Hạnh phúc bắt đầu với một hạnh phúc

Tháng 5 là Tháng Nhận thức về Sức khỏe Tâm thần. Chăm sóc toàn diện cho bản thân bằng cách tận dụng các phúc lợi và chương trình hỗ trợ tinh thần và thể chất của bạn.

Tìm bác sĩ

Chúng tôi cung cấp rất nhiều bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa và bệnh viện để giúp quý vị tìm được dịch vụ chăm sóc dù sống hoặc làm việc tại bất cứ nơi nào. Mạng lưới PPO, HMO, nha khoa và nhãn khoa của chúng tôi nằm trong số những mạng lưới lớn nhất California.ia.

Vì sao chọn Blue Shield?

Chương trình hợp túi tiền

Bởi vì tất cả cư dân California xứng đáng nhận dịch vụ chăm sóc chất lượng hàng đầu.

Bác sĩ

Khám phá mạng lưới các bác sĩ chuyên nghiệp của chúng tôi.

Wellvolution

Dịch vụ hỗ trợ để quý vị sống lành mạnh nhất.

NurseHelp 24/7

Đặt câu hỏi cho y tá chuẩn định.

Các chương trình chăm sóc

Yên tâm khi quản lý sức khỏe của quý vị.

Giảm giá cho thành viên

Chủ động bảo vệ sức khỏe với các ưu đãi của chúng tôi.

Đã đến lúc kiểm tra sức khỏe tâm thần

Wellvolution® có các chương trình trực tuyến – như Headspace® – được thiết kế để hỗ trợ sức khỏe và tinh thần của bạn. Nó được bao gồm trong hầu hết các kế hoạch mà không mất thêm chi phí.