Câu hỏi thường gặp về Medicare

Nhận câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp nhất của chúng tôi về Medicare. Hoặc gọi cho Cố vấn Medicare của Blue Shield để tìm hiểu thêm:
(800) 260-9607 (TTY: 711).

Tìm hiểu về Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare Advantage và Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare (Medicare Phần D)

Medicare Phần D đã được thêm vào để giúp các cá nhân thanh toán cho thuốc theo toa của họ. Việc đăng ký Medicare Phần D là tự nguyện, mặc dù các khoản tiền phạt có thể áp dụng nếu quý vị không đăng ký khi quý vị hội đủ điều kiện lần đầu tiên và nếu quý vị không có bảo hiểm thuốc khác bằng hoặc tốt hơn bảo hiểm của Medicare. (Điều này được gọi là bảo hiểm tiêu chuẩn).

Ai hội đủ điều kiện?

Để tham gia Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare, quý vị phải có Medicare Phần A và/hoặc Phần B. Để được bảo hiểm thuốc theo toa thông qua một chương trình Medicare Advantage, quý vị phải có cả Medicare Phần A và Phần B để ghi danh. Quý vị phải tiếp tục trả phí bảo hiểm cho chương trình Medicare Phần B của quý vị.


Hầu hết các Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare đều có giai đoạn không được đài thọ. Điều này có nghĩa là sau khi quý vị và chương trình của quý vị đã chi một số tiền nhất định (đây được gọi là "giới hạn bảo hiểm ban đầu" và có thể thay đổi tùy theo chương trình) cho các loại thuốc được đài thọ, quý vị phải trả một khoản chia sẻ chi phí khác cho thuốc của mình khi quý vị đang trong giai đoạn không được đài thọ.

Ngoài ra, khi quý vị đang trong giai đoạn không được đài thọ, Chương Trình Giảm Giá Cho Giai Đoạn Không Được Đài Thọ của Medicare sẽ cung cấp cho quý vị khoản giảm giá của các nhà sản xuất thuốc biệt dược.

Đọc Tóm Tắt Quyền Lợi hoặc Chứng Từ Bảo Hiểm của chương trình của quý vị để biết thêm thông tin về bảo hiểm trong giai đoạn không được đài thọ của từng chương trình. Khi đạt đến giới hạn của giai đoạn không được đài thọ, quý vị sẽ nhận được "đài thọ tai ương".

Vào năm 2024, giai đoạn không được đài thọ sẽ bắt đầu khi tổng chi phí thuốc của quý vị đạt tới $5.030.


 

Đài thọ tai ương là bảo hiểm đặc biệt dành cho những người có chi phí thuốc cực kỳ cao. Khi quý vị hoặc các bên đủ điều kiện khác thay mặt quý vị đã thanh toán hơn $8.000 vào năm 2024 cho các loại thuốc được đài thọ của quý vị, quý vị sẽ không phải trả gì cho thời gian còn lại của năm.


 

Tất cả các Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare và Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare Advantage của Blue Shield đều bao gồm một danh mục thuốc (danh sách thuốc được đài thọ) đã được Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid chấp thuận. Hãy xem xét danh mục thuốc phù hợp để đảm bảo danh mục thuốc có các loại thuốc theo toa mà quý vị cần trước khi chọn một chương trình. Nếu quý vị không thể tìm thấy thuốc của mình trong danh mục thuốc của chúng tôi, hãy hỏi bác sĩ hoặc chuyên viên y tế cho toa khác xem có loại thuốc nào trong danh mục thuốc của chúng tôi có thể được kê đơn để điều trị bệnh của quý vị hay không. Tìm hiểu thêm về các loại thuốc được đài thọ tại Blue Shield of California's Danh mục thuốc dành cho Medicare Phần D


 

Không. Bảo hiểm thuốc theo toa của Medicare không được cung cấp trực tiếp từ Medicare. Mặc dù quý vị có thể được khấu trừ phí bảo hiểm từ séc An Sinh Xã Hội của mình, nhưng quý vị phải mua bảo hiểm thuốc theo toa Medicare từ một công ty bảo hiểm hoặc một công ty tư nhân, chẳng hạn như Blue Shield of California, đã được Medicare chấp thuận cho cung cấp bảo hiểm thuốc theo toa Phần D.


 

Cơ hội ghi danh tiếp theo dành cho những người nhận Medicare sẽ là từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, trong kỳ ghi danh mở. Kỳ ghi danh này sẽ diễn ra vào cùng một thời điểm hàng năm. Có một số trường hợp nhất định sẽ cho phép người nhận Medicare đăng ký trong Giai Đoạn Bầu Cử Đặc Biệt. Gọi cho chúng tôi theo số (855) 203-3874 (TTY: 711) để biết thêm thông tin về Giai đoạn Bầu cử Đặc biệt.

Nếu quý vị không ghi danh khi quý vị đủ điều kiện lần đầu và quý vị không có bảo hiểm tiêu chuẩn khác, quý vị có thể phải chịu hình phạt ghi danh muộn, được tính/tính ít nhất bằng 1% phí bảo hiểm cơ sở quốc gia của người thụ hưởng cho mỗi tháng quý vị ghi danh muộn. Nếu ghi danh muộn vào chương trình, quý vị có thể phải trả khoản tiền phạt đó mỗi tháng miễn là quý vị vẫn tham gia chương trình thuốc theo toa Medicare Phần D.

Để được giải thích về cách xác định số tiền phạt do ghi danh muộn, hãy gọi 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) TTY/TDD 1-877-486-2048, 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.


Tìm danh sách số điện thoại cho chương trình cụ thể của quý vị tại trang Liên hệ với chúng tôi.


 

Một loại thuốc không được Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare Advantage hoặc Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare đài thọ nếu khoản thanh toán cho loại thuốc đó được thực hiện theo Phần A hoặc B của Medicare. Ví dụ, một loại thuốc sẽ không được đài thọ nếu thuốc đó được sử dụng tại bệnh viện hoặc phòng khám của bác sĩ.

Medicare cũng loại trừ các loại thuốc khỏi các danh mục sau:

 • Thuốc không được FDA chấp thuận
 • Thuốc mua không theo toa (còn được gọi là thuốc không cần toa)
 • Thuốc được sử dụng để kích thích khả năng sinh sản
 • Thuốc được sử dụng để giảm ho hoặc các triệu chứng bệnh cảm
 • Thuốc được sử dụng cho mục đích thẩm mỹ hoặc kích thích mọc tóc
 • Các loại vitamin và sản phẩm khoáng chất theo toa, ngoại trừ vitamin dành cho thời kỳ tiền sản và các chế phẩm florua
 • Thuốc sử dụng để điều trị rối loạn chức năng cương dương hay tình dục như Viagra, Cialis, Levitra và Caverject
 • Thuốc sử dụng cho điều trị chứng biếng ăn, giảm cân hoặc tăng cân
 • Các loại thuốc điều trị ngoại trú mà nhà sản xuất yêu cầu điều kiện bán hàng là các xét nghiệm liên quan hoặc dịch vụ theo dõi phải được mua riêng từ nhà sản xuất

Lưu ý: Chi phí liên quan đến những loại thuốc này sẽ không áp dụng cho chi phí tự chi trả thực sự của quý vị (TrOOP). Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tài liệu của Trung tâm Medicare và Medicaid Tìm hiểu về chi phí tự chi trả thực sự (TrOOP).

Thông tin này không phải là bản mô tả đầy đủ về các quyền lợi. Hãy liên hệ với số Dịch vụ Khách hàng theo số điện thoại có trên thẻ ID của quý vị.


 

Với tư cách là hội viên Medicare Phần D đủ điều kiện, bất cứ khi nào quý vị tự trả tiền túi cho một toa thuốc được đài thọ theo chương trình có quyền lợi nhà thuốc của mình, quý vị có thể gửi yêu cầu hoàn tiền lại.

Chúng tôi phải nhận được biểu mẫu hoàn tiền trong vòng ba năm kể từ ngày quý vị thanh toán cho dịch vụ. Quá trình hoàn tiền lại này được gọi là hoàn tiền trực tiếp cho hội viên hoặc DMR.

Việc gửi biểu mẫu không phải là sự đảm bảo thanh toán. Yêu cầu hoàn tiền lại sẽ không được xử lý nếu không có biên lai theo toa thuốc.

Nếu quý vị cần trợ giúp hoàn thành biểu mẫu DMR, vui lòng liên hệ với dược sĩ của quý vị hoặc gọi cho bộ phận Dịch vụ Khách hàng theo số điện thoại có trên thẻ ID hội viên Blue Shield của quý vị.

Mẫu DMR dành cho hội viên Medicare, Tiếng Anh  (PDF, 233 KB)

Mẫu DMR dành cho hội viên Medicare, Tiếng Tây Ban Nha  (PDF, 144 KB)

Gửi mẫu DMR đã điền đầy đủ tới:

Blue Shield of California

P.O. Box 52066

Phoenix, AZ 85072-2066


 

Cách sử dụng danh mục thuốc Medicare Blue Shield of California của quý vị

Mỗi Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare Advantage và Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare đều có một danh sách các loại thuốc được chương trình đài thọ. Danh sách này được gọi là danh mục thuốc. Tại Blue Shield of California, danh mục thuốc được phát triển và duy trì bởi ủy ban Dược Phẩm và Điều Trị (P&T) và bao gồm các loại thuốc đã được Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm xem xét và chấp thuận. Ủy ban P&T của Blue Shield of California bao gồm các bác sĩ hành nghề và dược sĩ lâm sàng. Ủy ban xem xét và cập nhật danh mục thuốc ít nhất là hàng quý để hỗ trợ bác sĩ kê đơn thuốc phù hợp về mặt y tế và tiết kiệm chi phí.


Quyết định bảo hiểm là quyết định chúng tôi đưa ra về quyền lợi và bảo hiểm của quý vị hoặc về số tiền chúng tôi sẽ thanh toán cho thuốc của quý vị. Các trường hợp ngoại lệ và chấp thuận trước là các loại quyết định bảo hiểm mà quý vị có thể yêu cầu.

Các yêu cầu bảo hiểm thuốc của Blue Shield of California do Ủy Ban Dược Phẩm & Điều Trị (P&T) của chúng tôi quyết định, dựa trên việc xem xét bằng chứng y khoa, tư vấn của chuyên gia và hướng dẫn điều trị được công nhận trên toàn quốc, đồng thời được đưa ra trên cơ sở xem xét các yêu cầu pháp lý đối với các quyết định bảo hiểm.

Nếu danh mục thuốc Medicare Phần D của quý vị chỉ ra rằng thuốc của quý vị có yêu cầu/giới hạn về thuốc (cho phép trước hoặc trị liệu từng bước) để được bảo hiểm, quý vị có thể xem các tiêu chí mà Blue Shield of California sẽ sử dụng để đưa ra quyết định bảo hiểm. Yêu cầu này phải được đáp ứng trước khi bảo hiểm được chấp thuận.


Có thể cần phải có cho phép trước (phê duyệt trước) để được đài thọ một số loại thuốc. Điều này có nghĩa là quý vị, bác sĩ của quý vị, chuyên viên y tế cho toa khác hoặc người đại diện được chỉ định sẽ cần liên hệ với Blue Shield of California để yêu cầu cho phép trước cho việc đài thọ đơn thuốc của quý vị và để cung cấp thông tin lâm sàng. Nếu thông tin cần thiết không được gửi hoặc thông tin không đáp ứng các tiêu chí cho phép trước thì thuốc có thể không được đài thọ.


 

Trị liệu từng bước yêu cầu quý vị trước tiên phải dùng thử một số loại thuốc để điều trị bệnh của quý vị trước khi chúng tôi sẽ đài thọ cho một loại thuốc khác để điều trị cho bệnh đó. Ví dụ, nếu thuốc A và thuốc B điều trị cùng một bệnh, chúng tôi có thể không đài thọ cho thuốc B, trừ khi quý vị đã thử thuốc A trước. Nếu thuốc A không có tác dụng với quý vị thì chúng tôi sẽ đài thọ cho thuốc B. Hệ thống xử lý yêu cầu bồi hoàn cho thuốc của chúng tôi sẽ tự động tìm kiếm yêu cầu bồi hoàn cho thuốc A trước đây khi quý vị gửi yêu cầu bồi hoàn cho thuốc B.


 

Xem Trang danh mục thuốc và chọn một chương trình Medicare. Thao tác này sẽ đưa quý vị đến công cụ tìm kiếm danh mục thuốc của chương trình.

Có hai cách để xem các yêu cầu về cho phéo trước và trị liệu từng bước:

 1. Nhập tên thuốc quý vị đang tìm kiếm vào phần “Tìm kiếm tên thuốc” của công cụ danh mục thuốc và kiểm tra cột “Giới hạn & Hạn chế” để xem các biểu tượng Cho phép trước (PA) hoặc Trị liệu từng bước (ST) có xuất hiện hay không.
 2. Nhấp vào liên kết “Cho phép trước” hoặc “Tiêu chí trị liệu từng bước” để tải xuống bản PDF. Tìm kiếm tiêu chí theo tên gốc hoặc tên biệt dược của thuốc để xem các yêu cầu đài thọ thuốc cho loại thuốc đó.

 

Khi quý vị là hội viên Blue Shield, nếu quý vị biết rằng chương trình quý vị đã chọn không đài thọ cho thuốc của quý vị, quý vị có hai lựa chọn:

 1. Hãy hỏi Dịch vụ Khách hàng để biết danh sách các loại thuốc tương tự được chương trình quý vị đã chọn đài thọ. Khi nhận được danh sách này, quý vị gửi cho bác sĩ và yêu cầu bác sĩ kê toa loại thuốc tương tự được chương trình mà quý vị chọn đài thọ. 
 2. Yêu cầu Blue Shield of California đưa ra ngoại lệ và đài thọ cho thuốc của quý vị. Truy cập trang quyết định bảo hiểm để biết thêm thông tin về cách quý vị hoặc bác sĩ của quý vị có thể gửi yêu cầu ngoại lệ cho thuốc của quý vị.

 

Nếu văn phòng bác sĩ gọi cho Blue Shield of California để cung cấp tất cả thông tin của quý vị, bao gồm tên, số ID người đăng ký, chẩn đoán lâm sàng, tiền sử dùng thuốc trước đây và thông tin lâm sàng khác được yêu cầu trong tiêu chí cho phép trước của chúng tôi đối với thuốc đó, thì chúng tôi có thể xem xét yêu cầu đó trong lúc diễn ra cuộc gọi. Nếu yêu cầu được gửi qua fax hoặc gửi dưới dạng điện tử (cũng là ePA), có thể mất tới 72 giờ (hoặc 24 giờ đối với yêu cầu giải quyết nhanh) để đưa ra quyết định bảo hiểm tùy thuộc vào việc chúng tôi nhận được thông tin đầy đủ trong yêu cầu qua fax hay điện tử.


 

Quý vị có thể gọi đến văn phòng bác sĩ hoặc gọi tới số điện thoại Dịch vụ Khách hàng trên thẻ ID của quý vị.


 

Thông tin về hình phạt ghi danh muộn Phần D

Một người đã đăng ký Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare Advantage hoặc Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare (Medicare Phần D) có thể phải chịu hình phạt ghi danh muộn nếu họ không tham gia Phần D hoặc bảo hiểm thuốc kê toa tiêu chuẩn khác trong bất kỳ khoảng thời gian liên tục nào từ 63 ngày trở lên, sau khi kết thúc hoặc Kỳ Ghi Danh Ban Đầu cho bảo hiểm Phần D của họ.

Nói chung, tiền phạt ghi danh muộn sẽ được cộng vào lệ phí bảo hiểm Phần D hàng tháng của người đó miễn là họ có bảo hiểm thuốc theo toa của Medicare, ngay cả khi người đó thay đổi Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare Advantage hoặc Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare (Medicare Phần D) của mình. Số tiền phạt ghi danh muộn thay đổi mỗi năm. Chi phí của hình phạt ghi danh muộn tùy thuộc vào thời gian người đó không có Phần D hoặc bảo hiểm thuốc theo toa khác là bao lâu.


 

 • Tham gia chương trình thuốc Medicare khi quý vị lần đầu hội đủ điều kiện nhận Medicare. Quý vị sẽ không phải trả tiền phạt, ngay cả khi trước đây quý vị chưa bao giờ có bảo hiểm thuốc theo toa.
 • Đừng để qua 63 ngày liên tục trở lên mà không có chương trình thuốc Medicare hoặc bảo hiểm thuốc tiêu chuẩn khác. Bảo hiểm thuốc kê toa tiêu chuẩn có thể bao gồm bảo hiểm thuốc từ chủ lao động hoặc công đoàn hiện tại hoặc trước đây, TRICARE, Dịch vụ Y tế dành cho Người Da đỏ, Bộ Cựu chiến binh hoặc đài thọ bảo hiểm y tế. Chương trình của quý vị phải cho quý vị biết mỗi năm liệu bảo hiểm thuốc của quý vị có phải là bảo hiểm tiêu chuẩn hay không. Họ có thể gửi cho quý vị thông tin này bằng thư hoặc qua bản tin hoặc thư từ khác. Hãy lưu giữ thông tin này vì quý vị có thể cần đến nếu quý vị tham gia chương trình bảo hiểm thuốc Medicare sau này.
 • Lưu giữ hồ sơ cho thấy thời điểm quý vị đã có bảo hiểm thuốc tiêu chuẩn và cho chương trình của quý vị biết về điều đó. Khi quý vị tham gia chương trình thuốc Medicare, chương trình sẽ kiểm tra xem liệu quý vị có bảo hiểm thuốc tiêu chuẩn trong 63 ngày liên tiếp trở lên hay không. Nếu chương trình cho rằng quý vị đã không có, họ sẽ gửi cho quý vị một lá thư kèm theo biểu mẫu để hỏi về bất kỳ khoản bảo hiểm thuốc nào mà quý vị đã có. Hãy điền vào biểu mẫu và gửi lại cho chương trình thuốc của quý vị trước thời hạn ghi trong thư. Nếu quý vị không cho chương trình biết về bảo hiểm thuốc tiêu chuẩn của mình, quý vị có thể phải trả tiền phạt.

 

Hầu hết các chương trình cung cấp bảo hiểm thuốc theo toa, chẳng hạn như các chương trình từ chủ lao động hoặc công đoàn, phải gửi cho hội viên của họ thông báo giải thích mức độ bảo hiểm thuốc theo toa của họ so với bảo hiểm thuốc theo toa của Medicare. Thông báo này cho quý vị biết liệu bảo hiểm thuốc theo toa mà quý vị có thông qua chương trình trước đây có phải là "bảo hiểm thuốc kê toa tiêu chuẩn" hay không, nghĩa là bảo hiểm đó đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu của Medicare. Nếu quý vị không nhận được thông báo riêng bằng văn bản, chương trình của quý vị có thể đã cung cấp thông tin này trong sổ tay về quyền lợi. Nếu quý vị không biết liệu bảo hiểm thuốc theo toa của quý vị có đáp ứng tiêu chuẩn này hay không, quý vị nên liên hệ với chương trình trước đó của mình.


 

Nếu quý vị không tham gia Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare Advantage hoặc Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare khi lần đầu tiên quý vị hội đủ điều kiện và quý vị không có bảo hiểm thuốc kê toa tiêu chuẩn khác, quý vị có thể phải trả tiền phạt ghi danh muộn. Trong một số trường hợp, quý vị có quyền yêu cầu Medicare xem xét lại quyết định phạt ghi danh muộn của quý vị. Đây được gọi là xem xét lại. Ví dụ: quý vị có thể yêu cầu xem xét lại nếu quý vị cho rằng Medicare không tính tất cả khoản bảo hiểm tiêu chuẩn của quý vị hoặc nếu quý vị không nhận được thông báo giải thích rõ ràng liệu bảo hiểm thuốc theo toa trước đây của quý vị có là tiêu chuẩn hay không. Các lý do khác để yêu cầu xem xét lại được liệt kê trong mẫu yêu cầu được gửi kèm theo thông báo này.


 

Quý vị hoặc người mà quý vị chỉ định đại diện cho quý vị (người đại diện của quý vị) có thể yêu cầu xem xét lại. Nếu có người yêu cầu xem xét lại cho quý vị, họ phải gửi bằng chứng về quyền đại diện cho quý vị cùng với biểu mẫu yêu cầu. Bằng chứng có thể là mẫu giấy ủy quyền, lệnh của tòa án hoặc mẫu chỉ định người đại diện. Quý vị cũng có thể gọi đến đường dây trợ giúp Medicare theo số (800) MEDICARE (800-633-4227) / TTY: (877) 486-2048 và xin Mẫu CMS-1696, mẫu chỉ định người đại diện.

Nếu quý vị có thắc mắc về thông tin trong biểu mẫu này hoặc hình phạt ghi danh muộn (muốn hoàn thành biểu mẫu này qua điện thoại), hãy gọi đến số điện thoại Dịch vụ Khách hàng của Blue Shield of California có trên thẻ ID của quý vị.


 

Các nguồn lực và quyền lợi dành cho hội viên Chương Trình Thuốc Theo Toa - Medicare Advantage của Blue Shield of California

Thiết bị y tế lâu bền (DME) là một loại thiết bị y tế mà bác sĩ yêu cầu vì lý do y tế. Ví dụ về thiết bị y tế lâu bền là khung tập đi, xe lăn và giường bệnh viện.

Thiết bị được Chương Trình Thuốc Theo Toa - Medicare Advantage của Blue Shield of California đài thọ bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Xe lăn
 • Nạng
 • Giường bệnh viện
 • Bơm truyền dịch đường tĩnh mạch
 • Thiết bị oxy
 • Máy khí dung
 • Khung tập đi

Nói chung, các chương trình Medicare của Blue Shield of California đài thọ cho mọi thiết bị y tế lâu bền được Original Medicare đài thọ từ các thương hiệu và nhà sản xuất trong danh sách của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không đài thọ cho các nhãn hiệu và nhà sản xuất khác trừ khi bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác của quý vị cho chúng tôi biết rằng nhãn hiệu đó phù hợp với nhu cầu y tế của quý vị.

Thông tin dành cho hội viên mới của Chương Trình Thuốc Theo Toa - Medicare Advantage của Blue Shield of California

Nếu quý vị là hội viên mới của Chương Trình Medicare Plan của Blue Shield of California và đang sử dụng một nhãn hiệu thiết bị y tế lâu bền không có trong danh sách của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục đài thọ cho nhãn hiệu DME này trong thời gian tối đa 90 ngày. Trong thời gian này, quý vị cần trao đổi với bác sĩ của quý vị để quyết định nhãn hiệu DME nào phù hợp về mặt y tế đối với quý vị sau khoảng thời gian 90 ngày này. (Nếu quý vị không đồng ý với bác sĩ của mình, hãy yêu cầu họ giới thiệu cho quý vị một bên khác để lấy thêm ý kiến).

Nếu quý vị là người mới tham gia Chương trình Medicare của Blue Shield of California và đang sử dụng thuốc theo toa không có trong danh mục thuốc của chúng tôi (danh sách các loại thuốc được đài thọ), chúng tôi sẽ đài thọ một lượng thuốc tạm thời đủ dùng trong 30 ngày (lượng thuốc tạm thời đủ dùng trong 31 ngày nếu quý vị đang ở trong một cơ sở chăm sóc dài hạn) cho quý vị trong vòng 90 ngày đầu tiên kể từ khi quý vị trở thành hội viên mới. Trong 90 ngày này, quý vị nên nói chuyện với bác sĩ để xác định xem loại thuốc khác có phù hợp với quý vị hay không. Nếu không đồng ý, quý vị có thể yêu cầu quyết định bảo hiểm.

Quyết định bảo hiểm của chương trình

Nếu quý vị (hoặc nhà cung cấp của quý vị) không đồng ý với quyết định bảo hiểm của Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Medicare Advantage của Blue Shield of California thì quý vị, người đại diện của quý vị hoặc nhà cung cấp dịch vụ của quý vị có thể nộp đơn kháng cáo. Quý vị cũng có thể nộp đơn kháng cáo nếu quý vị không đồng ý với quyết định của nhà cung cấp dịch vụ của quý vị về sản phẩm hoặc nhãn hiệu phù hợp với bệnh của quý vị.

Để biết thêm thông tin về kháng cáo, hãy xem Chương 9 trong Chứng Từ Bảo Hiểm của quý vị có tên là "Cần làm gì nếu quý vị gặp vấn đề hoặc có khiếu nại (các quyết định bảo hiểm, kháng cáo và khiếu nại)".

LƯU Ý: Quy tắc cho phép cho các dịch vụ có thể được áp dụng. Để biết chi tiết, hãy gọi đến số điện thoại Dịch vụ Khách hàng có trên thẻ ID của quý vị.


 

Các Chương Trình Medicare của Blue Shield of California đài thọ cho máy theo dõi đường trong máu và que thử. Vui lòng xem chương trình của quý vị bên dưới để biết thêm thông tin về loại máy theo dõi đường trong máu và que thử nào được ưa dùng.

Điều này mang đến cho quý vị những lợi ích của công nghệ mới nhất như:

 • Dễ sử dụng, không cần máy đo mã hóa
 • Xét nghiệm hầu như không gây đau đớn bằng cách sử dụng cỡ mẫu máu nhỏ nhất thế giới
 • Tăng tính linh hoạt để kiểm tra lượng đường glucose ở nhiều vị trí trên cơ thể hơn
 • Đào tạo cách sử dụng máy đo và hỗ trợ kỹ thuật 24 giờ

Các Chương Trình Medicare của Blue Shield of California Medicare đài thọ cho máy đo và que thử. Giá và số tiền khác nhau tùy theo chương trình và nhà cung cấp ưu tiên.

Đối với các chương trình Blue Shield 65 Plus (HMO), Blue Shield 65 Plus Plan 2 (HMO), Blue Shield Inspire (HMO) Plan, Blue Shield 65 Plus Choice Plan (HMO), Blue Shield Enhanced (HMO) và Blue Shield Select (PPO), vui lòng tham khảo nội dung sau đây để biết thêm về chương trình:

Đối với các chương trình Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO), Blue Shield AdvantageOptimum Plan 1 (HMO), Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) và Blue Shield Inspire (HMO D-SNP), vui lòng tham khảo nội dung sau đây để biết thêm về chương trình:

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy gọi tới số điện thoại Dịch vụ Khách hàng Medicare Advantage Blue Shield có trên thẻ ID của quý vị.


 

Blue Shield of California có một hệ thống nhà thuốc rộng khắp. Xem danh mục nhà thuốc của chúng tôi để xác nhận rằng nhà thuốc của quý vị nằm trong mạng lưới của chúng tôi.


 

Luôn mang theo thẻ ID chương trình của quý vị đến nhà thuốc để đảm bảo quý vị tận dụng tối đa bảo hiểm thuốc của mình. Quý vị nên xuất trình thẻ ngay cả khi chương trình của quý vị có khoản tiền khấu trừ, nơi quý vị có thể thanh toán 100% cho thuốc. Điều này sẽ cho phép quý vị nhận được mức giá theo hợp đồng của Blue Shield tại nhà thuốc và đảm bảo rằng khoản thanh toán của quý vị sẽ được tính vào chi phí tự chi trả hàng năm của quý vị.


 

Khi quý vị ghi danh tham gia một chương trình Medicare của Blue Shield of California, bảo hiểm của quý vị sẽ cung cấp quyền lợi dịch vụ gửi qua bưu điện giúp tiết kiệm chi phí và thuận tiện khi giao hàng tận nhà.

Sau khi năm chương trình của quý vị bắt đầu, quý vị sẽ có quyền tiếp cận quyền lợi này.


Chương “Kết thúc tư cách hội viên của quý vị trong chương trình” trong Chứng Từ Bảo Hiểm của chương trình bao gồm các chủ đề quan trọng như:

 • Khi nào quý vị có thể kết thúc tư cách hội viên trong chương trình của chúng tôi
 • Cách kết thúc tư cách hội viên của quý vị trong chương trình của chúng tôi
 • Tại sao Blue Shield có thể cần phải chấm dứt tư cách hội viên của quý vị trong chương trình

Kết thúc tư cách hội viên của quý vị trong các chương trình của Blue Shield có thể mang tính tự nguyện (theo lựa chọn của quý vị) hoặc không tự nguyện (không theo lựa chọn của quý vị). Một số điều quan trọng cần biết về việc rời khỏi chương trình:

1. Quý vị có thể rời khỏi chương trình của chúng tôi vì quý vị đã quyết định rằng quý vị muốn rời đi.

Quy trình tự nguyện kết thúc tư cách hội viên của quý vị khác nhau tùy thuộc vào loại bảo hiểm mới quý vị đang lựa chọn. Nếu quý vị đang ghi danh vào một chương trình khác có bảo hiểm thuốc theo toa, chỉ cần ghi danh vào chương trình khác đó sẽ chấm dứt tư cách hội viên của quý vị trong chương trình của chúng tôi.

Tuy nhiên, đối với Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare Advantage và/hoặc Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare, có một số ngày quan trọng cần biết. Phổ biến nhất là Kỳ Ghi Danh Hàng Năm, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12.

Trong thời gian này, những người ghi danh Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare Advantage và/hoặc Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare có thể ghi danh vào một chương trình Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare Advantage và/hoặc Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare khác hoặc hủy ghi danh khỏi Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare Advantage và/hoặc Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare của họ và quay lại Original Medicare. Các cá nhân chỉ có thể thực hiện một lần lựa chọn trong Kỳ Ghi Danh Hàng Năm.

Nếu có thắc mắc về việc rời khỏi chương trình của chúng tôi, vui lòng gọi đến số điện thoại Dịch vụ Khách hàng có trên thẻ ID của quý vị.

2. Cũng có những trường hợp hữu hạn mà quý vị không lựa chọn rời chương trình nhưng chúng tôi buộc phải kết thúc tư cách hộ̣i viên của quý vị.

Ví dụ: nếu quý vị chuyển ra khỏi khu vực dịch vụ của chúng tôi hoặc quý vị không tiếp tục ghi danh Medicare Phần A và Phần B.

Nếu quý vị rời chương trình của chúng tôi, quý vị phải tiếp tục nhận dịch vụ chăm sóc y tế của quý vị thông qua chương trình của chúng tôi cho đến khi tư cách hội viên của quý vị kết thúc.

3. Chúng tôi không được yêu cầu quý vị rời khỏi chương trình của chúng tôi vì bất kỳ lý do nào liên quan đến sức khỏe của quý vị, và nếu chúng tôi chấm dứt tư cách hội viên của quý vị trong chương trình của chúng tôi, chúng tôi phải thông báo cho quý vị bằng văn bản về lý do chấm dứt tư cách hội viên của quý vị.

Chúng tôi cũng phải giải thích cách quý vị có thể khiếu nại về quyết định của chúng tôi khi chấm dứt tư cách hội viên của quý vị.


 

Bắt đầu trên trang tài nguyên của chúng tôi có các liên kết hữu ích tới các tài liệu chương trình và các nguồn tài nguyên khác dành cho hội viên. Nếu quý vị đã là hội viên của Blue Shield, hãy đăng nhập vào tài khoản của quý vị để biết thông tin cá nhân về quyền lợi của quý vị.

Quý vị có thể liên hệ Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid để biết thông tin về các dịch vụ chính thức của chính phủ.

Liên hệ với Medicare: 

Truy cập www.medicare.gov hoặc gọi số (800) MEDICARE (800-633-4227) / TTY: (877) 486-2048, 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần.

Chương Trình Cố Vấn và Vận Động Bảo Hiểm Sức Khỏe (HICAP)

Chương trình cung cấp tư vấn miễn phí cho những người có Medicare.

Điện thoại: (800) 434-0222 / TTY: (800) 735-2929)
Thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng đến giữa trưa và từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều. (giờ chuẩn Thái Bình Dương)

Blue Shield of California

Khám phá ngay các lựa chọn chương trình Blue Shield of CaliforniaQuý vị có thể tìm hiểu xem có những chương trình nào trong khu vực của quý vị và số tiền quý vị có thể phải trả cho mỗi chương trình.


Quý vị cũng có thể nói chuyện với nhà môi giới địa phương của mình hoặc một trong những cố vấn Blue Shield Medicare của chúng tôi.

Điện thoại: (800) 963-8008 (TTY: 711)

Giờ làm việc: Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9: 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, các ngày trong tuần và từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3: 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, bảy ngày một tuần.

 

Ghi chú: Để xem các tài liệu PDF trên trang này, quý vị sẽ cần Adobe Reader.


 

Các Chương trình Medicare Advantage thay thế các quyền lợi Original Medicare mà quý vị đã đóng góp dưới hình thức thuế tiền lương. Khi quý vị chọn chương trình Medicare Advantage, quý vị sẽ chuyển quyền lợi của mình sang một công ty bảo hiểm như Blue Shield of California. Vì vậy, chúng tôi được chính phủ hoàn trả và sử dụng khoản thanh toán đó để bảo hiểm cho quý vị với các nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống.


 

Y0118_23_379A2_M Accepted 12202023
H2819_23_379A2_M Accepted 12202023

Page last updated: 01/01/2024

*Bản miễn phí mà không cần phải ghi danh.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Bảo lưu mọi quyền.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California là một hội viên độc lập của Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Đối với các Chương trình Medicare Advantage của Blue Shield: Blue Shield of California là một chương trình HMO, HMO D-SNP, PPO và PDP có hợp đồng với Medicare và hợp đồng với Chương trình Medicaid của tiểu bang California. Ghi danh vào Blue Shield of California phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

 
 
Công ty tuân thủ luật pháp tiểu bang và luật dân quyền liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, bệnh, thông tin di truyền, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhân dạng giới tính, xu hướng giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật thể chất. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。