NỘP ĐƠN THAN PHIỀN HOẶC KHÁNG CÁO

Nếu quý vị không hài lòng với bất kỳ khía cạnh nào về dịch vụ chăm sóc của mình hoặc với Blue Shield of California Promise Health Plan, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại (than phiền) bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ giải quyết các mối lo ngại của quý vị trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được than phiền của quý vị.

Nếu quý vị cho rằng chúng tôi đã sai sót khi từ chối dịch vụ y tế của quý vị hoặc nếu quý vị không đồng ý với quyết định của chúng tôi, quý vị có thể yêu cầu kháng cáo. Quý vị phải gửi yêu cầu này trong vòng 60 ngày theo lịch kể từ ngày Thông báo hành động được gửi cho quý vị. Chúng tôi sẽ giải quyết các mối lo ngại của quý vị trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại của quý vị. Tuy nhiên, nếu kháng cáo của quý vị có liên quan đến một mối đe dọa trước mắt và nghiêm trọng đến sức khỏe của quý vị, chúng tôi sẽ trả lời kháng cáo của quý vị trong vòng 72 giờ. Điều này có thể bao gồm bị thiệt mạng, mất chân hoặc tay, hoặc mất chức năng chính của cơ thể.

Cách thức nộp đơn than phiền hoặc kháng cáo

Quý vị có thể nộp đơn than phiền hoặc kháng cáo trực tuyến, qua điện thoại, qua thư gửi qua đường bưu điện hoặc gặp trực tiếp. Vui lòng xem lại Sổ tay hội viên (Chứng từ bảo hiểm) của quý vị để biết hướng dẫn về cách nộp đơn than phiền hoặc kháng cáo.

Nộp đơn than phiền trực tuyến
Nộp đơn kháng cáo trực tuyến

   

Los Angeles: (800) 605-2556 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

   

San Diego: (855) 699-5557 (TTY: 711), từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

   

Blue Shield of California Promise Health Plan
Grievance Department
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA  90806

   

Số Fax: (323) 889-5049

Điền vào mẫu đơn than phiền hoặc kháng cáo có sẵn tại văn phòng của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Tải mẫu đơn kháng cáo và than phiền xuống bằng ngôn ngữ mong muốn của quý vị: Ghi chú: Các mẫu đơn này có thể được sử dụng cho cả than phiền và kháng cáo:

QUẬN LOS ANGELES QUẬN SAN DIEGO

Quý vị có thể cần phải cho phép chúng tôi được cung cấp hồ sơ y tế của quý vị cho người đại diện, hoặc để hỗ trợ việc xử lý trường hợp của quý vị nếu quý vị nộp đơn than phiền, khiếu nại hoặc kháng cáo. Nếu quý vị thấy rằng quý vị cần cung cấp sự chấp thuận cho mục đích này, quý vị có thể sử dụng mẫu đơn dưới đây.

Quý vị có thể chỉ định bất kỳ cá nhân nào (chẳng hạn như người thân, bạn bè, người biện hộ, luật sư hoặc bất kỳ bác sĩ nào) làm đại diện của quý vị để nộp đơn kháng cáo hoặc nộp đơn than phiền thay cho quý vị. Vui lòng sử dụng mẫu đơn dưới đây để chỉ định một người đại diện cho quý vị.

Để kiểm tra tình trạng của đơn than phiền hoặc kháng cáo mà quý vị đã nộp, đăng nhập vào tài khoản của quý vị để truy cập trang tình trạng than phiền/kháng cáo của quý vị.

Tôi đã nộp đơn kháng cáo hoặc than phiền, nhưng tôi vẫn còn có câu hỏi. 

Vì nhiều hội viên có cùng các câu hỏi với quý vị nên chúng tôi đã lập danh sách các Câu hỏi thường gặp này. Nếu quý vị vẫn còn thắc mắc, vui lòng gọi số Chăm sóc khách hàng trên thẻ ID hội viên của quý vị.

Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Quý vị có thể xem xét các quyền lợi qua tài khoản trực tuyến của mình. Truy cập blueshieldca.com/login để đăng nhập hoặc tạo tài khoản của quý vị. Sau khi đăng nhập, nhấp vào Quyền lợi. 

Quý vị cũng có thể gọi cho Bộ phận Chăm sóc Khách hàng theo số trên thẻ ID hội viên của mình.


 

Quý vị có thể chọn nhờ ai đó nộp đơn kháng cáo hoặc than phiền thay cho quý vị. Ví dụ: người này có thể là họ hàng, bạn bè, luật sư hoặc bác sĩ. Họ có thể nộp đơn kháng cáo và than phiền cho quý vị và yêu cầu ủy quyền cho quý vị. Nếu quý vị muốn Blue Shield nói chuyện hoặc trả lời người nộp đơn thay mặt quý vị, quý vị cần hoàn thành mẫu đơn Chỉ định Người đại diện. Cả quý vị và người đại diện của quý vị đều phải ký vào mẫu đơn này. Sau đó gửi lại cho chúng tôi theo địa chỉ ghi trên mẫu đơn. Nếu không có mẫu đơn Chỉ định Người đại diện, chúng tôi sẽ không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào cho người nộp đơn thay mặt quý vị.  

Để biết thêm thông tin, xem Sổ tay Hội viên của quý vị (Bằng chứng Bảo hiểm) 


 

Thời gian phụ thuộc vào trường hợp cụ thể của quý vị. Chúng tôi muốn tiến hành xem xét một cách kỹ lưỡng. Chúng tôi có thể cần thu thập hồ sơ y tế, nói chuyện với bác sĩ của quý vị, liên hệ với quý vị và/hoặc tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa.

Đối với một than phiền: Chúng tôi sẽ gửi thư cho quý vị biết rằng chúng tôi đã nhận được thông báo về mối lo ngại của quý vị trong vòng năm ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị tên của người đang xử lý than phiền này. Chúng tôi thường sẽ giải quyết trường hợp của quý vị trong vòng 30 ngày.

Đối với kháng cáo tiêu chuẩn: Chúng tôi sẽ trả lời quý vị về yêu cầu vật dụng hoặc dịch vụ y tế trong vòng 30 ngày đối với trường hợp trước khi cung cấp dịch vụ (các dịch vụ quý vị chưa nhận được) hoặc trong vòng 30 ngày đối với trường hợp sau khi cung cấp dịch vụ (đối với các dịch vụ quý vị đã nhận) sau khi chúng tôi nhận được kháng cáo của quý vị.

Đối với kháng cáo gấp (nhanh hơn): Khi yêu cầu của quý vị đáp ứng các yêu cầu của kháng cáo gấp, chúng tôi sẽ trả lời quý vị trong vòng 72 giờ sau khi chúng tôi nhận được kháng cáo của quý vị. Chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị sớm hơn nếu hoàn cảnh sức khỏe của quý vị buộc chúng tôi phải làm như vậy.

Để biết thêm thông tin, xem Sổ tay Hội viên của quý vị (Bằng chứng Bảo hiểm)


 

Hội viên có thể đã sử dụng một dịch vụ hoặc yêu cầu một vật dụng không được bảo hiểm bởi chương trình của họ. Hội viên có thể đã nhận được một phương pháp điều trị được coi là không cần thiết hoặc không được chấp thuận.


 

Chúng tôi chỉ có thể thực hiện việc xem xét gấp (nhanh hơn) đối với các kháng cáo khi có một mối đe dọa sắp xảy ra và nghiêm trọng đối với sức khỏe của hội viên. Điều này bao gồm 

  • Đau dữ dội
  • Mất chức năng chính của cơ thể
  • Có khả năng tử vong 


Quý vị có thể gọi để biết thông tin về trường hợp của mình. Chúng tôi gửi cho quý vị một lá thư trong vòng năm ngày kể từ ngày nhận được kháng cáo của quý vị để cho quý vị biết khi nào chúng tôi sẽ trả lời quý vị về quyết định của chúng tôi. Nếu quý vị có thêm câu hỏi hoặc muốn gửi thêm thông tin để hỗ trợ trường hợp của mình, vui lòng gọi số điện thoại của điều phối viên được chỉ định cho trường hợp của quý vị trong thư. Quý vị cũng có thể gọi đến số Chăm sóc Khách hàng trên thẻ ID hội viên của mình.


 

Điều đó phụ thuộc vào tình huống cụ thể của quý vị. Trong một số trường hợp, luật pháp yêu cầu chúng tôi gửi một số thông tin liên lạc qua thư. Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi sẽ tôn trọng lựa chọn liên lạc ưu tiên của quý vị.


 

Mỗi lá thư quyết định chứa thông tin về các quyền của quý vị và các bước mà quý vị có thể thực hiện tiếp theo, tùy thuộc vào trường hợp của quý vị. 


 

Nếu quý vị nhận được thư từ chúng tôi cho biết rằng chúng tôi không thay đổi quyết định của mình, hoặc nếu quý vị chưa bao giờ nhận được thư quyết định và đã hơn 30 ngày trôi qua, quý vị có thể:

  • Yêu cầu một Xét duyệt Y tế Độc lập (IMR) từ Sở Chăm sóc Sức khỏe được Quản lý (DMHC). DMHC chịu trách nhiệm quản lý các chương trình chăm sóc sức khỏe. Người đánh giá bên ngoài – một người không thuộc Blue Shield Promise – sẽ đưa ra xem xét khách quan về trường hợp của quý vị.
  • Yêu cầu một Phiên điều trần cấp Tiểu bang từ Sở Dịch vụ Xã hội (DSS) California. Một thẩm phán sẽ xem xét trường hợp của quý vị.


Để tìm hiểu thêm về cách yêu cầu Xét duyệt Y tế Độc lập hoặc yêu cầu phiên điều trần cấp tiểu bang từ DSS, vui lòng đọc Sổ tay Hội viên (Bằng chứng Bảo hiểm).

Xét duyệt Y tế Độc lập (IMR)

  Điện thoại của Trung tâm Trợ giúp DMHC: (888) 466-2219  (TTY: (877) 688-9891).

  Tải xuống mẫu đơn IMR


Sở Dịch vụ Xã hội California Phiên điều trần cấp Tiểu bang
  Điện thoại của Trung tâm Trợ giúp DMHC: (800) 952-5253  (TTY: (800) 952-8349

  Thủ tục yêu cầu Phiên điều trần cấp Tiểu bang


 

Nếu quý vị cần trợ giúp về kháng cáo hoặc than phiền liên quan đến trường hợp cấp cứu, quý vị có thể gọi cho DMHC để được hỗ trợ theo số (888) 466-2219 (TTY: (877) 688-9891). Việc gọi DMHC không ngăn cấm bất kỳ quyền pháp lý hoặc biện pháp khắc phục tiềm năng nào có thể được đưa ra cho quý vị.

Lưu ý rằng trong các tình huống không phải cấp cứu, trước tiên quý vị phải nộp đơn kháng cáo hoặc than phiền của mình với Blue Shield Promise trước khi liên hệ với DMHC để được Xét duyệt Y tế Độc lập. Đối với Los Angeles, hãy gọi (800) 605-2556 (TTY: 711). Đối với San Diego, hãy gọi (855) 699-5557 (TTY: 711).


 

Chúng tôi làm việc với nhiều nhóm giám sát việc chăm sóc sức khỏe. Nhiều người trong số họ có các quy tắc để đảm bảo rằng quy trình kháng cáo là công bằng. Hãy truy cập các trang web được liệt kê trong thư kháng cáo của quý vị để tìm hiểu thêm về họ.


 

Người đã nộp yêu cầu của quý vị (quý vị hoặc người đại diện của quý vị) có thể gọi cho điều phối viên được chỉ định phụ trách trường hợp của quý vị và thông báo cho họ biết. Hoặc, quý vị hoặc người đại diện của quý vị có thể cho Bộ phận Chăm sóc Khách hàng biết và họ sẽ báo cho điều phối viên phụ trách trường hợp của quý vị. Để liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng, hãy gọi đến số trên thẻ ID hội viên của quý vị. 


 

Nộp đơn than phiền hoặc kháng cáo trực tuyến

Nộp đơn khiếu nại, than phiền hoặc kháng cáo.

Các câu hỏi thường gặp

Xem các câu hỏi mà các hội viên của chúng tôi thường hỏi nhất về Blue Shield Promise Medi-Cal.

Các quyền và trách nhiệm của hội viên

Tìm hiểu về các quyền và trách nhiệm của quý vị với tư cách là hội viên Blue Shield Promise Medi-Cal.

Các tài liệu về chương trình

Nhận Sổ tay Hội viên (Bằng chứng Bảo hiểm) và các tài liệu quan trọng khác cho khu vực của quý vị.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.