Chào mừng quý vị đến với Blue Shield of California Promise Health Plan. Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp, cho dù quý vị đã là hội viên hay chỉ muốn biết thêm về các chương trình của chúng tôi.

Trụ sở chính

 Gửi email cho chúng tôi
 Blue Shield of California Promise Health Plan
601 Potrero Grande Drive
Monterey Park, CA 91755-7430

Dịch vụ Hội viên

Chương trình Blue Shield Promise Cal MediConnect

Liên hệ với chúng tôi từ 8 giờ sáng - 8 giờ tối, bảy ngày mỗi tuần:
Điện thoại: (855) 905-3825 (TTY: 711)
Fax: (323) 889-5416
Gửi email cho chúng tôi

Blue Shield Promise Medi-Cal

 Gửi email cho chúng tôi
Nhận thông tin liên hệ cho khu vực của quý vị

Đường dây nóng gian lận y tế

Nếu quý vị nghi ngờ các hoạt động thanh toán bất hợp pháp hoặc sai trái hoặc hoạt động gian lận khác, hãy gọi cho Đường dây nóng về Gian lận của chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi:
 (800) 221-2367, 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần
Email: stopfraud@blueshieldca.com

Hỗ trợ ngôn ngữ

Blue Shield of California Promise Health Plan cung cấp sự hỗ trợ và các dịch vụ miễn phí cho người khuyết tật để giao tiếp hiệu quả với chúng tôi và cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, chẳng hạn như thông dịch viên có trình độ và thông tin dạng văn bản bằng các ngôn ngữ khác.
Nhận hỗ trợ ngôn ngữ