Գաղտնիություն և անվտանգություն

Գաղտնիություն

Խնդրում ենք ուսումնասիրել մեր գաղտնիության քաղաքականությունը՝ առցանց և բջջային տարբերակով՝ տեղեկություններ ստանալու այն մասին, թե ինչպես ենք մենք օգտագործում և համօգտագործում այն տեղեկությունները, որոնք այցելուները  տալիս են մեզ մեր կայքում:

  線上與手機隱私權聲明 (PDF, 325KB)

Descargar la Politica de privacidad en la red y los moviles en espanol (PDF, 54KB)

Thông Báo Bảo Mật Trực Tuyến và Di Động (PDF, 121KB)

 

Խնդրում ենք դիտել մեր գաղտնիության գործելակերպերի  HIPAA Ծանուցագիրը   ՝ հավելյալ տեղեկություններ ստանալու այն մասին, թե որպես Blue Shield of California-ի անդամ, Ձեզ վերաբերող բժշկական տեղեկություններն ինչպես կարող են օգտագործվել և համօգտագործվել: Դուք կարող եք նաև տեղեկություններ ստանալ այն մասին, թե ինչպես պետք է մուտք գործեք և տեսնել Ձեր տվյալները:

Հավելյալ տեղեկություններ ստանալու այն մասին, թե որպես Blue Shield of California Life & Health Insurance Company-ի ապահովագիր ունեցող, Ձեր անձնական և ֆինանսական տվյալներն ինչպես են հավաքվում, օգտագործվում, համօգտագործվում և պաշտպանվում, խնդրում ենք ուսումնասիրել մեր Գաղտնիության գործելակերպերի GLBA ծանուցագիրը .

Որպես Blue Shield-ի անդամ՝ օգտագործեք  գաղտնիության այս ձևաթղթերը՝  օգտվելու գաղտնիության Ձեր իրավունքներից, որոնք վերաբերում են այն առողջապահական տվյալներին, որոնք Blue Shield of California-ն ստեղծում, ստանում և/կամ պահում է Ձեր մասին:

Եթե հարցեր ունեք այս գաղտնիության հայտարարությունների վերաբերյալ, դիմեք Blue Shield Գաղտնիության գրասենյակ՝ 

24px_Phone_blue.svg(888) 266-8080
24px_Email_blue.svg privacy@blueshieldca.com
24px_Mail_blue.svg Blue Shield Privacy Office
P.O. Box 272540
Chico, CA 95927-2540

 

Անվտանգություն

Եթե ստացել եք կասկածելի էլ.նամակ կամ հեռախոսազանգ կամ ուղղորդվել եք կեղծ կայք, խնդրում ենք կարդալ, թե ինչպես կարելի է հաղորդել էլ.փոստով, կայքի միջոցով կամ հեռախոսով արվող խարդախությունների մասին:

 

Y0118_21_905A_C 12062021
Էջը վերջին անգամ թարմացվել է՝ 12/10/2021-ին

*Անվճար պատճեն՝ առանց անդամագրվելու պարտավորության:

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023: Բոլոր իրավունքները վերապահված են:

California Physicians Service DBA Blue Shield of California-ն Blue Shield ասոցիացիայի անկախ անդամ է:

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Blue Shield Medicare Advantage-ի ծրագրերի համար. Blue Shield of Californian-ն HMO է, HMO D-SNP, PPO և PDP-ն ծրագիր է՝ Medicare-ի, ինչպես նաև Կալիֆորնիա նահանգի Medicaid ծրագրի հետ կնքված պայմանագրերով: Blue Shield of California-ում գրանցվելը կախված է պայմանագրի երկարաձգումից:

 
 
Ընկերությունը հետևում է գործող նահանգային օրենքներին և քաղաքացիական իրավունքների դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի դրսևորում, չի բացառում մարդկանց կամ այլ կերպ չի վերաբերվում նրանց ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային ծագման, էթնիկ խմբի նույնականացման, առողջական խնդրիի, գենետիկական տեղեկատվության, ծագման, կրոնի, սեռի, ամուսնական կարգավիճակի, գենդերի, գենդերային ինքնության, սեռական կողմնորոշման, տարիքի, մտավոր կամ ֆիզիկական հաշմանդամության պատճառով: La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental.  本公司遵守適用的州法律和聯 邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年 齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。