فوق‌العاده اقلام بدون نسخه (OTC)

Blue Shield of California یک مزیت اقلام بدون نسخه (OTC) ارایه می‌کند که محصولات تندرستی و سلامت OTC شامل وسایل کمک‌های اولیه، مسکن‌های درد، داروهای سرفه و سرماخوردگی و غیره را پوشش می‌دهد. این مزیت شامل یک فوق العاده فصلی است.
 

آیا شما واجد شرایط مزیت اقلام OTC هستید؟

شما در صورتی واجد شرایط هستید که یکی از برنامه‌های Blue Shield of California زیر را داشته باشید:

کانتی Blue Shield Inspire (HMO)² Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) Blue Shield Select (PPO)2 Blue Shield 65 Plus (HMO) Blue Shield 65 Plus Choice Plan (HMO) Blue Shield Advantage Optimum Plan (HMO) Blue Shield Advantage Optimum Plan 1 (HMO) Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) Medicare Supplement Plan G Extra* Medicare Supplement Plan G Inspire²
Alameda            
Fresno                
Kern                
Los Angeles            
Madera                
Merced            
Orange          
Riverside                
Sacramento                
San Bernardino              
San Diego          
San Joaquin            
San Luis Obispo                
San Mateo              
Santa Barbara                
Santa Clara              
Stanislaus            
Ventura                  

اگر برنامه درمانی شما، در فهرست بالا نیست، مدارک پوشش (EOC) خود را بررسی کنید تا ببینید آیا برنامه درمانی شما از مزایای موارد OTC برخوردار است یا خیر.
*لطفا توجه داشته باشید - برنامه مکمل Medicare G Extra در سراسر ایالت کالیفرنیا ارائه می‌شود. جدول بالا تنها زیرمجموعه‌ای از آن کانتی‌ها را نشان می‌دهد.

فوق‌العاده مزیت فصلی

برای اطلاع از آنکه مزیت اقلام OTC شما چقدر را در هر فصل پوشش می‌دهد1، خلاصه مزایای برنامه درمانی خود یا  مدارك بيمه را ببینید. همچنین شما می‌توانید  دو سفارش  در هر فصل بدهید. فوق العاده‌های مصرف نشده به فصل بعد منتقل نمی‌شوند. برخی محدودیت‌ها ممکن است اعمال شوند. برای اطلاعات بیشتر، به کاتالوگ اقلام OTC مراجعه کنید.

چطور سفارش بدهیم

شما می‌توانید به صورت آنلاین یا تلفنی سفارش بدهید. سفارش‌ها معمولا ظرف مدت دو هفته به صورت پستی می‌رسند. برای اطلاعات بیشتر، به کاتالوگ اقلام OTC مراجعه کنید. 

کاتالوگ اقلام OTC 2024 خود را دانلود کنید

کاتالوگ Blue Shield OTC  (انگلیسی) (PDF, 5 MB) 

کاتالوگ Blue Shield OTC (اسپانیایی) (PDF, 1.6 MB)

کاتالوگ Blue Shield OTC (چینی) (PDF, 1.7 MB)

کاتالوگ Blue Shield OTC (کره‌ای) (PDF, 2.4 MB)

کاتالوگ Blue Shield OTC (ویتنامی) (PDF, 2.3 MB)

برای ملاحظه آنکه آیا برنامه درمانی شما مزیت اقلام OTC دارد و برای ارایه سفارش آنلاین، وارد شده یا ثبت نام کنید.

درباره مزیت اقلام OTC خود سوال دارید؟

اگر سوال دارید، لطفا با راهکار سلامت OTC با شماره 2770-628 (888)(711: TTY)، بین 9 صبح و 5 بعدازظهر به وقت پاسفیک، دوشنبه تا جمعه تماس بگیرید. خدمات ترجمه از طریق این شماره موجود است.

 

1  فوق‌العاده فصلی: ژانویه - مارس؛ آوریل - ژوئن؛ جولای -سپتامبر؛ اکتبر - دسامبر.
موجود در برنامه‌های درمانی  گروهی منتخب؛ برای تعیین آنکه آیا این مزیت را دارید، به مدارك بيمه مراجعه کنید.

Y0118_23_388A1_C 08172023
H2819_23_388A1_C 08172023
تاریخ آخرین به‌روزرسانی: 10/01/2023

*نسخه رایگان بدون اجبار به ثبت نام.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. تمام حقوق محفوظ است.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California دارنده جواز مستقل از Blue Shield Association است.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

برای برنامه‌های Blue Shield Medicare Advantage: Blue Shield of California یک برنامه HMO, HMO D-SNP, PPO و PDP است که با Medicare و برنامه Medicaid ایالت کالیفرنیا قرارداد دارد. ثبت نام در Blue Shield of California بستگی به تجدید قرارداد دارد.

 
 
این شرکت از قوانین ایالتی قابل اجرا و قوانین حقوق مدنی فدرال پیروی می کند و بر اساس نژاد، رنگ، منشاء ملی، هویت گروه قومی، وضعیت پزشکی، اطلاعات ژنتیکی، اصل و نسب، مذهب، جنسیت، وضعیت تاهل، هویت جنسی، گرایش جنسی، سن، ناتوانی ذهنی یا ناتوانی جسمی افراد را مستثنی نمی کند، یا رفتار متفاوتی با آنها قائل نمی شود. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。