Դեղագործ մատակարարների ծառայություններ

Դեղորայքի կարիքների առնչությամբ օգնության ստացում

Ձեր Blue Shield of California-ի առողջապահական ծրագրի նպաստներն այժմ ներառում են մուտք դեպի դեղագործի մատակարարների մեր ցանց, որոնք կօգնեն Ձեզ դեղորայքի կարիքները լուծել՝ առանց լրացուցիչ ծախսերի: Դուք կարող եք գտնել անձնական դեղագործ, որը.

  1. Կվերանայի Ձեր դեղերը և կպատասխանի նոր դեղամիջոցների վերաբերյալ հարցերին
  2. Կօգնի Ձեր դեղորայքի ապահովագրության վերաբերյալ հարցերով և կնվազեցնի Ձեր դեղատոմսի ծախսերը
  3. Կօգնի Ձեզ հասնել Ձեր բուժման նպատակներին, ներառյալ ոչ դեղորայքային բուժումը

Մեր դեղագործ մատակարարողների ցանցը ներառում է նրանց, ովքեր Ձեր ներկայիս առողջապահական համակարգի կամ բժշկական գրասենյակի մաս են կազմում, նրանք, ովքեր աշխատում են դեղատնային խնամքի կենտրոններում, ինչպես նաև անկախ գործնական մասնագետներ են: Եթե ​​մենք դեղորայքին առնչվող հավանական կարիք հայտնաբերենք, մեր դեղագործ մատակարարներից մեկն անմիջապես կկապվի Ձեզ հետ հեռախոսով և սերտորեն կաշխատի Ձեր բժիշկների և ցանցի նախընտրած դեղատան  հետ՝ Ձեր խնամքը համակարգելու համար:


Մեր դուստր դեղատնային խնամքի կենտրոնները

Դեղատնային խնամքի կենտրոն Հեռախոսահամարը
APNI Health, Inc. (833) 532-5744
Avina Health (661) 425-7107
Clinicare Pharmacy – Advanced Practice Pharmacy Care Center (818) 727-7234
 (747) 224-0373
University of Southern California (USC) Virtual Pharmacist Care Center (626) 457-4054
Western University of Health Sciences (909) 469-5691

MULTI-PLAN_23_388A_C 07252023
Էջը վերջին անգամ թարմացվել է՝ 10/01/2023-ին

© Blue Shield of California 1999-2023: Բոլոր իրավունքները վերապահված: Blue Shield of California-ն Blue Shield Association-իանկախ անդամ է

Այս տեղեկատվությունը նպաստների ամբողջական նկարագրություն չէ:

Դեղացանկը, դեղատների ցանցը և/կամ մատակարարների ցանցը կարող է փոխվել ցանկացած պահի: Անհրաժեշտության դեպքում Դուք ծանուցում կստանաք:

Ընկերությունը պահպանում է գործող նահանգային օրենքները և քաղաքացիական իրավունքների վերաբերյալ դաշնային օրենքները, ինչպես նաև խտրականություն չի դրսևորում, արհամարհում կամ վատ վերաբերվում մարդկանց՝ նրանց ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային պատկանելության, էթնիկական խմբի, առողջական վիճակի, գենետիկական տվյալների, ծագման, կրոնի, սեռի, ամուսնական կարգավիճակի, գենդերային ինքնության, սեռական կողմնորոշման, տարիքի, մտավոր կամ ֆիզիկական հաշմանդամության պատճառով: La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental.  本公司遵守適用的州法律和聯 邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年 齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。

Առանց խտրականության մասին տեղեկություն:

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607:

*Անվճար պատճեն՝ առանց անդամագրվելու պարտավորության:

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023: Բոլոր իրավունքները վերապահված են:

California Physicians Service DBA Blue Shield of California-ն Blue Shield ասոցիացիայի անկախ անդամ է:

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Blue Shield Medicare Advantage-ի ծրագրերի համար. Blue Shield of Californian-ն HMO է, HMO D-SNP, PPO և PDP-ն ծրագիր է՝ Medicare-ի, ինչպես նաև Կալիֆորնիա նահանգի Medicaid ծրագրի հետ կնքված պայմանագրերով: Blue Shield of California-ում գրանցվելը կախված է պայմանագրի երկարաձգումից:

 
 
Ընկերությունը հետևում է գործող նահանգային օրենքներին և քաղաքացիական իրավունքների դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի դրսևորում, չի բացառում մարդկանց կամ այլ կերպ չի վերաբերվում նրանց ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային ծագման, էթնիկ խմբի նույնականացման, առողջական խնդրիի, գենետիկական տեղեկատվության, ծագման, կրոնի, սեռի, ամուսնական կարգավիճակի, գենդերի, գենդերային ինքնության, սեռական կողմնորոշման, տարիքի, մտավոր կամ ֆիզիկական հաշմանդամության պատճառով: La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental.  本公司遵守適用的州法律和聯 邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年 齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。