حریم خصوصی و امنیت

حریم خصوصی

لطفا  خط مشی رازداری آنلاین و تلفن همراه  ما را ببینید تا درباره  نحوه استفاده و اشتراک‌گذاری اطلاعاتی بدانید که بازدیدکنندگان در وب سایت ما به ما می‌دهند.

  線上與手機隱私權聲明 (PDF, 325KB)

Descargar la Politica de privacidad en la red y los moviles en espanol (PDF, 54KB)

Thông Báo Bảo Mật Trực Tuyến và Di Động (PDF, 121KB)

 

لطفا  اعلامیه حریم خصوصی HIPAA ما را ببینید  تا  در مورد نحوه استفاده و اشتراک‌گذاری اطلاعات پزشکی خود به عنوان عضو Blue Shield of California بیشتر بدانید. همچنین می‌توانید نحوه دسترسی و مشاهده اطلاعات خود را بیاموزید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه جمع‌آوری، استفاده، اشتراک‌گذاری و حفاظت اطلاعات شخصی و مالی خود به عنوان بیمه‌گر Blue Shield of California Life & Health Insurance Company، لطفاً  اطلاعیه رویه‌های حریم خصوصی GLBA را ببینید.

از این فرم های حریم خصوصی برای استفاده از حقوق حریم خصوصی خود در مورد اطلاعات بهداشتی استفاده کنید که Blue Shield of California در مورد شما به عنوان یک عضو Blue Shield ایجاد، دریافت و/یا نگهداری می‌کند.

اگر در مورد این بیانیه‌های حفظ حریم خصوصی سؤالی دارید، با دفتر حریم خصوصی Blue Shield تماس بگیرید: 

24px_Phone_blue.svg266-8080 (888)
24px_Email_blue.svg privacy@blueshieldca.com
24px_Mail_blue.svg Blue Shield Privacy Office
P.O. Box 272540
Chico, CA 95927-2540

 

امنیت

اگر ایمیل یا تماس تلفنی مشکوکی دریافت کرده‌اید یا به یک وب سایت جعلی هدایت شده‌اید، لطفاً نحوه گزارش  ایمیل، وب سایت یا کلاهبرداری تلفنی را بخوانید.

 

Y0118_21_905A_C 12062021
آخرین به روز رسانی صفحه: 12/10/2021

*نسخه رایگان بدون اجبار به ثبت نام.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. تمام حقوق محفوظ است.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California دارنده جواز مستقل از Blue Shield Association است.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

برای برنامه‌های Blue Shield Medicare Advantage: Blue Shield of California یک برنامه HMO, HMO D-SNP, PPO و PDP است که با Medicare و برنامه Medicaid ایالت کالیفرنیا قرارداد دارد. ثبت نام در Blue Shield of California بستگی به تجدید قرارداد دارد.

 
 
این شرکت از قوانین ایالتی قابل اجرا و قوانین حقوق مدنی فدرال پیروی می کند و بر اساس نژاد، رنگ، منشاء ملی، هویت گروه قومی، وضعیت پزشکی، اطلاعات ژنتیکی، اصل و نسب، مذهب، جنسیت، وضعیت تاهل، هویت جنسی، گرایش جنسی، سن، ناتوانی ذهنی یا ناتوانی جسمی افراد را مستثنی نمی کند، یا رفتار متفاوتی با آنها قائل نمی شود. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。