Առանց դեղատոմսի (Over-the-Counter, OTC) պարագաների նպաստ

Blue Shield of California-ն առաջարկում է առանց դեղատոմսի (OTC) պարագաների նպաստ, որն ընդգրկում է OTC առողջության և քաջառողջության ապրանքներ, ներառյալ առաջին օգնության պարագաներ, ցավազրկող միջոցներ, հազի և մրսածության դեղեր և այլն: Այս նպաստը ներառում է եռամսյակային նպաստ:
 

Դուք իրավունա՞կ եք օգտվել OTC պարագաների նպաստից:

Դուք իրավունակ եք, եթե ունեք Blue Shield of California-ի հետևյալ ծրագրերից մեկը.

Վարչաշրջան Blue Shield Inspire (HMO)² Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) Blue Shield Select (PPO)2 Blue Shield 65 Plus (HMO) Blue Shield 65 Plus Choice Plan (HMO)  Blue Shield Advantage Optimum Plan (HMO) Blue Shield Advantage Optimum Plan 1 (HMO) Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) Medicare Supplement Plan G Extra* Medicare Supplement Plan G Inspire²
Alameda            
Fresno                
Kern                
Los  Angeles            
Madera                
Merced            
Orange          
Riverside                
Sacramento                
San Bernardino              
San  Diego          
San  Joaquin            
San Luis  Obispo                
San  Mateo              
Santa Barbara                
Santa Clara              
Stanislaus            
Ventura                  

Եթե ​​Ձեր ծրագիրը վերևում նշված չէ, ստուգեք Ձեր Ապահովագրության ապացույցը (EOC)՝ պարզելու, թե արդյոք Ձեր ծրագիրն ունի OTC պարագաների նպաստ:
*Խնդրում ենք նկատի ունենալ,որ Medicare Supplement Plan G Extra-ն առաջարկվում է ամբողջ Կալիֆորնիա նահանգում: Վերոնշյալ աղյուսակը ներկայացնում է միայն այդ վարչաշրջանների ենթախումբը:

Եռամսյակային նպաստի հատկացում

Որպեսզի պարզեք, թե Ձեր OTC պարագաների նպաստը որքան է ապահովագրում յուրաքանչյուր եռամսյակ1, ստուգեք Ձեր ծրագրի նպաստների ամփոփումը կամ   Ապահովագրության ապացույցը: Դուք կարող եք կատարել  երկու պատվեր  յուրաքանչյուր եռամսյակում: Չօգտագործված նպաստը չի տեղափոխվում հաջորդ եռամսյակ: Կարող են կիրառվել որոշակի սահմանափակումներ։ Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք գտնել OTC պարագաների կատալոգում։

Ինչպես պատվիրել

Կարող եք պատվիրել առցանց կամ հեռախոսով։ Փոստով պատվերները սովորաբար հասնում են երկու շաբաթվա ընթացքում: Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք գտնել OTC պարագաների կատալոգում։ 

Ներբեռնեք Ձեր 2024 OTC պարագաների կատալոգը

Blue Shield OTC կատալոգ (անգլերեն) (PDF, 2,4 MB) 

Blue Shield OTC կատալոգ (իսպաներեն) (PDF, 1.6 MB)

Blue Shield OTC կատալոգ (չինարեն) (PDF, 1,7 MB)

Blue Shield OTC կատալոգ (կորեերեն) (PDF, 2,4MB)

Blue Shield OTC կատալոգ (վիետնամերեն) (PDF, 2,3 MB)

Պարզելու, թե արդյոք Ձեր ծրագիրն ունի OTC պարագաների նպաստ, ինչպես նաև առցանց պատվերներ տեղադրելու համար, մուտք գործեք կամ գրանցվեք:

Հարցեր ունե՞ք Ձեր OTC պարագաների նպաստների վերաբերյալ:

Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարել OTC Health Solutions-ին (888) 628-2770(TTY՝711) հեռախոսահամարով, 9։00-ից 17։00, խաղաղօվկիանոսյան ժամանակով, երկուշաբթիից ուրբաթ: Թարգմանչական ծառայությունները հասանելի են այս համարով:

 

Եռամսյակային նպաստ. Հունվար-մարտ, ապրիլ-հունիս, հուլիս-սեպտեմբեր, հոկտեմբեր-դեկտեմբեր:
Հասանելի է ընտրված խմբային ծրագրերում․ ուսումնասիրեք Ձեր Ապահովագրության ապացույցը՝ որոշելու, թե արդյոք ունեք այս նպաստը:

Y0118_23_388A1_C 08172023
H2819_23_388A1_C 08172023
Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝ 10/01/2023

*Անվճար պատճեն՝ առանց անդամագրվելու պարտավորության:

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023: Բոլոր իրավունքները վերապահված են:

California Physicians Service DBA Blue Shield of California-ն Blue Shield ասոցիացիայի անկախ անդամ է:

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Blue Shield Medicare Advantage-ի ծրագրերի համար. Blue Shield of Californian-ն HMO է, HMO D-SNP, PPO և PDP-ն ծրագիր է՝ Medicare-ի, ինչպես նաև Կալիֆորնիա նահանգի Medicaid ծրագրի հետ կնքված պայմանագրերով: Blue Shield of California-ում գրանցվելը կախված է պայմանագրի երկարաձգումից:

 
 
Ընկերությունը հետևում է գործող նահանգային օրենքներին և քաղաքացիական իրավունքների դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի դրսևորում, չի բացառում մարդկանց կամ այլ կերպ չի վերաբերվում նրանց ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային ծագման, էթնիկ խմբի նույնականացման, առողջական խնդրիի, գենետիկական տեղեկատվության, ծագման, կրոնի, սեռի, ամուսնական կարգավիճակի, գենդերի, գենդերային ինքնության, սեռական կողմնորոշման, տարիքի, մտավոր կամ ֆիզիկական հաշմանդամության պատճառով: La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental.  本公司遵守適用的州法律和聯 邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年 齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。