Mạng lưới nhà thuốc Medicare

Các Chương trình Medicare của Blue Shield of California có hai loại hệ thống nhà thuốc:

  • Nếu quý vị đã ghi danh vào một trong các chương trình sau, quý vị có quyền tiếp cận với tất cả các nhà thuốc trong hệ thống của chúng tôi. Phần chia sẻ chi phí của quý vị sẽ giống nhau, bất kể quý vị sử dụng nhà thuốc nào:
    • Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) ở các quận Cam và San Bernardino
    • Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) ở các quận San Joaquin, Merced và Stanislaus
    • Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) ở các quận Los Angeles và San Diego
  • Nếu quý vị đã ghi danh vào bất kỳ Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare hoặc Chương trình Medicare Advantage nào khác của Blue Shield of California, mạng lưới nhà thuốc của quý vị bao gồm các nhà thuốc cung cấp khoản chi phí cùng chia sẻ tiêu chuẩn và các nhà thuốc cung cấp khoản chi phí cùng chia sẻ ưu tiên. Quý vị có thể đến một trong hai loại nhà thuốc, nhưng chi phí của quý vị có thể thấp hơn tại các nhà thuốc cung cấp khoản chi phí cùng chia sẻ ưu tiên.

Nếu quý vị muốn nhận danh mục nhà thuốc gửi qua đường bưu điện cho quý vị, vui lòng gọi tới số (855) 203-3874 (TTY: 711) hoặc gửi email tới MemberSvcs@blueshieldca.com.

Các nhà thuốc trong hệ thống cung cấp khoản chi phí cùng chia sẻ ưu tiên với các chương trình Medicare của Blue Shield of California
Các nhà thuốc Albertsons/Osco/Savon/Pavilions Gọi số (877) 276-9637 (TTY: 711) để tìm địa điểm gần quý vị.
Costco Gọi số (800) 955-2292 (TTY: 711) để tìm địa điểm gần quý vị.
Quý vị không cần phải là hội viên Costco để sử dụng các nhà thuốc Costco.
Nhà thuốc CVS Gọi số (800) 865-6647 (TTY: 711) để tìm địa điểm gần quý vị.
Ralphs/Kroger/Fred Meyer Gọi số (888) 437-3496 (TTY: 711) để tìm địa điểm gần quý vị.
Nhà thuốc Safeway và Vons

Gọi số (877) 723-3929 (TTY: 711) để tìm địa điểm gần quý vị.

Walmart và Sam’s Club Gọi số (800) 925-6278 (TTY: 711) để tìm địa điểm gần quý vị.

 

Công cụ tìm nhà thuốc

Tìm kiếm một nhà thuốc trong khu vực của quý vị. Nhập mã ZIP hoặc địa chỉ, thành phố và tiểu bang của quý vị. Kết quả tìm kiếm từ công cụ tìm Nhà thuốc sẽ hiển thị các nhà thuốc gần nhất trong mạng lưới. Quý vị cũng có thể lưu và/hoặc in kết quả tìm kiếm để tra cứu thuận tiện bằng cách chọn biểu tượng tương ứng trên trang kết quả tìm kiếm.

Nếu quý vị đã ghi danh vào Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP), Blue Shield Inspire (HMO D-SNP) ở các quận San Joaquin, Merced và Stanislaus, Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP) ở các quận Los Angeles và San Diego:

Tiếng Anh (PDF, 4 MB)

Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 4 MB)


 


 

Các hội viên Nhóm Cá nhân và Chủ lao động của Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare Advantage Blue Shield và Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare Blue Shield:

Để tìm các nhà thuốc trong hệ thống cung cấp khoản chi phí cùng chia sẻ, hãy kiểm tra xem danh sách có ghi Ưu tiên trong cột Loại Nhà thuốc / Dịch vụ bổ sung trong kết quả tìm kiếm của quý vị hay không.
 

Quý vị cũng có thể tải xuống danh mục nhà thuốc:


 


 

Nếu quý vị cần trợ giúp trong việc chọn nhà thuốc tham gia hoặc muốn hỏi về thông tin mới nhất của hệ thống nhà thuốc, vui lòng gọi cho bộ phận Dịch vụ Khách hàng theo số điện thoại có trên thẻ ID Hội viên của quý vị.
 

Nhận nguồn cấp thuốc dài ngày hơn cho toa thuốc của quý vị

Chương trình Blue Shield Medicare của quý vị đài thọ cho số ngày cấp thuốc dài hơn (90 hoặc 100 ngày, tùy thuộc vào chương trình của quý vị) cho thuốc duy trì tại tất cả các nhà thuốc trong hệ thống, bao gồm cả CVS Caremark®, nhà thuốc có dịch vụ gửi thuốc qua bưu điện của chúng tôi. Thuốc duy trì là những thuốc được kê toa để điều trị một bệnh lý mạn tính hoặc lâu dài, chẳng hạn như hen suyễn, tiểu đường, huyết áp cao hoặc cholesterol cao và được sử dụng thường xuyên, liên tục để duy trì sức khỏe. Hãy hỏi bác sĩ của quý vị để có toa thuốc có số ngày cấp thuốc dài hơn. Nếu chương trình của quý vị có các nhà thuốc trong hệ thống với khoản chi phí cùng chia sẻ ưu tiên, quý vị có thể tiết kiệm tiền nếu mua thuốc theo toa tại nhà thuốc có khoản chi phí cùng chia sẻ ưu tiên, bao gồm các nhà thuốc bán lẻ chọn lọc và Nhà thuốc có dịch vụ gửi thuốc qua bưu điện CVS Caremark®.
 

Nhà thuốc cung cấp dịch vụ gửi thuốc qua bưu điện

Mua thêm toa thuốc của quý vị thông qua một nhà thuốc có dịch vụ gửi thuốc qua bưu điện

Thuốc duy trì được giao đến nhà hoặc văn phòng của quý vị thông qua CVS Caremark, nhà thuốc có dịch vụ gửi thuốc qua bưu điện của chúng tôi mà không tính phí vận chuyển hoặc giao hàng thông thường. Đăng nhập vào tài khoản hội viên Blue Shield of California của quý vị tại blueshieldca.com/login. Quý vị cũng có thể gọi CVS Caremark® theo số (866) 346-7200  (TTY: 711). 

Tải xuống mẫu đơn đặt hàng


Nhà thuốc chuyên khoa

Có các nhà thuốc chuyên khoa cho tất cả các hội viên của Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare và Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare Advantage của Blue Shield of California. Bác sĩ của quý vị có thể gọi điện hoặc gửi fax toa thuốc của quý vị đến bất kỳ nhà thuốc chuyên khoa nào trong hệ thống của chúng tôi, bao gồm cả nhà thuốc CVS Specialty® .

 Trực tuyến: cvsspecialty.com
 Điện thoại: (800) 237-2767
 Fax: (800) 323-2445

Hệ thống nhà thuốc của Blue Shield of California bao gồm một số nhà thuốc ưu tiên hạn chế với chi phí thấp hơn ở một số quận nhất định thuộc tiểu bang California. Chi phí thấp hơn được quảng cáo trong tài liệu chương trình của chúng tôi dành cho các nhà thuốc này có thể không có tại nhà thuốc mà quý vị sử dụng. Để biết thông tin cập nhật về các nhà thuốc trong hệ thống của chúng tôi, bao gồm cả việc có nhà thuốc ưu tiên nào có chi phí thấp hơn trong khu vực của quý vị hay không, vui lòng gọi đến số điện thoại của bộ phận dịch vụ khách hàng trên thẻ ID của quý vị, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, bảy ngày một tuần hoặc tham khảo danh mục nhà thuốc trực tuyến tại blueshieldca.com/medpharmacy2024.

 

Các chương trình chỉ có Medicare Advantage cho nhóm

Các chương trình chỉ có Medicare Advantage cho nhóm không có các quyền lợi Phần D với nhà cung cấp dịch vụ này. Tham khảo trang web của nhà cung cấp dịch vụ Phần D của quý vị để biết thông tin về bảo hiểm quyền lợi toa thuốc Phần D.

Các chương trình chỉ có Medicare Advantage cho nhóm

Các chương trình chỉ có Medicare Advantage cho nhóm không có các quyền lợi Phần D với nhà cung cấp dịch vụ này. Tham khảo trang web của nhà cung cấp dịch vụ Phần D của quý vị để biết thông tin về bảo hiểm quyền lợi toa thuốc Phần D.

Y0118_23_388A1_C 08172023

H2819_23_388A1_C 08172023

Lần cập nhật trang gần đây nhất: Ngày 14 tháng 10 năm 2023

*Bản miễn phí mà không cần phải ghi danh.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Bảo lưu mọi quyền.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California là một hội viên độc lập của Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Đối với các Chương trình Medicare Advantage của Blue Shield: Blue Shield of California là một chương trình HMO, HMO D-SNP, PPO và PDP có hợp đồng với Medicare và hợp đồng với Chương trình Medicaid của tiểu bang California. Ghi danh vào Blue Shield of California phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

 
 
Công ty tuân thủ luật pháp tiểu bang và luật dân quyền liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, bệnh, thông tin di truyền, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhân dạng giới tính, xu hướng giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật thể chất. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。