DỊCH VỤ CHUYÊN CHỞ MEDI-CAL

Là hội viên Blue Shield Promise, quý vị có thể được đưa đón miễn phí đến các cuộc hẹn với bác sĩ của mình. Chúng tôi sẽ làm việc với quý vị và bác sĩ của quý vị để tìm chuyến đi phù hợp với quý vị.

Dịch vụ chuyên chở được cung cấp miễn phí

48px_ambulance_blue.svg

Chuyên chở y tế trong trường hợp không cấp cứu (NEMT)

Quý vị có thể sử dụng dịch vụ chuyên chở y tế trong trường hợp không cấp cứu (NEMT) khi quý vị không thể đến cuộc hẹn với bác sĩ. 

Trước khi nhận được dịch vụ NEMT, quý vị cần yêu cầu dịch vụ thông qua bác sĩ của mình. Bác sĩ của quý vị phải điền vào biểu mẫu và gửi biểu mẫu đến Blue Shield Promise.

NEMT bao gồm các loại phương tiện chuyên chở sau:

 • Xe cứu thương
 • Xe tải loại nhỏ có cáng (băng ca)
 • Xe tải loại nhỏ có xe lăn
 • Chuyên chở bằng đường hàng không

 

NEMT không phải là xe hơi, xe buýt, hoặc taxi.

Các giới hạn của NEMT
Blue Shield Promise đài thọ cho các chuyến xe NEMT đến các dịch vụ cần thiết về mặt y tế. Tất cả các chuyến đi để lấy thuốc theo toa cũng được đài thọ. Nhà cung cấp dịch vụ phải yêu cầu các chuyến đi NEMT cho quý vị. Nếu loại cuộc hẹn được Medi-Cal đài thọ nhưng không thông qua Blue Shield Promise, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp quý vị có một chuyến đi.

 

car icon

Dịch vụ chuyên chở phi y tế (NMT)

Quý vị có thể sử dụng dịch vụ chuyên chở phi y tế (NMT) khi quý vị đến và đi từ một cuộc hẹn với bác sĩ. Quý vị cũng có thể sử dụng NMT khi lấy đơn thuốc và vật tư y tế.

Blue Shield Promise cho phép quý vị sử dụng các cách khác nhau để đến cuộc hẹn y tế cho các dịch vụ được đài thọ. Để lên lịch chuyến đi của quý vị, hãy liên hệ với Dịch vụ Chuyên chở của Blue Shield Promise. Quý vị có thể sử dụng các phương tiện công cộng như taxi hoặc xe buýt bằng cách gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng của Blue Shield Promise và yêu cầu hỗ trợ thanh toán trước.

Quý vị cũng có thể được đi bằng một chuyến xe riêng của một thành viên gia đình hoặc bạn bè. Đối với các chuyến đi riêng, chúng tôi sẽ hoàn trả cho lái xe dựa trên tỷ lệ số dặm y tế tiêu chuẩn của Sở Thuế Vụ (IRS). Để được hoàn tiền, quý vị phải thông báo cho Blue Shield Promise qua điện thoại, email hoặc thông báo trực tiếp rằng quý vị đã cố gắng nhưng không thể nhận được chuyến đi từ Dịch vụ Chuyên chở của Blue Shield Promise. Người lái xe cũng phải cung cấp một giấy tờ hợp lệ:

 • Bằng lái xe
 • Đăng ký xe
 • Bảo hiểm xe hơi

Giới hạn của NMT
Blue Shield Promise đài thọ cho các chuyến đi NMT đến các dịch vụ cần thiết về mặt y tế. Tất cả các chuyến đi để lấy thuốc theo toa cũng được đài thọ. Nếu loại cuộc hẹn được Medi-Cal đài thọ nhưng không thông qua Blue Shield Promise, chúng tôi sẽ giúp quý vị có được một chuyến đi. Quý vị không cần một nhà cung cấp dịch vụ yêu cầu các chuyến đi NMT cho quý vị.

 

Lên lịch cho chuyến đi của quý vị


Để tìm hiểu thêm về cách yêu cầu NEMT hoặc NMT hoặc để tìm hiểu cách lên lịch chuyến đi, hãy gọi cho chúng tôi theo số: (877) 433-2178 (TTY: 711), 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Gọi ít nhất một ngày làm việc trước cuộc hẹn của quý vị.
Đối với các cuộc hẹn khẩn cấp, xin vui lòng gọi càng sớm càng tốt.
Vui lòng chuẩn bị sẵn thẻ ID hội viên khi quý vị gọi.

 

Chi phí Đi lại Liên quan của Dịch vụ Chuyên chở

Blue Shield Promise sẽ trả tiền ăn, ở và các chi phí cần thiết khác cho dịch vụ chuyên chở. Chúng được gọi là Chi phí Đi lại Liên quan. Để các chi phí này được đài thọ, các dịch vụ mà quý vị nhận được phải là:

 • Cần thiết về mặt y tế
 • Được Blue Shield Promise chấp thuậnần thiết về mặt y tế
 • Ở cách nhà quý vị hoặc cách văn phòng bác sĩ của quý vị hơn 30 dặm

Chương trình cũng thanh toán chi phí đi lại của một trợ lý và một nhà tài trợ Cấy ghép Nội tạng Chính (MOT). Trợ lý hoặc nhà tài trợ Cấy ghép Nội tạng Chính (MOT) không nhất thiết phải là hội viên Blue Shield Promise.

Trước khi đi, quý vị hãy để Blue Shield Promise xem xét chi phí của quý vị. Những chi phí này phải hợp lý và cần thiết.

Nếu quý vị không thể thanh toán trước chi phí đi lại, quý vị phải thông báo cho Blue Shield Promise. Nếu các Chi phí Đi lại Liên quan do Blue Shield Promise thu xếp, quý vị sẽ không phải trả chi phí nào.  Hãy gọi Dịch vụ Khách hàng để bắt đầu.

 

Chi phí Đi lại Liên quan được đài thọ

Chi phí Đi lại Liên quan được đài thọ

 • Đi xe, đỗ xe và phí cầu đường
 • Thời gian lưu trú tại khách sạn và các bữa ăn (được đài thọ theo mức giá hàng ngày của IRS)
 • Thuế bán hàng (đối với các chi phí hội đủ điều kiện)

Trợ lý:

Nếu một trợ lý không phải là thành viên gia đình hoặc bạn bè, họ có thể được trả tiền cho thời gian của họ. Để được thanh toán, họ phải:

 • Cần thiết về mặt y tế
 • Đủ 18 tuổi trở lên
 • Có số an sinh xã hội hoặc mã số thuế cá nhân
 • Hoàn thành mẫu W-9

Các trợ lý sẽ được trả tiền bằng séc. Họ sẽ được trả lương theo giờ của Dịch vụ Hỗ trợ Tại nhà (IHSS) với tối đa 8 giờ mỗi ngày. Họ sẽ nhận được biểu mẫu 1099 cho năm họ được thanh toán theo yêu cầu của pháp luật.

 

Các trường hợp loại trừ

Có một số chi phí không đủ điều kiện là Chi phí Đi lại Liên quan. Bao gồm các chi phí:

 • Thuốc lá, rượu và thuốc không kê đơn
 • Các dịch vụ khác của khách sạn như phí điện thoại và giải trí
 • Dịch vụ ô tô, cho thuê, bảo hiểm, thiệt hại và tiền phạt
 • Đi đến các địa điểm không vì mục đích y tế như nhà hàng
 • Bên thứ ba (chủ lao động hoặc tổ chức phi lợi nhuận) đã đài thọ chi phí đi lại
 • Chi phí vượt quá tỷ lệ hàng ngày của IRS
 • Chi phí vượt quá tỷ lệ hàng ngày của IRS
 • Chi phí dịch vụ trước ngày 16 tháng 8 năm 2022

 

Bồi hoàn

Quý vị cũng có tùy chọn để trả cho các chi phí. Bồi hoàn sẽ được thực hiện khi:

 • Dịch vụ y tế đã hoàn thành
 • Các mẫu yêu bồi hoàn, chứng thực và hồ sơ hỗ trợ được gửi trong vòng 180 ngày kể từ ngày sử dụng dịch vụ

Hồ sơ có thể bao gồm các biên nhận được ghi chi tiết thành từng khoản. Các khoản bồi hoàn sẽ được thực hiện nếu luật pháp cho phép.

Các chi phí được chi trả theo tỷ lệ ngày của IRS.

Tất cả các quy tắc, tính hội đủ điều kiện và loại trừ của Chi phí Du lịch Liên quan đều được áp dụng.

Tải xuống và sử dụng Mẫu hoàn tiền và gửi kèm theo biên lai của quý vị để yêu cầu hoàn tiền.
Lấy biểu mẫu (PDF, 145 KB)

 

Trách nhiệm pháp lý và báo cáo thuế

Chương trình Chi phí Đi lại Liên quan được thực hiện để hỗ trợ quý vị khi quý vị được yêu cầu đi đi lại để được chăm sóc. Đây là một phần trong chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị.

Nếu Chi phí Đi lại Liên quan vượt quá giới hạn của IRS, thì đó có thể là thu nhập phải báo cáo thuế. Blue Shield Promise không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản thuế thu nhập nào phát sinh thông qua chương trình.

Blue Shield Promise không thể cung cấp tư vấn về thuế hoặc pháp lý. Quý vị nên tham khảo ý kiến của cố vấn thuế hoặc pháp lý.

  

Dịch vụ Khách hàng:

Hãy gọi Dịch vụ Khách hàng để biết thêm thông tin về nguyên tắc và điều kiện đi lại.

Los Angeles: 1-800-605-2556 (TTY: 711), 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu

San Diego: 1-855-699-5557 (TTY: 711), 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu

 

Đường dây Tư vấn Y tá

Kết nối với một y tá có đăng ký hành nghề và họ sẽ lắng nghe vấn đề sức khỏe của quý vị.

Teladoc

Nói chuyện với một bác sĩ có chứng nhận của hội đồng 24/7/365 qua điện thoại hoặc video.

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần và hành vi

Blue Shield Promise Medi-Cal cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất kích thích thông qua các bác sĩ chăm sóc chính (PCP), các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi được cấp phép, và các nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan của quận.

Tìm một nhà cung cấp dịch vụ

Sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để tìm một nhà cung cấp dịch vụ trong khu vực của quý vị hoặc tải xuống danh mục các nhà cung cấp dịch vụ.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.