CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ MEDI-CAL

Xem các câu hỏi mà các hội viên Blue Shield of California Promise Health Plan của chúng tôi thường hỏi nhất về chương trình Medi-Cal. Quý vị cũng có thể tìm thêm thông tin trong Sổ tay Hội viên (Bằng chứng Bảo hiểm)

Health Care Options (HCO) xử lý việc đăng ký Blue Shield Promise Medi-Cal. Trên trang hội viên tương lai Medi-Cal của chúng tôi, quý vị có thể:

 • Tìm hiểu thêm về cách đăng ký
 • Đọc hướng dẫn về tình trạng hội đủ điều kiện
 • Đọc hướng dẫn đăng ký

 

Các đại lý Dịch vụ Hội viên của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu tại:  

  Los Angeles:(800) 605-2566 (TTY: 711)
  San Diego: (855) 699-5557 (TTY: 711)
  Email cho Dịch vụ Hội viên

Các đại lý hội viên của chúng tôi nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Armenia và tiếng Nga, cùng các ngôn ngữ khác. Nếu quý vị nói ngôn ngữ khác, chúng tôi sẽ giúp quý vị với thông dịch viên của chúng tôi.


 

Khi quý vị trở thành hội viên của Blue Shield Promise Medi-Cal, quý vị sẽ nhận được một gói chào mừng và thẻ ID Blue Shield Promise Medi-Cal của quý vị trong vòng bảy (7) ngày đầu tiên quý vị đạt đủ điều kiện. Hai mục này sẽ được gửi trong các phong bì riêng biệt.


 

Nếu quý vị cần thẻ ID Blue Shield Promise Medi-Cal mới, hãy gọi cho Dịch vụ Hội viên và họ sẽ gửi cho quý vị một thẻ mới. Quý vị sẽ nhận được thẻ mới trong vòng 7 đến 10 ngày làm việc.

  Điện thoại: Los Angeles: (800) 605-2556 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.
  Điện thoại: San Diego: (855) 699-5557 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Quý vị cũng có thể xin cấp thẻ ID mới trực tuyến.


 

Để cập nhật địa chỉ của mình, quý vị phải gọi cho cả văn phòng dịch vụ xã hội của quận tại địa phương và Dịch vụ Hội viên Blue Shield Promise Medi-Cal. 

Sở Dịch vụ Xã hội Công cộng Quận Los Angeles:
  (800) 605-2556 (TTY: (800) 660-4026), 7:30 sáng – 5:30 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Quận San Diego:
  (866) 262-9881 (TTY: (619) 589-4459), 7 giờ sáng – 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.


 

Nếu quý vị chuyển ra ngoài quận, nhưng vẫn cư ngụ ở California, hãy gọi ngay cho nhân viên phụ trách về tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị. Đây là người làm việc tại văn phòng dịch vụ xã hội quận tại địa phương của quý vị và người này có thể giúp quý vị. Họ có thể giúp quý vị tìm hiểu những dịch vụ Medi-Cal nào có sẵn trong cộng đồng mới của quý vị.

Sở Dịch vụ Xã hội Công cộng Quận Los Angeles:
  (800) 605-2556 (TTY: (800) 660-4026), 7:30 sáng – 5:30 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Quận San Diego:
  (866) 262-9881 (TTY: (619) 589-4459), 7 giờ sáng – 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.


 

Quý vị có thể thay đổi bác sĩ chăm sóc chính của mình bất kỳ lúc nào bằng cách gọi cho bộ phận Dịch vụ Hội viên của chúng tôi hoặc bằng cách gửi yêu cầu trực tuyến. Có thể mất tối đa 30 ngày để thay đổi có hiệu lực.

  Điện thoại: (800) 605-2556 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.


 

Nếu quý vị cần đến khám với bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ chăm sóc chính (PCP) của quý vị sẽ giới thiệu quý vị. Các dịch vụ phải được chấp thuận trước khi quý vị nhận dịch vụ. Đây còn được gọi là sự giới thiệu. Quý vị không cần giấy giới thiệu cho những dịch vụ sau đây:

 • Thăm khám với PCP
 • Thăm khám với Y tá Hộ sinh Sản khoa/Phụ khoa được Chứng nhận trong Mạng lưới
 • Thăm khám khẩn cấp hoặc cấp cứu
 • Kế hoạch hóa gia đình
 • Dịch vụ chăm sóc tiền sản cơ bản từ một nhà cung cấp dịch vụ hợp tác với Blue Shield of California Promise Health Plan
 • Tư vấn và xét nghiệm HIV (chỉ dành cho trẻ vị thành niên từ 12 tuổi trở lên)
 • Điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (chỉ trẻ vị thành niên từ 12 tuổi trở lên)
 • Trẻ vị thành niên cũng không cần giấy giới thiệu cho:
  • Sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân ngoại trú trong trường hợp:
   • Bị lạm dụng tình dục hoặc thể chất
   • Khi trẻ vị thành niên có ý định làm tổn thương bản thân hoặc người khác
  • Chăm sóc thai kỳ
  • Chăm sóc do bị tấn công tình dục
  • Điều trị lạm dụng ma túy và rượu

Xem phần “Các Quyền lợi được Đài thọ” trong Sổ tay Hội viên (Bằng chứng Bảo hiểm) để biết danh sách đầy đủ.


 

Quý vị hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ sức khỏe tâm thần. Tìm thêm thông tin về cách nhận các dịch vụ sức khỏe tâm thần.


 

Là một hội viên, quý vị hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ chuyên chở đến tất cả các dịch vụ của Medi-Cal. Một số điều khoản hạn chế có thể được áp dụng. Xin vui lòng truy cập trang dịch vụ chuyên chở để biết thêm thông tin.


 

Nếu quý vị gặp trường hợp cấp cứu khi quý vị ở ngoài khu vực dịch vụ của chúng tôi, quý vị có thể đến cơ sở cấp cứu gần nhất (văn phòng bác sĩ, phòng khám hoặc bệnh viện). Các dịch vụ cấp cứu không cần sự đồng ý từ bác sĩ chăm sóc chính của quý vị.

Quý vị có thể được chăm sóc khẩn cấp hoặc cấp cứu ở bất cứ đâu tại Hoa Kỳ, Canada hoặc Mexico khi quý vị cần.


 

Nếu quý vị là hội viên Medi-Cal và quý vị hội đủ điều kiện nhận Medicare, điều quan trọng quý vị biết rằng Medicare là bảo hiểm chính của quý vị. Blue Shield of California Promise Health Plan cũng cung cấp bảo hiểm Medicare. Nếu quý vị quan tâm đến việc kết hợp các quyền lợi của mình vào Chương trình Blue Shield Promise Cal MediConnect của chúng tôi, vui lòng gọi cho Dịch vụ Hội viên để biết thêm thông tin về các quyền lợi bổ sung hiện có.

  Điện thoại: (800) 820-6009 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Hoặc truy cập trang web của Blue Shield Promise Cal MediConnect.


 

Quý vị sẽ không bị tính phí cho bất kỳ dịch vụ nào được đài thọ. Nếu quý vị bị tính phí, vui lòng gọi cho Dịch vụ Hội viên Blue Shield Promise Medi-Cal.

  Điện thoại: Los Angeles: (800) 605-2556 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.
  Điện thoại: San Diego: (855) 699-5557 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.


 

Có các luật của liên bang và tiểu bang bảo vệ quyền riêng tư của hồ sơ y tế và thông tin sức khỏe cá nhân của quý vị. Chúng tôi bảo vệ thông tin sức khỏe cá nhân của quý vị theo những luật này. Bất kỳ thông tin sức khỏe cá nhân nào mà quý vị cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký tham gia chương trình này đều được bảo vệ. Chúng tôi đảm bảo rằng những người không được ủy quyền sẽ không được xem hoặc sửa đổi hồ sơ của quý vị. Tìm hiểu thêm về các chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào về quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân và hồ sơ y tế của mình, vui lòng gọi cho Dịch vụ Hội viên Blue Shield Promise Medi-Cal.

  Điện thoại: Los Angeles: (800) 605-2556 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.
  Điện thoại: San Diego: (855) 699-5557 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.


 

Các quyền và trách nhiệm của hội viên

Tìm hiểu về các quyền và trách nhiệm của quý vị với tư cách là hội viên Blue Shield Promise Medi-Cal.

Kháng cáo và than phiền

Tìm hiểu cách nộp đơn khiếu nại, than phiền hoặc kháng cáo.

Các tài liệu về chương trình

Nhận Sổ tay Hội viên (Bằng chứng Bảo hiểm) và các tài liệu quan trọng khác cho khu vực của quý vị.

Thông tin về các quyền lợi

Tìm hiểu về các quyền lợi và chương trình của chương trình bảo hiểm.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.