CÁC CHÍNH SÁCH TUÂN THỦ VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Cam kết về quyền riêng tư của chúng tôi

Tại Blue Shield of California Promise Health Plan, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc duy trì sự riêng tư cho thông tin cá nhân của quý vị và chúng tôi có nghĩa vụ thực hiện điều đó một cách nghiêm túc.

Trong quá trình kinh doanh thông thường, chúng tôi tạo hồ sơ về quý vị, dịch vụ điều trị y tế của quý vị và các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho quý vị. Thông tin trong những hồ sơ đó được gọi là thông tin sức khỏe được bảo vệ (PHI) và bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số An sinh Xã hội và thông tin sức khỏe của quý vị, chẳng hạn như thông tin chẩn đoán y tế hoặc yêu cầu bảo hiểm.

Luật liên bang và tiểu bang yêu cầu chúng tôi cung cấp cho quý vị thông báo này về các nghĩa vụ pháp lý và thực hành quyền riêng tư của chúng tôi bởi chúng liên quan đến PHI của quý vị. Chúng tôi được yêu cầu duy trì quyền riêng tư cho PHI của quý vị và thông báo cho quý vị trong trường hợp có sự vi phạm đến PHI không được bảo mật làm ảnh hưởng đến quý vị.

Cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của quý vị

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật và hành chính để đảm bảo quyền riêng tư cho PHI của quý vị. Để bảo vệ quyền riêng tư của quý vị, chỉ những nhân viên được ủy quyền và đào tạo của Blue Shield of California Promise Health Plan mới có quyền truy cập vào hồ sơ giấy và điện tử của chúng tôi, và các khu vực không công khai mà thông tin này được lưu trữ.

Chúng tôi có các chính sách và thủ tục bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư nghiêm ngặt, bao gồm cách thức mà hồ sơ giấy và điện tử được dán nhãn, lưu trữ, nộp và truy cập. Các biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật và hành chính được áp dụng để duy trì quyền riêng tư và bảo mật PHI của quý vị. Văn phòng Quyền riêng tư của công ty chúng tôi giám sát cách chúng tôi tuân thủ các chính sách và thủ tục về quyền riêng tư và đào tạo tổ chức của chúng tôi về chủ đề quan trọng này.

Quận Los Angeles
Tiếng Anh: Thông báo về thực hành quyền riêng tư (PDF, 878 KB)
Tiếng Ả Rập: Thông báo về thực hành quyền riêng tư (PDF, 1 MB)
Tiếng Armenia: Thông báo về thực hành quyền riêng tư (PDF, 1 MB)
Tiếng Trung (Truyền thống): Thông báo về thực hành quyền riêng tư (PDF, 1.3 MB)
Tiếng Campuchia (Khmer): Thông báo về thực hành quyền riêng tư (PDF, 1 MB)
Tiếng Farsi (tiếng Ba Tư): Thông báo về thực hành quyền riêng tư (PDF, 1 MB)
Tiếng Hàn: Thông báo về thực hành quyền riêng tư (PDF, 982 KB)
Tiếng Nga: Thông báo về thực hành quyền riêng tư (PDF, 938 KB)
Tiếng Tây Ban Nha: Thông báo về thực hành quyền riêng tư (PDF, 884 KB)
Tiếng Tagalog: Thông báo về thực hành quyền riêng tư (PDF, 884 KB)
Tiếng Việt: Thông báo về thực hành quyền riêng tư (PDF, 946 KB)

Quận San Diego
Tiếng Anh: Thông báo về thực hành quyền riêng tư (PDF, 436 KB)
Tiếng Ả Rập: Thông báo về thực hành quyền riêng tư (PDF, 676 KB) 
Tiếng Trung (Truyền thống): Thông báo về thực hành quyền riêng tư (PDF, 927 KB) 
Tiếng Farsi (tiếng Ba Tư): Thông báo về thực hành quyền riêng tư (PDF, 678 KB) 
Tiếng Tây Ban Nha: Thông báo về thực hành quyền riêng tư (PDF, 515 KB)
Tiếng Tagalog: Thông báo về thực hành quyền riêng tư (PDF, 516 KB) 
Tiếng Việt: Thông báo về thực hành quyền riêng tư (PDF, 578 KB)
 

Mẫu đơn quyền riêng tư
Sử dụng mẫu đơn này để cho phép Blue Shield of California Promise Health Plan sử dụng hoặc tiết lộ thông tin sức khỏe của quý vị cho một người hoặc tổ chức khác:
 

Cho phép Sử dụng hoặc Tiết lộ Thông tin Sức khỏe, Tiếng Anh (PDF, 296 KB)
Cho phép Sử dụng hoặc Tiết lộ Thông tin Sức khỏe, Tiếng Trung (PDF, 403 KB)
Cho phép Sử dụng hoặc Tiết lộ Thông tin Sức khỏe, Tiếng Hindi (PDF, 450 KB)
Cho phép Sử dụng hoặc Tiết lộ Thông tin Sức khỏe, Tiếng Hàn (PDF, 546 KB)
Cho phép Sử dụng hoặc Tiết lộ Thông tin Sức khỏe, Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 298 KB)
Cho phép Sử dụng hoặc Tiết lộ Thông tin Sức khỏe, Tiếng Việt (PDF, 498 KB)

 

Phòng chống và báo cáo gian lận y tế

Mục đích của thông tin này là để nâng cao nhận thức của quý vị về gian lận y tế và yêu cầu quý vị hợp tác trong việc báo cáo các sự cố đáng ngờ cho Blue Shield of California Promise Health Plan. Gian lận chăm sóc sức khỏe gây thiệt hại cho Hoa Kỳ khoảng 60 tỷ đô la hàng năm. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là mọi người phải nhận thức được sự gian lận và lạm dụng có thể xảy ra và báo cáo vụ việc càng nhanh càng tốt.

Cho dù đó là nỗ lực có tổ chức của nhà cung cấp dịch vụ, hội viên hoặc bất kỳ cá nhân nào khác nhằm cố tình gian lận, hoặc hành động của một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe riêng lẻ đôi khi bẻ cong các quy tắc để phục vụ nhu cầu theo nhận thức của bệnh nhân, gian lận chăm sóc sức khỏe là một vấn đề nghiêm trọng và ngày càng gia tăng. Sự gian lận này bóc lột bệnh nhân và cướp đi của họ các dịch vụ và nguồn trợ giúp quan trọng đối với sức khỏe của họ.

Theo định nghĩa, gian lận có nghĩa là ai đó đang cố đạt được thứ gì đó có giá trị bằng cách cố ý lừa dối, xuyên tạc hoặc che giấu. Ở đây các loại gian lận ít nhất cũng tương đương với các loại người phạm tội, và gian lận trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cũng không ngoại lệ. Ví dụ về các loại gian lận chăm sóc sức khỏe phổ biến bao gồm:

 • Gian lận của nhà cung cấp dịch vụ
 • Lập hóa đơn cho các dịch vụ không được cung cấp
 • Lập hóa đơn cho các dịch vụ “miễn phí”
 • Báo cáo không chính xác về chẩn đoán hoặc thủ thuật để tối đa hóa khoản thanh toán (được gọi là tách nhóm, nâng khống mã số)
 • Miễn các khoản khấu trừ và/hoặc đồng thanh toán
 • Nhập sai ngày tháng hoặc mô tả sai dịch vụ
 • Thanh toán các dịch vụ không được đài thọ dưới dạng các hạng mục được đài thọ
 • Gian lận của người đăng ký/hội viên
 • Cho người khác mượn thẻ ID
 • Thay đổi số tiền được tính trên các mẫu đơn yêu cầu bảo hiểm hoặc biên lai theo toa
 • Nộp đơn yêu cầu bảo hiểm sai
 • Gian lận của người không phải người đăng ký/không phải hội viên
 • Sử dụng thẻ ID bị đánh cắp để nhận các dịch vụ y tế

 

Làm gì nếu quý vị nghi ngờ có sự gian lận

 

Chúng tôi kêu gọi tất cả các cá nhân cho chúng tôi biết khi họ nghi ngờ có sự gian lận. Nếu bất cứ lúc nào quý vị nghi ngờ có vấn đề gian lận, vui lòng gọi điện hoặc gửi email cho chúng tôi sớm nhất có thể. Tất cả các sự cố được báo cáo đều được xem xét nghiêm túc. Mỗi sự cố gian lận, được phát hiện và ngăn chặn, giúp tiết kiệm tiền cho mọi người tiêu dùng. Và điều đó quan trọng đối với quý vị cũng như đối với chúng tôi.

 Điện thoại Đường dây Trợ giúp Tuân thủ của Blue Shield of California Promise Health Plan: (800) 221-2367, 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần
 Email: StopFraud@blueshieldca.com

Quý vị có thể báo cáo ẩn danh hoặc đưa vào thông tin liên lạc của mình. SIU xem xét tất cả các báo cáo và có thể liên lạc với quý vị nếu họ cần thêm thông tin.

Hành động với sự chính trực

Blue Shield of California Promise Health Plan là một chi nhánh của Blue Shield of California và hoạt động theo Bộ Quy tắc Ứng xử của Blue Shield of California. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi hoạt động kinh doanh, hãy tải xuống Bộ Quy tắc Ứng xử của Blue Shield of California (PDF, 1.9 MB)

Bảo vệ quyền riêng tư của quý vị

Tìm hiểu thêm về hành vi trộm cắp danh tính y tế, cách nhận biết, cách bảo vệ bản thân, cách báo cáo hành vi đó và tìm các nguồn trợ giúp phòng chống gian lận khác:

 Thông tin về hành vi trộm cắp danh tính y tế (PDF, 744 KB)
 Danh sách các nguồn trợ giúp (PDF, 34 KB)

Các câu hỏi thường gặp

Xem các câu hỏi mà các hội viên của chúng tôi thường hỏi nhất về Blue Shield Promise Medi-Cal.

Các quyền và trách nhiệm của hội viên

Tìm hiểu về các quyền và trách nhiệm của quý vị với tư cách là hội viên Blue Shield Promise Medi-Cal.

Sổ tay Hội viên

Tải xuống Sổ tay Hội viên cho khu vực của quý vị bằng ngôn ngữ mong muốn của quý vị.

Dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ các luật dân sự của Tiểu bang và Liên bang và cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh. Chúng tôi giao tiếp với các hội viên của mình bằng nhiều ngôn ngữ và phương ngữ khác nhau bao gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Armenia, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Khmer (Campuchia), cùng nhiều ngôn ngữ khác.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.