساعات: از ساعت 8 صبح تا 8 شب، در هفت روز هفته، از 1 اکتبر تا 31 مارچ و از ساعت 8 صبح تا 8 شب،  روزهای هفته از 1 اپریل تا 30 سپتامبر
 

طرح Medicare

برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه‌ها و سیاست‌های Medicare:

تلفن: (800) MEDICARE (1-800-633-4227) / TTY: 486-2048(877)

ساعات: 24 ساعت در روز / 7 روز هفته
 

مراکز خدمات Medicare و Medicaid

برای اطلاعات بیشتر درباره مرکز خدمات Medicare و Medicaid:

به آدرس www.medicare.gov مراجعه کنید
 

خدمات مشتری

برنامه‌های داروهای نسخه‌دار Medicare Advantage

اعضای دارای برنامه داروهای نسخه‌دار Medicare Advantage که می‌خواهند درباره برنامه خود بیشتر بدانند، باید با این شماره تماس بگیرند:

تلفن: ‏‎(800) 776-4466 (TTY: 711)

ساعات: از ساعت 8 صبح تا 8 شب، هفت روز هفته
 

برنامه‌های Dual Special Needs Plan

اعضای دارای هر یک از برنامه‌های نیازهای ویژه دوگانه (D-SNP) که می‌خواهند درباره برنامه خود بیشتر بدانند باید با این شماره تماس بگیرند:

تلفن: 452-4413(800) (TTY: 711)

ساعات: از ساعت 8 صبح تا 8 شب، هفت روز هفته
 

برنامه‌های دارویی نسخه‌دار Medicare

اعضای برنامه داروهای نسخه‌دار Shield Medicare که سؤالاتی در مورد پوشش داروهای تجویزی خود دارند باید با این شماره تماس بگیرند:

تلفن: ‎(888) 239-6469 (TTY: 711)

ساعات:از ساعت 8 صبح تا 8 شب، هفت روز هفته

 

درباره فروشندگان مزایای شما

برنامه‌های سلامت و تندرستی توسط شرکت‌های مستقل زیر اجرا یا هماهنگ می‌شوند (مزایا بر اساس برنامه شما متفاوت است):

  • مراقبت جایگزین (فقط برای اعضای مکمل Medicare) - خدمات توسط برنامه ®ChooseHealthy ارائه می شود که از طریق ChooseHealthy، Inc.، یک شرکت تابعه American Specialty Health Incorporated (ASH) در دسترس است*
  • SilverSneakers® - Tivity Health
  • EPIC Hearing Healthcare یک نهاد مستقل است که خدمات را از طرف Blue Shield of California مدیریت می‌کند.
  • LifeStation یک نهاد مستقل است که خدمات را از طرف Blue Shield of California مدیریت می‌کند.
  • مزایای بینایی Blue Shield توسط Vision Service Plan (VSP) مدیریت می‌شود. VSP یک برنامه خدمات مراقبت از بینایی است که توسط اداره مراقبت‌های بهداشتی هماهنگ کالیفرنیا مجوز دارد، که با Blue Shield قرارداد دارد تا تحویل عینک و معاینه چشم تحت پوشش این مزیت بینایی را هدایت کند. VSP همچنین با Blue Shield قرارداد دارد تا به عنوان مدیر مطالبات برای رسیدگی به مطالبات خدمات تحت پوشش دریافتی از ارائه دهندگان شرکت کننده و غیر مشارکت کننده VSP فعالیت کند.

*تخفیفات مراقبت جایگزین در دسترس برخی از اعضای دارای برنامه Blue Shield است. لطفاً توجه داشته باشید که برنامه ChooseHealthy بیمه نیست. قبل از استفاده از این برنامه تخفیف، باید هر مزایای بیمه‌ای را که دارید بررسی کنید. برنامه ChooseHealthy تخفیف‌هایی را از ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی تخصصی ارائه می‌دهد. شما موظف به پرداخت هزینه تمام خدمات از آن ارائه دهندگان هستید، اما برای خدماتی که در برنامه گنجانده شده است، از ارائه دهندگان شرکت کننده تخفیف دریافت خواهید کرد. برنامه ChooseHealthy هیچ گونه پرداختی را مستقیماً به ارائه دهندگان شرکت کننده انجام نمی‌دهد. برنامه ChooseHealthy هیچ گونه مسئولیتی در قبال ارائه یا تضمین خدمات ندارد و هیچ مسئولیتی در قبال کیفیت خدمات ارائه شده ندارد. تخفیف در خدمات موجود از طریق برنامه ChooseHealthy، ممکن است تغییر کند. لطفاً برای بررسی آنکه آیا فعلا در دسترس است، به وب سایت ChooseHealthy مراجعه کنید.

محصولات و خدمات شرح داده شده تحت قرارداد ما با برنامه Medicare ارایه و تضمین نشده‌اند. علاوه بر این، آنها مشمول فرآیند تجدیدنظر Medicare نیستند. هر گونه اختلاف در مورد این محصولات و خدمات ممکن است مشمول فرآیند نارضایتی Blue Shield باشد. در صورت بروز مشکل در مورد هر کالا یا خدمات ارزش افزوده، لطفاً با خدمات مشتری به شماره 4466-776 (800) (TTY: 711) تماس بگیرید.

Y0118_23_379A2_M Accepted 12202023
H2819_23_379A2_M Accepted 12202023
اخرین تاریخ به‌روزرسانی صفحه: 01/01/2024

*نسخه رایگان بدون اجبار به ثبت نام.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. تمام حقوق محفوظ است.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California دارنده جواز مستقل از Blue Shield Association است.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

برای برنامه‌های Blue Shield Medicare Advantage: Blue Shield of California یک برنامه HMO, HMO D-SNP, PPO و PDP است که با Medicare و برنامه Medicaid ایالت کالیفرنیا قرارداد دارد. ثبت نام در Blue Shield of California بستگی به تجدید قرارداد دارد.

 
 
این شرکت از قوانین ایالتی قابل اجرا و قوانین حقوق مدنی فدرال پیروی می کند و بر اساس نژاد، رنگ، منشاء ملی، هویت گروه قومی، وضعیت پزشکی، اطلاعات ژنتیکی، اصل و نسب، مذهب، جنسیت، وضعیت تاهل، هویت جنسی، گرایش جنسی، سن، ناتوانی ذهنی یا ناتوانی جسمی افراد را مستثنی نمی کند، یا رفتار متفاوتی با آنها قائل نمی شود. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。