Chào mừng quý vị đến với Blue Shield of California Promise Health Plan. Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp, cho dù quý vị đã là hội viên hay chỉ muốn biết thêm về các chương trình của chúng tôi.


Trụ sở chínhs
Blue Shield Promise Medi-Cal

 Gửi email cho chúng tôi
Quận Los Angeles

 Điện thoại: (800) 605-2556 (TTY:711). 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
 Fax: (323) 889-6236

Quận San Diego
 Điện thoại: (855) 699-5557 (TTY: 711). 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
 Fax: (619) 528-4820

 

Trụ sở chín

 Gửi email cho chúng tôi
 Blue Shield of California Promise Health Plan
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA  908060

 

Đường dây nóng gian lận y tế

Nếu quý vị nghi ngờ các hoạt động thanh toán bất hợp pháp hoặc sai trái hoặc hoạt động gian lận khác, hãy gọi cho Đường dây nóng về Gian lận của chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi:
 (800) 221-2367, 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần
 Email: stopfraud@blueshieldca.com

 

Hỗ trợ ngôn ngữ

Blue Shield of California Promise Health Plan cung cấp sự hỗ trợ và các dịch vụ miễn phí cho người khuyết tật để giao tiếp hiệu quả với chúng tôi và cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, chẳng hạn như thông dịch viên có trình độ và thông tin dạng văn bản bằng các ngôn ngữ khác.
 Nhận hỗ trợ ngôn ngữ