Chào mừng quý vị đến với trang web và/hoặc ứng dụng di động của Blue Shield of California Promise Health Plan (“Ứng dụng”). Trang web này thuộc quyền sở hữu và điều hành của Blue Shield of California Promise Health Plan. Tại Blue Shield of California Promise Health Plan, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của quý vị và nỗ lực bảo vệ thông tin mà quý vị cung cấp trực tuyến. Blue Shield of California Promise Health Plan duy trì các Thông báo về Thực hành Quyền riêng tư mô tả cách chúng tôi bảo vệ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của các hội viên và người đứng tên bảo hiểm của chúng tôi.

Tải xuống thông báo này ở định dạng PDF (PDF, 792KB)
 

Chúng tôi thu thập thông tin gì?

Khi quý vị đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản Blue Shield of California Promise Health Plan trực tuyến của mình thông qua trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, quý vị có thể được yêu cầu chia sẻ một số thông tin cá nhân nhất định với chúng tôi; ví dụ: tên và địa chỉ của quý vị hoặc các thông tin khác có thể được sử dụng để xác định danh tính quý vị. Khi quý vị đăng nhập lại vào tài khoản Blue Shield of California Promise Health Plan của mình, thông tin cá nhân này có thể được sử dụng để xác nhận danh tính của quý vị nhằm bảo mật và hạn chế một cách an toàn quyền truy cập vào tài khoản trực tuyến của quý vị.

Một số phần trên trang web và/hoặc Ứng dụng của chúng tôi có thể cho phép quý vị mua hoặc thanh toán các sản phẩm hoặc dịch vụ bằng phương thức điện tử. Thẻ tín dụng hoặc các thông tin thanh toán điện tử khác mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng để tiến hành thanh toán.

Chúng tôi thu thập thông tin bằng cách sử dụng các tệp văn bản nhỏ gọi là "cookie" thông qua trang web của mình. Cookie theo dõi các trang quý vị truy cập và giúp cho các trang web tải nhanh hơn, đồng thời cải thiện trải nghiệm trực tuyến của quý vị. Nếu quý vị đăng nhập vào khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu trên trang web của chúng tôi, cookie cũng có thể chứa số ID người dùng mà số này có thể là số ID hội viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ Blue Shield of California Promise Health Plan. Chúng tôi tôn trọng cài đặt 'không theo dõi' của trình duyệt web mà quý vị kiểm soát bằng cách sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình và chúng tôi không theo dõi việc di chuyển giữa các trang của quý vị trên trang web của chúng tôi nếu tùy chọn này được chỉ định.

Trên một số trang của trang web Blue Shield of California Promise Health Plan, chúng tôi cũng có thể sử dụng các thẻ hành động, đôi khi được gọi là ""báo hiệu web "" hoặc các hình ảnh trong suốt có kích thước 1 pixel, thực tế là vô hình. Chúng tôi sử dụng các thẻ này để theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chương trình khuyến mãi và tiếp thị. Ví dụ: nếu một trang web trên trang web Blue Shield of California Promise Health Plan chứa một đường dẫn cung cấp thêm thông tin về chương trình khuyến mãi dành cho các hội viên đăng ký trực tuyến, chúng tôi có thể bao gồm một thẻ trên trang đó và trang tương ứng để theo dõi số lượng người dùng đã yêu cầu biết thêm thông tin hoặc đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi. Các thẻ này hoạt động kết hợp với cookie, nhưng không thu thập hoặc chứa bất kỳ thông tin nào có thể xác định danh tính cá nhân.

Blue Shield of California Promise Health Plan thu thập thông tin về hoạt động của khách truy cập trên trang web và Ứng dụng. Thông tin này bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, số lượt truy cập trang, số lượt xem, độ dài mỗi phần và các hoạt động khác trên trang web. Thông tin này được thu thập ở cấp độ tổng hợp và bản thân người dùng được ẩn danh. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện trải nghiệm của người dùng và cung cấp chức năng nâng cao cho người dùng của chúng tôi.

Khi sử dụng một số chức năng nhất định thông qua Ứng dụng, thông tin vị trí của quý vị có thể được sử dụng nếu thiết bị di động của quý vị sử dụng công nghệ hệ thống định vị toàn cầu ("GPS"), công cụ theo dõi hoặc các công cụ định vị khác. Nếu quý vị cho phép lấy thông tin vị trí của mình (thông qua cài đặt trên thiết bị của quý vị), chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin này để trả về vị trí ước tính của quý vị và để cung cấp cho quý vị các kết quả và/hoặc dịch vụ cá nhân hóa hơn. Blue Shield of California Promise Health Plan không giám sát việc theo dõi GPS hoặc thông tin về vị trí của quý vị và không lưu thông tin này.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của quý vị. Mọi thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp trên trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi sẽ được sử dụng cho mục đích đã nêu trên trang nơi thông tin được thu thập và tuân theo các luật và quy định hiện hành. Để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi và để cung cấp dịch vụ cho quý vị, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập về quý vị với các nhân viên và/hoặc bên thứ ba thích hợp, những người hỗ trợ chúng tôi, chẳng hạn như quản lý sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, tuyển dụng ứng viên xin việc và/hoặc duy trì và vận hành trang web và Ứng dụng của chúng tôi.

Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà quý vị cung cấp thông qua trang web hoặc qua Ứng dụng của chúng tôi có thể được kết hợp với thông tin chúng tôi đã thu thập hợp pháp từ hoặc về quý vị ở môi trường ngoại tuyến. Chúng tôi có thể bổ sung thông tin mà quý vị gửi ở môi trường trực tuyến cho chúng tôi với các thông tin cá nhân khác mà quý vị gửi ở môi trường ngoại tuyến cho chúng tôi, chẳng hạn như thông tin từ đơn đăng ký bằng văn bản mà quý vị gửi cho chúng tôi hoặc thông tin mà chúng tôi có được về quý vị một cách hợp pháp từ các nguồn công khai và không công khai.

Blue Shield of California Promise Health Plan có các thông báo về quyền riêng tư khác có thể áp dụng cho quý vị. Các thông báo này cung cấp thêm chi tiết về cách chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị theo luật pháp. Xem lại các thông báo đó (PDF, 340KB).

Cách chúng tôi giữ an toàn cho thông tin của quý vị

Blue Shield of California Promise Health Plan sử dụng nhiều biện pháp bảo mật khác nhau để đảm bảo thông tin của quý vị được bảo vệ khỏi việc truy cập hoặc sử dụng không đúng. Ví dụ: khi thu thập, sử dụng hoặc truyền thông tin điện tử nhạy cảm, như thông tin thẻ tín dụng, chúng tôi mã hóa việc truyền thông tin bằng Lớp Cổng Bảo mật ("SSL") hoặc công nghệ tương tự khác. Chúng tôi cũng duy trì các địa điểm bảo mật về mặt vật lý cho hoạt động của máy chủ, sử dụng các biện pháp bảo vệ bằng công nghệ như tường lửa và bảo vệ bằng mật khẩu, và hạn chế quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm đối với những cá nhân có nhu cầu công việc hợp pháp để truy cập thông tin đó.

Quý vị có thể giúp chúng tôi duy trì tính bảo mật của trang web và Ứng dụng của chúng tôi bằng cách sử dụng mật khẩu không dễ đoán và bằng các biện pháp bảo vệ mật khẩu để tránh bị tiết lộ ngoài ý muốn.

Các liên kết đến các trang web khác

Để cung cấp cho quý vị thông tin có giá trị, trang web và Ứng dụng của chúng tôi có thể có các liên kết đến các trang web của bên thứ ba mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát. Có một liên kết không có nghĩa là chúng tôi chấp thuận hoặc chứng thực cho một trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chất lượng, độ chính xác, tính bảo mật hoặc thực hành về quyền riêng tư của các trang web mà chúng tôi không sở hữu. Hãy chắc chắn rằng quý vị đọc tuyên bố về quyền riêng tư của từng trang web mà quý vị truy cập và liên hệ với chủ sở hữu của những trang web đó nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về cách sử dụng thông tin của họ.

Chính sách quyền riêng tư dành cho khách truy cập trang web và người dùng ứng dụng ở nước ngoài

Khi quý vị sử dụng trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi bên ngoài Hoa Kỳ, kể cả khi quý vị ở Liên minh Châu Âu ("EU"), điều đó có nghĩa là quý vị đồng ý để thông tin xác định danh tính cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi được xử lý bên ngoài quốc gia nơi quý vị sinh sống và, nếu thích hợp, bên ngoài EU.

Liên hệ với quý vị

Nếu quý vị là hội viên của Blue Shield of California Promise Health Plan và quý vị đăng ký truy cập tài khoản của mình thông qua trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, quý vị có thể có cơ hội định rõ cách quý vị muốn nhận một số loại thông tin giao tiếp nhất định từ chúng tôi, chẳng hạn như giải thích về các mẫu đơn quyền lợi hoặc bản tin. Một số email giao tiếp nhất định mà chúng tôi gửi cho quý vị cũng có thể bao gồm liên kết “hủy đăng ký” ở cuối email mà quý vị có thể sử dụng để chọn không nhận các email trong tương lai từ chúng tôi. Tuy nhiên, quý vị sẽ tiếp tục nhận được thông tin giao tiếp từ chúng tôi mà chúng tôi được pháp luật cho phép hoặc bắt buộc phải gửi cho quý vị.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu quý vị gửi email cho chúng tôi, vui lòng không bao gồm thông tin quý vị muốn giữ riêng tư. Điều này bao gồm thông tin có thể được sử dụng để xác định danh tính quý vị. Trong quá trình email được gửi đến cho chúng tôi, người khác có thể chặn hoặc đọc email. Nếu quý vị thấy một địa chỉ email hoặc một liên kết trên trang web của Blue Shield of California Promise Health Plan mở một email có sẵn địa chỉ thì không sử dụng địa chỉ đó để gửi thông tin riêng tư.

Chúng tôi không yêu cầu quý vị trao đổi thông tin với chúng tôi bằng đường điện tử. Quý vị có thể gọi điện hoặc gửi thư cho chúng tôi nếu quý vị muốn. Quý vị có thể liên hệ với Đại diện Dịch vụ Hội viên bằng cách gọi đến số điện thoại ở mặt sau thẻ ID Blue Shield of California Promise Health Plan của quý vị. Thông tin liên hệ bổ sung có trong phần "Liên hệ với chúng tôi" trên trang web của chúng tôi và “Liên hệ với chúng tôi” trên Ứng dụng Di động.

Điều khoản sử dụng

Thông báo này là một phần của Điều khoản Sử dụng trang web và Ứng dụng của chúng tôi. Khi quý vị sử dụng trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, quý vị chấp nhận các điều khoản của Thông báo này. Quý vị có thể xem toàn bộ nội dung các Điều khoản Sử dụng trên trang web của chúng tôi. Thông báo này không nhằm mục đích và không tạo ra bất kỳ quyền nào khác theo hợp đồng hoặc quyền pháp lý cho hoặc thay mặt cho bất kỳ bên nào.

Những thay đổi đối với thông báo quyền riêng tư trực tuyến và di động của chúng tôi

Blue Shield of California Promise Health Plan có thể thay đổi Thông báo này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Ngày sửa đổi gần đây nhất sẽ được liệt kê ở dưới đây và phiên bản của thông báo đã đăng sẽ áp dụng cho việc quý vị sử dụng trang web và Ứng dụng của chúng tôi.

Mẫu đơn quyền riêng tư

Sử dụng mẫu đơn này để cho phép cho Blue Shield of California Promise Health Plan sử dụng hoặc tiết lộ thông tin sức khỏe của quý vị cho một người hoặc tổ chức khác:

Cho phép Sử dụng hoặc Tiết lộ Thông tin Sức khỏe, Tiếng Anh (PDF, 296 KB)
Cho phép Sử dụng hoặc Tiết lộ Thông tin Sức khỏe, Tiếng Trung (PDF, 403 KB)
Cho phép Sử dụng hoặc Tiết lộ Thông tin Sức khỏe, Tiếng Hindi (PDF, 450 KB)
Cho phép Sử dụng hoặc Tiết lộ Thông tin Sức khỏe, Tiếng Hàn (PDF, 546 KB)
Cho phép Sử dụng hoặc Tiết lộ Thông tin Sức khỏe, Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 298 KB)
Cho phép Sử dụng hoặc Tiết lộ Thông tin Sức khỏe, Tiếng Việt (PDF, 498 KB)