Tiếp cận dịch vụ chăm sóc dành riêng cho quý vị

Cho dù thăm khám trực tiếp, tại nhà hay thông qua các cuộc hẹn từ xa, hãy tiếp cận dịch vụ chăm sóc phù hợp với cuộc sống và ngân sách của quý vị.

Tìm bác sĩ

Chúng tôi cung cấp rất nhiều bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa và bệnh viện để giúp quý vị tìm được dịch vụ chăm sóc dù sống hoặc làm việc tại bất cứ nơi nào. Mạng lưới PPO, HMO, nha khoa và nhãn khoa của chúng tôi nằm trong số những mạng lưới lớn nhất California.ia.

Vì sao chọn Blue Shield?

Chương trình hợp túi tiền

Bởi vì tất cả cư dân California xứng đáng nhận dịch vụ chăm sóc chất lượng hàng đầu.

Bác sĩ

Khám phá mạng lưới các bác sĩ chuyên nghiệp của chúng tôi.

Wellvolution

Dịch vụ hỗ trợ để quý vị sống lành mạnh nhất.

NurseHelp 24/7

Đặt câu hỏi cho y tá chuẩn định.

Các chương trình chăm sóc

Yên tâm khi quản lý sức khỏe của quý vị.

Giảm giá cho thành viên

Chủ động bảo vệ sức khỏe với các ưu đãi của chúng tôi.

Tự chăm sóc bản thân bắt đầu với một trái tim khỏe mạnh

Tôn vinh tháng Sức khỏe Tim mạch bằng cách xếp lịch khám định kỳ hoặc khám hàng năm. Các quyền lợi chăm sóc phòng ngừa được đài thọ trong các chương trình Blue Shield mà không phải trả thêm phí.