THÔNG TIN VỀ THỜI KỲ CHU SINH VÀ CHO CON BÚ SỮA MẸ

Chúng tôi muốn quý vị có một thời kỳ mang thai khỏe mạnh và sinh ra em bé vui vẻ, khỏe mạnh. Bộ phận Giáo dục Sức khỏe của chúng tôi cung cấp cho quý vị thông tin và các nguồn trợ giúp để hỗ trợ quý vị

  • Trong khi quý vị đang chuẩn bị mang thai
  • Trong thời kỳ mang thai của quý vị
  • Sau khi con của quý vị được sinh ra
     

Tôi sắp có con – tôi phải làm gì?

Cho con bú sữa mẹ

Danh mục nguồn trợ giúp nuôi con bằng sữa mẹ

Quý vị là người mới làm mẹ hoặc sắp sửa làm mẹ?

Chúng tôi cung cấp một ứng dụng di động miễn phí có thể giúp hướng dẫn quý vị trong suốt thời kỳ mang thai. Ứng dụng cũng có ích trong hai năm đầu đời của con quý vị. Ứng dụng có tên là DueDatePlusbyBSCPromise. Ứng dụng được cung cấp cho các hội viên Blue Shield Promise Medi-Cal ở các Quận San Diego và Los Angeles bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Sử dụng ứng dụng như thế nào

Quý vị có thể sử dụng DueDatePlusbyBSCPromise để tra cứu các triệu chứng và vấn đề quý vị có thể gặp phải trong thời kỳ mang thai. Quý vị có thể xem video siêu âm, đặt nhắc nhở và tìm nguồn trợ giúp tại địa phương. Ứng dụng này có các mẹo dành cho những người mới làm cha mẹ và các mốc phát triển cho em bé. Ứng dụng gửi những lời nhắn tích cực hàng ngày để giúp quý vị luôn lạc quan. Quý vị có thể thêm người bạn đời và các thành viên gia đình của mình vào ứng dụng để họ có thể theo dõi trên thiết bị di động của riêng họ. Bằng cách tải xuống DueDatePlusbyBSCPromise và nhập ID hội viên của quý vị, quý vị có thể đủ điều kiện nhận phần thưởng khuyến khích hội viên.

Cách tải ứng dụng xuống

Nếu quý vị đang sử dụng thiết bị di động, hãy tải xuống ứng dụng bằng cách nhấp vào liên kết cửa hàng ứng dụng:

Tải ứng dụng xuống cho thiết bị iOS:
 

Tải ứng dụng xuống cho thiết bị Android:

Để tải ứng dụng xuống, quý vị cũng có thể:

  • Tìm kiếm DueDatePlusbyBSCPromise bằng cách tìm kiếm “Blue Shield Promise” trong Cửa hàng ứng dụng.
  • Hoặc, trên điện thoại di động của quý vị nhắn tin “baby” đến số (844) 694-0024 (Los Angeles và San Diego) để nhận liên kết tải ứng dụng xuống.

 

Quý vị có câu hỏi?

Nếu quý vị có thắc mắc về ứng dụng hoặc cách tải ứng dụng xuống, vui lòng gọi cho chúng tôi và hỏi Bộ phận Giáo dục Sức khỏe. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo những số này:

 Los Angeles: (800) 605-2556 (TTY 711), 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu
 San Diego: (855) 699-5557 (TTY 711), 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu

Chương trình Dinh dưỡng Bổ sung Đặc biệt cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC)

Quý vị cũng có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ Chương trình Dinh dưỡng Bổ sung Đặc biệt dành cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC). Đây là một chương trình của chính phủ có thể giúp quý vị có được thực phẩm lành mạnh cho bản thân và con quý vị. WIC cũng cung cấp sự hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ. Hãy hỏi bác sĩ hoặc nữ hộ sinh của quý vị cách đăng ký tham gia chương trình miễn phí này hoặc tìm hiểu thêm về WIC trực tuyến. Quý vị cũng có thể gọi đến WIC của California theo số điện thoại miễn phí (888) 942-9675.

Đường dây Tư vấn Y tá

Kết nối với một y tá có đăng ký hành nghề và họ sẽ lắng nghe vấn đề sức khỏe của quý vị.

Teladoc

Nói chuyện với một bác sĩ có chứng nhận của hội đồng 24/7/365 qua điện thoại hoặc video.

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần và hành vi

Blue Shield Promise Medi-Cal cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất kích thích thông qua các bác sĩ chăm sóc chính (PCP), các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi được cấp phép, và các nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan của quận.

Tìm một nhà cung cấp dịch vụ

Sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để tìm một nhà cung cấp dịch vụ trong khu vực của quý vị hoặc tải xuống danh mục các nhà cung cấp dịch vụ.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 601 Potrero Grande Drive, Monterey Park, CA 91755.

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.