CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM SỨC KHỎE BLUE SHIELD OF CALIFORNIA PROMISE

Tìm thông tin về xét nghiệm, vắc-xin và điều trị COVID-19.

icon

Chúng tôi đặt dịch vụ chăm sóc cho quý vị lên hàng đầu.

Tất cả người dân California xứng đáng được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng với giá cả phải chăng. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp các chương trình, quyền lợi toàn diện và khả năng tiếp cận mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ rộng lớn trên toàn tiểu bang.

 

Khi nói đến Blue Shield of California Promise, quý vị có các lựa chọn

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM SỨC KHỎE BLUE SHIELD OF CALIFORNIA PROMISE

Medi-Cal

Nhận dịch vụ chăm sóc cần thiết cho quý vị.

Chọn Medi-Cal cho:

   Đường dây Tư vấn Y tá 24/7

   Thăm khám qua video của Teledoc

   Dịch vụ chuyên chở

   Chăm sóc khẩn cấp

Lý do chọn Chương trình bảo hiểm sức khỏe Blue Shield Promise

Điều phối viên dịch vụ chăm sóc

Các hội viên Cal MediConnect có một Điều phối viên dịch vụ chăm sóc được đào tạo đặc biệt để giúp quản lý dịch vụ chăm sóc cho họ.

Xem cách thức hoạt động của Điều phối viên dịch vụ chăm sóc

Thăm khám sức khỏe từ xa

Tham khảo ý kiến bác sĩ qua điện thoại hoặc video. Không dành cho trường hợp cấp cứu.

Teladoc cho Medi-Cal

Các chương trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần SilverSneakers

Các hội viên Cal MediConnect có thể đăng ký tham gia chương trình xã hội này được thiết kế cho người cao tuổi. Các lớp học trực tuyến và trực tiếp.

Di chuyển

Dịch vụ chuyên chở

Các hội viên Promise Medi-Cal có thể sử dụng tín dụng để nhận dịch vụ chuyên chở đến các buổi khám bệnh.

Tìm hiểu làm thế nào để có được một chuyến đi

Chăm sóc khẩn cấp

Các hội viên Medi-Cal có quyền tiếp cận các phòng khám chăm sóc khẩn cấp. Cho các buổi tối và cuối tuần, và khi bác sĩ của quý vị không thể khám cho quý vị ngay lập tức.

Tìm hiểu về chăm sóc khẩn cấp

 

   Quý vị có phải là nhà cung cấp dịch vụ?

Nhận thông tin về các quyền lợi, chính sách và thủ tục của Chương trình bảo hiểm sức khỏe Blue Shield of California Promise.

Truy cập các công cụ dành cho nhà cung cấp dịch vụ