Ցանցից դուրս ապահովագրություն Blue Shield of California-ում

Որպես Blue Shield of California Medicare Advantage-ի կամ Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի ծրագրի անդամ, Դուք պետք է օգտվեք ցանցի մատակարարներից՝ Ձեր բժշկական խնամքն ու ծառայությունները ստանալու համար: Միակ բացառություններն են.

  • Արտակարգ իրավիճակներ
  • Հրատապ խնամք, երբ ցանցի մատակարարը հասանելի չէ (ընդհանուր առմամբ, երբ Դուք տարածքից դուրս եք)
  • Արտատարածքային դիալիզի ծառայություններ
  • Դեպքեր, երբ Blue Shield of California Medicare առողջապահական ծրագիրը լիազորում է ցանցից դուրս մատակարարների օգտագործումը

Դուք պատասխանատու եք ցանցից դուրս չարտոնված ծառայությունների ողջ արժեքի վճարման համար:

Խնդրում ենք ուսումնասիրել Ձեր ծրագրի  Ապահովագրության ապացույցի  3-րդ գլուխը՝ ցանցից դուրս բժշկական ապահովագրության վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվության համար:

 

Ցանցից դուրս դեղատոմսի ապահովագրում

Օգտվել դեղատնից, որը Blue Shield of California-ի ցանցում չէ

Մենք ունենք դեղատների ցանց  մեր սպասարկման տարածքից դուրս, որտեղ կարող եք  դեղատոմսեր լրացնել: Ընդհանրապես, մենք ապահովագրում ենք միայն ցանցից դուրս դեղատնից ստացված դեղերը, երբ Դուք չեք կարող օգտվել ցանցային դեղատնից: Ձեզ օգնելու համար մենք նշանակել ենք ցանցային դեղատներ մեր սպասարկման տարածքից դուրս, որտեղ Դուք կարող եք լրացնել Ձեր դեղատոմսերը՝ որպես մեր ծրագրի անդամ: Եթե ​​Դուք չեք կարող օգտվել ցանցային դեղատնից, ահա այն հանգամանքները, որոնց դեպքում մենք կապահովագրենք ցանցից դուրս դեղատնից լրացված դեղատոմսերը.

  • Եթե ​​Դուք չեք կարողանում ժամանակին ապահովագրված դեղ ստանալ մեր սպասարկման տարածքում, քանի որ մեքենա վարելու ողջամիտ հեռավորությամբ 24-ժամյա սպասարկում ապահովող ցանցային դեղատներ չկան:
  • Եթե ​​Դուք փորձում եք լրացնել ապահովագրված դեղատոմսով դեղ, որը կանոնավոր կերպով չի պահեստավորվում իրավասու ցանցի մանրածախ կամ փոստային սպասարկմամբ դեղատանը (այդ դեղերը ներառում են օրֆանային դեղեր, թանկարժեք  և եզակի դեղեր կամ այլ մասնագիտացված դեղագործական միջոցներ) 
  • Ձեր բժշկի ընդունարանում կիրառվող որոշ պատվաստանյութեր, որոնք ապահովագրված չեն Medicare-ի Part B-ով և հիմնավորված կերպով հնարավոր չէ ձեռք բերել ցանցային դեղատներում, կարող են ապահովագրվել մեր ցանցից դուրս հասանելիության ներքո:
  • Ցանցից դուրս գտնվող դեղատներում լրացված դեղատոմսերը սահմանափակվում են ապահովագրված դեղերի 30-օրյա պաշարով:

Այս իրավիճակներում խնդրում ենք կապ հաստատել Հաճախորդների  սպասարկման բաժնի հետ՝ Ձեր անդամի ճանաչողական (ID) քարտի վրա նշված հեռախոսահամարով, որպեսզի գտնեք Ձեզ մոտ գտնվող ցանցային դեղատուն:

Խորհուրդ ենք տալիս տարածքից դուրս մեկնելուց առաջ լրացնել բոլոր դեղատոմսերը, որպեսզի համապատասխան պաշար ունենաք: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է օգնություն՝ նախքան մեկնումը համապատասխան պաշար ստանալու համար, խնդրում ենք կապվել Հաճախորդների սպասարկման բաժնի հետ:

Դուք կարող եք ավելի շատ վճարել ցանկացած դեղամիջոցի համար, որը ստանում եք ցանցից դուրս դեղատնից, քան կվճարեիք ներցանցային դեղատանը: Մենք փոխհատուցում ենք ցանցից դուրս դեղատների պահանջները մեր պայմանագրային դրույքաչափերով: Տարբերությունը կլինի Ձեր պատասխանատվությունը:
 

Անդամի անմիջական փոխհատուցում

Որպես Medicare Մաս D-ի իրավունակ անդամ, ամեն անգամ, երբ Ձեր գրպանից վճարում եք դեղատոմսի համար, որը ապահովագրված է Ձեր դեղատների նպաստների ծրագրի ներքո, կարող եք փոխհատուցման հայտ ներկայացնել:

Փոխհատուցման ձևաթուղթը պետք է ստացվի ծառայության համար վճարելու օրվանից երեք տարվա ընթացքում: Այս գործընթացը կոչվում է անդամի ուղղակի փոխհատուցում կամ DMR:

Ձևաթղթի ներկայացումը վճարման երաշխիք չէ: Առանց դեղատոմսի  անդորրագրերի փոխհատուցման հայտերը չեն մշակվի:

Եթե ​​DMR ձևաթուղթը լրացնելու համար օգնության կարիք ունեք, դիմեք Ձեր դեղագործին կամ զանգահարեք Հաճախորդների սպասարկման բաժին՝ Ձեր անդամի ճանաչողական (ID) քարտի վրա նշված հեռախոսահամարով:

 DMR  ձևաթուղթ  Medicare-ի  անդամների համար, անգլերեն (PDF, 233 KB)
  DMR  ձևաթուղթ  Medicare-ի  անդամների համար, իսպաներեն (PDF, 135 KB)

 Լրացված DMR-ի ձևաթուղթը փոստով ուղարկեք հետևյալ հասցեով՝

Blue Shield of California
P.O. Box 52066
Phoenix, AZ 85072-2066

Y0118_23_388A1_C 08172023
H2819_23_388A1_C 08172023

Էջը վերջին անգամ թարմացվել է՝ 10/01/2023-ին

*Անվճար պատճեն՝ առանց անդամագրվելու պարտավորության:

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023: Բոլոր իրավունքները վերապահված են:

California Physicians Service DBA Blue Shield of California-ն Blue Shield ասոցիացիայի անկախ անդամ է:

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Blue Shield Medicare Advantage-ի ծրագրերի համար. Blue Shield of Californian-ն HMO է, HMO D-SNP, PPO և PDP-ն ծրագիր է՝ Medicare-ի, ինչպես նաև Կալիֆորնիա նահանգի Medicaid ծրագրի հետ կնքված պայմանագրերով: Blue Shield of California-ում գրանցվելը կախված է պայմանագրի երկարաձգումից:

 
 
Ընկերությունը հետևում է գործող նահանգային օրենքներին և քաղաքացիական իրավունքների դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի դրսևորում, չի բացառում մարդկանց կամ այլ կերպ չի վերաբերվում նրանց ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային ծագման, էթնիկ խմբի նույնականացման, առողջական խնդրիի, գենետիկական տեղեկատվության, ծագման, կրոնի, սեռի, ամուսնական կարգավիճակի, գենդերի, գենդերային ինքնության, սեռական կողմնորոշման, տարիքի, մտավոր կամ ֆիզիկական հաշմանդամության պատճառով: La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental.  本公司遵守適用的州法律和聯 邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年 齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。