tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao với giá phải chăng

Giới thiệu về Blue Shield

Blue Shield of California, một thành viên độc lập của Blue Shield Association, là chương trình bảo hiểm sức khỏe phi lợi nhuận nhằm mục đích cung cấp cho người dân California dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ở mức giá phải chăng.

Trung tâm tin cậy Blue Shield

Mục tiêu của Blue Shield of California là cung cấp sự minh bạch và đảm bảo sự tin tưởng của tất cả các thành viên của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tích cực bảo vệ thông tin sức khỏe cá nhân của bạn.

News center

Get the latest news and feature stories from our corporate news center.

Mission report

Read our 2021 Mission Report, highlighting our key initiatives and successes from the past year.

Ứng dụng di động Blue Shield of California

Quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị từ bất cứ đâu với ứng dụng Blue Shield of California.

Ngăn ngừa gian lận

Giới thiệu về các hành vi gian lận y tế, cách nhận biết và báo cáo các hành vi đó.

Member ID cards

Get answers to all your questions about your Blue Shield member ID card.

© California Physicians’ Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Mọi quyền được bảo lưu. California Physicians’ Service DBA Blue Shield of California is an independent member of the Blue Shield Association. Các sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ do Blue Shield of California Life & Health Insurance Company cung cấp. Các chương trình chăm sóc sức khoẻ do Blue Shield of California cung cấp.

TRUSTe