برنامه‌های دندانپزشکی Medicare Advantage

بسیاری از برنامه‌های Medicare Advantage Prescription Drug ما اکنون شامل پوشش دندانپزشکی می‌شوند که در برنامه درمانی Medicare شما پوشش داده نمی‌شود. به علاوه، می‌توانید پوشش دندانی بیشتری را به آنچه قبلاً ارائه شده است اضافه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر امروز تماس بگیرید 9607-260 (800).


برنامه‌های داروهای نسخه‌دار Medicare Advantage با پوشش دندانپزشکی

با برنامه داروهای نسخه‌دار Blue Shield Medicare Advantage، شما می‌توانید برای دندانپزشکی نیز پوشش دریافت کنید که در برنامه Original Medicare شما پوشش داده نشده است. پوشش اضافی بدون هزینه اضافی حق بیمه برای شما ارائه می‌شود. این شامل پوشش خدمات دندانپزشکی مانند معاینات معمول دهان، جرم‌گیری، تصویربرداری با اشعه ایکس، پر کردن، روکش، دندان مصنوعی و موارد دیگر می‌شود. به علاوه، می‌توانید پوشش دندانی بیشتری را به آنچه قبلاً ارائه شده است اضافه کنید. 

برنامه‌های Medicare را در منطقه خود کاوش کنید

Loading....

برنامه‌های MAPD 2024 با پوشش دندانپزشکی بر اساس کانتی

کانتی برنامه نکات برجسته دندانپزشکی 2024 گزینه‌های ارتقا

Alameda

Blue Shield Inspire (HMO)

معاینات دهان، تصویربرداری اشعه ایکس، جرم‌گیری

Optional Supplemental Dental HMO
Optional Supplemental Dental PPO

Blue Shield Select (PPO)

معاینات دهان، تصویربرداری اشعه ایکس، جرم‌گیری

Optional Supplemental Dental PPO

Kern

Blue Shield 65 Plus (HMO)

تحت پوشش نیست

Optional Supplemental Dental HMO
Optional Supplemental Dental PPO

Los Angeles

Blue Shield 65 Plus (HMO), Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO), Blue Shield Inspire (HMO)

معاینات دهان، تصویربرداری اشعه ایکس، جرم‌گیری، پر کردن، روکش، دندان مصنوعی و موارد دیگر. 0$ سهم ثابت برای معاینات دهان و جرم‌گیری

Optional Supplemental Dental HMO
Optional Supplemental Dental PPO

Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO)

 معاینات دهان، تصویربرداری اشعه ایکس، جرم‌گیری، پرکردن، روکش، دندان مصنوعی و موارد دیگر

ارایه نمی‌شود

Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP)

معاینات دهان، جرم‌گیری، پرکردن، روکش، دندان مصنوعی و موارد دیگر

ارایه نمی‌شود

Blue Shield Enhanced (HMO)

معاینات دهان، تصویربرداری اشعه ایکس، جرم‌گیری، پرکردن، روکش، دندان مصنوعی و موارد دیگر

Optional Supplemental Dental PPO

Merced

Blue Shield Inspire (HMO D-SNP)

معاینات دهان، جرم‌گیری، پرکردن، روکش، دندان مصنوعی و موارد دیگر

ارایه نمی‌شود

Blue Shield Inspire (HMO)

معاینات دهان، تصویربرداری اشعه ایکس، جرم‌گیری

Optional Supplemental Dental HMO
Optional Supplemental Dental PPO

Orange

Blue Shield 65 Plus (HMO), Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO), Blue Shield Inspire (HMO)

معاینات دهان، تصویربرداری اشعه ایکس، جرم‌گیری، پرکردن، روکش، دندان مصنوعی و موارد دیگر  بهبود مزایا و کاهش سهم ثابت به 0$ برای معاینات دهان و جرم‌گیری

Optional Supplemental Dental HMO
Optional Supplemental Dental PPO

Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO)

معاینات دهان، تصویربرداری اشعه ایکس، جرم‌گیری، پرکردن، روکش، دندان مصنوعی و موارد دیگر

ارایه نمی‌شود

Blue Shield Enhanced (HMO)

معاینات دهان، تصویربرداری اشعه ایکس، جرم‌گیری، پرکردن، روکش، دندان مصنوعی و موارد دیگر

Optional Supplemental Dental PPO

Blue Shield Select (PPO)

معاینات دهان، تصویربرداری اشعه ایکس، جرم‌گیری

Optional Supplemental Dental PPO

Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP)

معاینات دهان، تصویربرداری اشعه ایکس، جرم‌گیری، پرکردن، روکش، دندان مصنوعی و موارد دیگر

ارایه نمی‌شود

Riverside

Blue Shield 65 Plus Choice Plan (HMO)

معاینات دهان، تصویربرداری اشعه ایکس، جرم‌گیری، پرکردن، روکش، دندان مصنوعی و موارد دیگر بهبود مزایا و کاهش سهم ثابت به 0$ برای معاینات دهان و جرم‌گیری

Optional Supplemental Dental HMO
Optional Supplemental Dental PPO

San Bernardino

Blue Shield 65 Plus (HMO) Blue Shield 65 Plus Choice Plan (HMO)

معاینات دهان، تصویربرداری اشعه ایکس، جرم‌گیری، پرکردن، روکش، دندان مصنوعی و موارد دیگر بهبود مزایا و کاهش سهم ثابت به 0$ برای معاینات دهان و جرم‌گیری

Optional Supplemental Dental HMO
Optional Supplemental Dental PPO

Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP)

معاینات دهان، تصویربرداری اشعه ایکس، جرم‌گیری، پرکردن، روکش، دندان مصنوعی و موارد دیگر

ارایه نمی‌شود

San Diego

Blue Shield 65 Plus (HMO)

معاینات دهان، تصویربرداری اشعه ایکس، جرم‌گیری، پرکردن، روکش، دندان مصنوعی و موارد دیگر بهبود مزایا و کاهش سهم ثابت به 0$ برای معاینات دهان و جرم‌گیری

Optional Supplemental Dental HMO
Optional Supplemental Dental PPO

Blue Shield AdvantageOptimum Plan 1 (HMO)

معاینات دهان، تصویربرداری اشعه ایکس، جرم‌گیری، پرکردن، روکش، دندان مصنوعی و موارد دیگر

ارایه نمی‌شود

Blue Shield Select (PPO)

معاینات دهان، تصویربرداری اشعه ایکس، جرم‌گیری

Optional Supplemental Dental PPO

Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP)

معاینات دهان، جرم‌گیری، پرکردن، روکش، دندان مصنوعی و موارد دیگر

ارایه نمی‌شود

San Joaquin

Blue Shield Inspire (HMO D-SNP)

معاینات دهان، جرم‌گیری، پرکردن، روکش، دندان مصنوعی و موارد دیگر

ارایه نمی‌شود

Blue Shield Inspire (HMO)

معاینات دهان، تصویربرداری اشعه ایکس، جرم‌گیری

Optional Supplemental Dental HMO
Optional Supplemental Dental PPO

San Luis Obispo

Blue Shield 65 Plus (HMO)

معاینات دهان، تصویربرداری اشعه ایکس، جرم‌گیری

Optional Supplemental Dental PPO

San Mateo

Blue Shield Inspire (HMO)

معاینات دهان، تصویربرداری اشعه ایکس، جرم‌گیری

Optional Supplemental Dental HMO
Optional Supplemental Dental PPO

Santa Barbara

Blue Shield 65 Plus (HMO)

معاینات دهان، تصویربرداری اشعه ایکس، جرم‌گیری

Optional Supplemental Dental PPO

Stanislaus

Blue Shield Inspire (HMO D-SNP)

معاینات دهان، جرم‌گیری، پرکردن، روکش، دندان مصنوعی و موارد دیگر

ارایه نمی‌شود

Blue Shield Inspire (HMO)

معاینات دهان، تصویربرداری اشعه ایکس، جرم‌گیری

Optional Supplemental Dental HMO
Optional Supplemental Dental PPO

خط مشاوره پرستاری، نشان خدماتی Blue Shield of California است.

برنامه‌های Optional Supplemental Dental ویژه MAPD

Blue Shield of California دو برنامه مکمل دندانپزشکی ارائه می‌دهد که می‌تواند پوشش دندانپزشکی را در برنامه‌های بالا افزایش دهد. بسته به برنامه MAPD که در آن ثبت نام می‌کنید، شما می‌توانید بین برامه ptional Supplemental Dental HMO1 یا برنامه Optional Supplemental Dental PPO2  انتخاب کنید. این برنامه‌ها طیف گسترده‌ای از مزایای دندانپزشکی، از جمله بسیاری از خدمات تشخیصی و پیشگیرانه را بدون هیچ هزینه‌ای برای شما ارائه می‌دهند.
 

ارتقای برنامه HMO

هنگامی که ارتقای برنامه HMO را انتخاب می کنید، شامل موارد زیر است:

 • $15.00 حق بیمه ماهانه برنامه
 • یک دندانپزشک شرکت کننده را از شبکه بزرگ ما انتخاب کنید
 • بدون فرانشیز
 • بدون دوره انتظار

چرا در برنامه Optional Supplemental Dental HMO ثبت‌نام کنید

با برنامه Optional Supplement Dental HMO، مزایای ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • بسیاری از خدمات روتین و مراقبت‌های تشخیصی سالانه، مانند جرم‌گیری دندان و تصویربرداری با اشعه ایکس، با هزینه کم یا بدون هزینه برای شما در دسترس هستند.
 • بدون فرانشیز یا محدودیت مزایای سالانه
 • سهم ثابت برای خدمات پایه و اصلی
 • خدمات ارائه دهنده مراقبت‌های تخصصی با معرفی تامین‌کننده اصلی دندانپزشکی شما در دسترس است3
 • بدون دوره انتظار و بدون فرم مطالبه


ارتقای برنامه PPO

هنگامی که ارتقای برنامه PPO را انتخاب می‌کنید، شامل موارد زیر است:

 • $45.00 حق بیمه اضافی ماهیانه برنامه
 • به هر دندانپزشکی مراجعه کنید؛ وقتی به یک دندانپزشک شرکت کننده مراجعه می‌کنید، معمولاً هزینه کمتری برای خدمات پرداخت می‌کنید
 • کسورات 50$ در سال تقویمی برای خدماتی فراتر از خدمات تشخیصی و پیشگیرانه
 • بدون دوره انتظار

چرا در برنامه Optional Supplemental Dental PPO ثبت نام کنید؟

با برنامه Optional Supplement Dental PPO، مزایا ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • از بین بیش از 45,000  دندانپزشک عمومی و متخصص برای حداکثر پوشش انتخاب کنید. اگر دندانپزشک شما در شبکه ما نیست، شما می‌توانید به ملاقات او یا سایر دندانپزشکان غیرشبکه ادامه دهید و همچنان تحت پوشش قرار بگیرید.3
 • مراقبت‌های تخصصی بدون نیاز به معرفی از طرف دندانپزشک شما در دسترس است3
 • طیف گسترده‌ای از مزایای دندانپزشکی، از جمله پوشش %100 برای خدمات تشخیصی و پیشگیرانه دریافتی از دندانپزشک شرکت کننده
 • بدون دوره انتظار
 • اگر به دندانپزشک شبکه مراجعه کنید، هیچ فرم مطالبه وجود ندارد

یک دندانپزشک پیدا کنید

با برنامه دندانپزشکی Blue Shield، شما می‌توانید به یکی از بزرگترین شبکه‌های دندانپزشکی در سراسر ایالت دسترسی داشته باشید. پیدا کردن دندانپزشک یا اینکه ببینید آیا دندانپزشک فعلی شما در شبکه ما است، با ابزار Find a Doctor ما آسان است.

برنامه Optional Supplemental Dental HMO در برنامه Optional Supplemental Dental PPO

  Optional Supplemental Dental HMO Optional Supplemental Dental PPO

حق بیمه ماهیانه Optional Supplemental Dental

$15.00

$45.00

فرانشیز سال تقویمی (در خدمات تشخیصی و پیشگیرانه قابل استفاده نیست)

هیچکدام

$50

حداکثر سال تقویمی *

هیچکدام

حداکثر مبلغی که برنامه بابت خدمات و لوازم تحت پوشش پرداخت می‌کند 1,500$ در سال تقویمی است. حداکثر 1,000$ از این حداکثر را می‌توان برای خدمات و لوازم تحت پوشش دریافتی از دندانپزشکان غیرشرکت‌کننده در یک سال تقویمی استفاده کرد. شما هر مبلغ بیش از حداکثر 1,500$ را در یک سال تقویمی پرداخت می‌کنید.

دوره انتظار برای خدمات عمده

هیچکدام

هیچکدام

دسترسی به شبکه

فقط دندانپزشکان شرکت کننده

دندانپزشکان شرکت کننده و دندانپزشکان غیرشرکت کننده

*همه خدمات باید توسط دندانپزشک شرکت کننده انجام، تجویز یا مجاز اعلام شود. برنامه حداکثر 1,000$ در سال تقویمی برای خدمات تخصصی تحت پوشش پرداخت می‌کند. شما مسئول مبالغ بالای 1,000$ هستید. اگر در برنامه Optional Supplemental Dental PPO ثبت نام کرده‌اید، می‌توانید مستقیماً به متخصص مراجعه کنید.

فهرست خلاصه خدمات تحت پوشش به همراه سهم هزینه شما (مبلغی که پرداخت می‌کنید)

  شما با برنامه Dental HMO پرداخت می‌کنید شما با برنامه Dental HMO پرداخت می‌کنید
 

ارائه‌کنندگان شرکت کننده:

ارائه‌کنندگان شرکت کننده:

ارائه‌کنندگان غیرشرکت کننده:

خدمات تشخیصی معاینات جامع دهان (D0150)

$5 سهم ثابت

0%
(1 ویزیت در 6 ماه)

20%
(1 ویزیت در 6 ماه)

خدمات تشخیصی مجموعه‌های جامع تصاویر رادیوگرافی (D0210)

$0 سهم ثابت
(هر 24 ماه، یک سری)

%0
(هر 24 ماه، یک سری)

20%
(هر 24 ماه، یک سری)

مراقبت‌های پیشگیرانه پروفیلاکسی - بزرگسالان (جرم‌گیری) (D1110)

$5 سهم ثابت
(هر 6 ماه، 1 جرم‌گیری)

0%
(هر 6 ماه، 1 جرم‌گیری)

20%
(هر 6 ماه، 1 جرم‌گیری)

خدمات ترمیمی ترمیم رزین کامپوزیت یک سطحی – قدامی (D2330)

$11 سهم ثابت

20%

30%

خدمات ترمیمی روکش - (پرسلن ذوب شده روی فلزات نجیب) (D2750)

$275 سهم ثابت
(1 در هر سال برنامه (همان دندان) هر 5 سال)

50%

1 در هر سال برنامه، هر 5 سال

50%

1 در هر سال برنامه، هر 5 سال

ریشه دندان: درمان ریشه قدامی (D3310)

$195/$268 سهم ثابت

1 در طول عمر (همان دندان)

50%

50%

ریشه دندان: درمان ریشه مولار (D3330)

$335/$425 سهم ثابت

1 در طول عمر

50%

50%

پریودنتیکس: جراحی استخوانی/چهار دندان یا بیشتر در هر ربع (D4260)

$293 سهم ثابت

هر 36 ماه 1 عدد

50%

هر 36 ماه 1 عدد

50%

هر 36 ماه 1 عدد

پریودنتیکس: جرم‌گیری پریودنتال و پلنینگ ریشه / چهار یا بیشتر دندان در هر ربع (D4341)

$45 سهم ثابت

1 در هر 12 ماه

50%

1 در هر 24 ماه

50%

1 در هر 24 ماه

پروتز: دندان مصنوعی (بالا یا پایین) (D5110 یا D5120)

$285 سهم ثابت

1 در هر سال برنامه، هر 5 سال

50%

1 در هر 60 ماه

50%

1 در هر 60 ماه

پروتز: روکش نگهدارنده - پرسلن ذوب شده روی فلزات نجیب با درصد بالا (به ازای واحد) (D6750)

$275 سهم ثابت

1 در هر سال برنامه، هر 5 سال

50%

1 در هر 60 ماه

50%

1 در هر 60 ماه

جراحی دهان: کشیدن دندان (تک رویش دندان) (D7111)

$10 سهم ثابت

1 در طول عمر

50%

2 در طول عمر

50%

2 در طول عمر

جراحی دهان: برداشتن دندان نهفته (استخوان کامل) (D7240)

$80 سهم ثابت

1 در طول عمر

50%

2 در طول عمر

50%

2 در طول عمر

کدهای ADA کدهای رویه‌ای هستند که توسط انجمن دندانپزشکی آمریکا برای پردازش و گزارش کارآمد مطالبات دندانپزشکی ایجاد شده‌اند.
شما سهم ثابت به اضافه هزینه فلزات گرانبها یا نیمه قیمتی را پرداخت می‌کنید. پرسلن روی روکش‌های مولار، مزیت تحت پوشش نیست.

در پوشش اختیاری دندانپزشکی ثبت نام کنید

اعضای فعلی برنامه Medicare Advantage-Prescription Drug می‌توانند با استفاده از  فرم ثبت نام Optional Supplemental Dental HMO یا PPO  ثبت نام کنند و آن را به آدرس درج شده در ثبت نام فرم ثبت نام ارسال کنند.

فرم ثبت نام Optional Supplemental Dental HMO یا PPO - English (PDF, 94 KB) 
فرم ثبت نام Optional Supplemental Dental HMO یا PPO - Spanish (PDF, 186 KB) 

در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد درخواست پوشش دندانپزشکی، می‌توانید با 7587-890 (877) (TTY: 711) تماس گرفته و با یک مشاور Blue Shield of California Medicare صحبت کنید. ساعت کاری از ساعت 8 صبح تا 8 شب، هفت روز هفته، از 1 اکتبر تا 31 مارچ و از ساعت 8 صبح تا 8 شب،  روزهای هفته از 1 اپریل تا 30 سپتامبر است.

1 برنامه Optional Supplemental Dental HMO در دسترس اعضای Blue Shield Enhanced (HMO), Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO), Blue Shield AdvantageOptimum Plan 1 (HMO), Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP), Blue Shield Inspire (HMO D-SNP), Blue Shield Select (PPO), و Blue Shield 65 Plus (HMO) در کانتی‌های San Luis Obispo و Santa Barbara نیست. برای اطلاعات بیش‌تر، به خلاصه مزایای برنامه مراجعه کنید.

2برنامه Optional Supplemental Dental PPO plan is not available در دسترس اعضایBlue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO), Blue Shield AdvantageOptimum Plan 1 (HMO), Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) و Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) نیست. برای اطلاعات بیش‌تر، به خلاصه مزایای برنامه مراجعه کنید.

3 ارائه دهندگان دندانپزشکی در کالیفرنیا، از طریق یک مدیر برنامه دندانپزشکی قراردادی در دسترس هستند. شماره‌های شبکه از ژوئن 2023 به روز است.


Y0118_23_379B_M Accepted 09192023
H2819_23_379B_M Accepted 09192023
اخرین به‌روزرسانی صفحه: 10/01/2023

*نسخه رایگان بدون اجبار به ثبت نام.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. تمام حقوق محفوظ است.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California دارنده جواز مستقل از Blue Shield Association است.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

برای برنامه‌های Blue Shield Medicare Advantage: Blue Shield of California یک برنامه HMO, HMO D-SNP, PPO و PDP است که با Medicare و برنامه Medicaid ایالت کالیفرنیا قرارداد دارد. ثبت نام در Blue Shield of California بستگی به تجدید قرارداد دارد.

 
 
این شرکت از قوانین ایالتی قابل اجرا و قوانین حقوق مدنی فدرال پیروی می کند و بر اساس نژاد، رنگ، منشاء ملی، هویت گروه قومی، وضعیت پزشکی، اطلاعات ژنتیکی، اصل و نسب، مذهب، جنسیت، وضعیت تاهل، هویت جنسی، گرایش جنسی، سن، ناتوانی ذهنی یا ناتوانی جسمی افراد را مستثنی نمی کند، یا رفتار متفاوتی با آنها قائل نمی شود. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。