Teladoc

Trao đổi miễn phí với bác sĩ qua điện thoại hoặc video 24/7. Nhận dịch vụ chăm sóc tại thời điểm và tại nơi quý vị cần. Các hội viên của Blue Shield Promise có thể tiếp cận mạng lưới quốc gia gồm các bác sĩ có chứng nhận của hội đồng của Hoa Kỳ từ Teladoc. Quý vị có thể yêu cầu thăm khám theo yêu cầu (trong vòng 60 phút trở xuống) hoặc đặt lịch hẹn từ trước cho phù hợp với lịch trình của quý vị.

Sử dụng Teladoc

 • Nếu quý vị đang phân vân nên đến phòng cấp cứu hay trung tâm chăm sóc khẩn cấp cho một trường hợp không phải cấp cứu
 • Trong khi đi nghỉ, đi công tác hoặc xa nhà
 • Khi cần lấy thêm thuốc theo toa ngắn hạn

Truy cập Teladoc ngay

Đăng nhập vào tài khoản Blue Shield Promise của quý vị để yêu cầu một cuộc hẹnHoặc truy cập Teladoc 24/7/365 bằng cách gọi:

(800) TELADOC (835-2362) (TTY: 711)

Nhận dịch vụ chăm sóc quý vị cần

Các bác sĩ Teladoc có thể điều trị nhiều tình trạng y tế bao gồm:

 • Các triệu chứng cảm lạnh và cúm
 • Dị ứng,
 • Viêm phế quản,
 • Nhiễm trùng đường hô hấp,
 • Các vấn đề về xoang,

Gặp các bác sĩ

Các bác sĩ Teladoc là:

 • Các bác sĩ gia đình có kinh nghiệm trung bình 20 năm
 • Có trung bình 20 năm kinh nghiệm,
 • Có chứng nhận của hội đồng và được cấp phép ở California
 • Được chứng nhận ba năm một lần

Ngôn ngữ

Các dịch vụ Teladoc được cung cấp với dịch vụ thông dịch cho 240 ngôn ngữ.

Đường Dây Tư Vấn Y Tá

Kết nối với một y tá chuyên nghiệp và họ sẽ lắng nghe vấn đề sức khỏe của quý vị. 

Chăm sóc khẩn cấp

Tìm các phòng khám chăm sóc khẩn cấp gần chỗ quý vị để được chăm sóc trong ngày cho các nhu cầu y tế không đe dọa đến tính mạng.

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần và hành vi

Blue Shield Promise Medi-Cal cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất kích thích thông qua các bác sĩ chăm sóc chính (PCP), các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi được cấp phép, và các nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan của quận. 

Thông tin về thời kỳ chu sinh và cho con bú sữa mẹ

Nhận thông tin về việc cho con bú sữa mẹ và những gì có thể xảy ra trong thời kỳ mang thai.

Tìm một nhà cung cấp dịch vụ

Sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để tìm một nhà cung cấp dịch vụ trong khu vực của quý vị hoặc tải xuống danh mục các nhà cung cấp dịch vụ. 

Các chương trình và nguồn trợ giúp về chăm sóc sức khỏe thể chất và hành vi

Tìm hiểu về các chương trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cũng như các tài liệu giáo dục có sẵn cho quý vị. 

©2023 Teladoc Health, Inc. Mọi quyền được bảo lưu. Teladoc và logo Teladoc là nhãn hiệu của TeladocHealth, Inc. và không được phép sử dụng nếu không có sự cho phép bằng văn bản. Teladoc không thay thế bác sĩ chăm sóc chính. Teladoc không đảm bảo rằng toa thuốc sẽ được kê. Teladoc hoạt động theo quy định của tiểu bang và có thể không có ở một số tiểu bang. Teladoc không kê đơn dược chất thuộc kiểm soát của DEA, các thuốc không hỗ trợ việc điều trị bệnh và một số loại thuốc khác có thể gây hại vì chúng có khả năng bị lạm dụng. Các bác sĩ của Teladoc có quyền từ chối chăm sóc nếu nhận thấy khả năng lạm dụng các dịch vụ.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.