Giới thiệu đến dịch vụ điều trị

Nhận dịch vụ chăm sóc từ một bác sĩ chăm sóc chính

Bác sĩ chăm sóc chính (PCP) của quý vị là bác sĩ đáp ứng các yêu cầu của tiểu bang và được đào tạo để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản. 

Quý vị phải chọn một bác sĩ chăm sóc chính để cung cấp và quản lý dịch vụ chăm sóc của quý vị. PCP có thể là Bác sĩ Gia đình, Bác sĩ Đa khoa, nhà cung cấp dịch vụ Nhi khoa - Nội khoa và một bác sĩ chuyên khoa theo yêu cầu. Quý vị có thể chọn một bác sĩ chuyên khoa làm PCP của mình nếu bác sĩ chuyên khoa đó đồng ý cung cấp tất cả các dịch vụ mà PCP cung cấp theo thông lệ. 

Để yêu cầu bác sĩ chuyên khoa làm PCP của quý vị, hãy liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Hội viên Medi-Cal của Blue Shield of California Promise Health Plan. Một phòng khám, chẳng hạn như Trung tâm Y tế Đạt Tiêu chuẩn Liên bang (FQHC), cũng có thể trở thành PCP của quý vị.

Các PCP thuộc chương trình của chúng tôi được liên kết với các nhóm y tế cụ thể. Khi quý vị chọn PCP cho mình, quý vị cũng đang lựa chọn nhóm y tế liên kết. Điều này có nghĩa là PCP của quý vị sẽ giới thiệu quý vị tới các chuyên gia và dịch vụ cũng đã liên kết với nhóm y tế của PCP này.

Quý vị sẽ nhận được dịch vụ chăm sóc cơ bản hoặc định kỳ từ PCP của mình. PCP của quý vị cũng có thể điều phối các dịch vụ được bảo hiểm còn lại mà quý vị cần. Các dịch vụ này gồm có:

 • Chụp X quang
 • Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm
 • Các liệu pháp
 • Dịch vụ chăm sóc từ các bác sĩ chuyên khoa
 • Nhập viện
 • Dịch vụ chăm sóc theo dõi


Nhận dịch vụ chăm sóc từ một bác sĩ chuyên khoa

Trong hầu hết các trường hợp, quý vị phải gặp PCP của mình để lấy giấy giới thiệu trước khi quý vị đến khám với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào khác hoặc đến khám với một bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ chuyên khoa là bác sĩ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đối với một bệnh cụ thể nào đó hoặc một bộ phận trên cơ thể. Có rất nhiều loại bác sĩ chuyên khoa. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Bác sĩ tim mạch chăm sóc cho bệnh nhân có vấn đề về tim
 • Bác sĩ ung thư chăm sóc bệnh nhân ung thư
 • Bác sĩ chỉnh hình chăm sóc bệnh nhân có vấn đề về xương, khớp hoặc cơ
   

Khi quý vị cần các dịch vụ chăm sóc chuyên khoa hoặc các dịch vụ bổ sung mà PCP của quý vị không thể cung cấp, họ sẽ cấp cho quý vị giấy giới thiệu. Khi nhóm y tế của PCP của quý vị đã chấp thuận giấy giới thiệu này, quý vị có thể đặt lịch hẹn với bác sĩ chuyên khoa để nhận được dịch vụ điều trị mà quý vị cần. Bác sĩ chuyên khoa sẽ thông báo cho PCP của quý vị sau khi hoàn thành điều trị hoặc dịch vụ cho quý vị để PCP có thể tiếp tục quản lý dịch vụ chăm sóc cho quý vị.

Xin lưu ý rằng quý vị có thể tự giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa (OB/GYN) trong nhóm y tế có hợp đồng của quý vị hoặc Hiệp hội Nhà cung cấp Dịch vụ Độc lập (IPA) để thực hiện xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung định kỳ, khám phụ khoa và khám vú hàng năm.

Để nhận được một số dịch vụ nhất định, PCP của quý vị cần phải có được sự chấp thuận trước từ chương trình bảo hiểm, hoặc trong một số trường hợp, từ nhóm y tế liên kết của PCP của quý vị. Sự chấp thuận trước này được gọi là “sự cho phép trước”. Ví dụ, tất cả các trường hợp nằm viện nội trú không phải là trường hợp cấp cứu đều yêu cầu có sự cho phép trước. Tìm hiểu thêm về sự cho phép trước.
 

Các dịch vụ quý vị có thể nhận mà không cần giấy giới thiệu từ PCP của mình

Trong hầu hết các trường hợp, quý vị sẽ cần sự chấp thuận từ PCP của quý vị trước khi đến khám với các nhà cung cấp dịch vụ khác. Sự chấp thuận này được gọi là giấy giới thiệu. Quý vị có thể nhận các dịch vụ như những dịch vụ được liệt kê bên dưới mà không cần có sự chấp thuận/giới thiệu trước từ PCP của mình:

 • Dịch vụ cấp cứu từ các nhà cung cấp dịch vụ trong hoặc ngoài mạng lưới
 • Dịch vụ chăm sóc cần thiết khẩn cấp từ các nhà cung cấp dịch vụ trong mạng lưới
 • Dịch vụ chăm sóc cần thiết khẩn cấp từ các nhà cung cấp dịch vụ ngoài mạng lưới khi quý vị không thể đến khám với một nhà cung cấp dịch vụ trong mạng lưới (ví dụ: khi quý vị ở ngoài khu vực dịch vụ của chương trình bảo hiểm).
 • Các dịch vụ lọc thận mà quý vị nhận được tại cơ sở thẩm tách được Medicare chứng nhận khi quý vị ở ngoài khu vực dịch vụ của chương trình bảo hiểm. (Vui lòng gọi cho Dịch vụ Hội viên trước khi quý vị rời khỏi khu vực dịch vụ. Chúng tôi có thể giúp quý vị nhận được dịch vụ thẩm tách khi quý vị ở xa.) 
 • Chủng ngừa cúm, tiêm phòng viêm gan B và tiêm phòng viêm phổi miễn là quý vị nhận được các dịch vụ này từ nhà cung cấp dịch vụ trong mạng lưới.
 • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ nữ và kế hoạch hóa gia đình định kỳ. Các dịch vụ này bao gồm khám vú, chụp quang tuyến vú tầm soát (chụp X quang vú), xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung và khám phụ khoa, miễn là quý vị nhận được chúng từ một nhà cung cấp dịch vụ trong mạng lưới.
 • Ngoài ra, nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận dịch vụ từ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho người Mỹ Bản địa, quý vị có thể đến khám với những nhà cung cấp dịch vụ đó mà không cần giấy giới thiệu. 
   

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về sự giới thiệu hoặc cho phép trước, hãy liên hệ với PCP của quý vị hoặc nhóm y tế liên kết của PCP. Quý vị cũng có thể gọi cho Dịch vụ Hội viên. Cuộc gọi này miễn phí.

 Điện thoại: Los Angeles: (800) 605-2556 [TTY: 711], 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu

 Điện thoại: San Diego: (855) 699-5557 [TTY: 711], 8 giờ sáng – 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu

Ngoài ra, Đường dây Tư vấn Y tá của Blue Shield of California Promise Health Plan cũng có thể hỗ trợ các câu hỏi về y tế của quý vị.

 Điện thoại: (800) 609-4166 [TTY: 711], 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.

Đối với các trường hợp khẩn cấp đe dọa đến tính mạng hoặc chân tay, hãy luôn gọi 911 hoặc các dịch vụ cấp cứu tại địa phương của quý vị.

Đường dây Tư vấn Y tá

Kết nối với một y tá có đăng ký hành nghề và họ sẽ lắng nghe vấn đề sức khỏe của quý vị.

Chăm sóc khẩn cấp

Tìm các phòng khám chăm sóc khẩn cấp gần chỗ quý vị để được chăm sóc trong ngày cho các nhu cầu y tế không đe dọa đến tính mạng.

Thông tin về dịch vụ chuyên chở

Là hội viên Blue Shield Promise Medi-Cal, quý vị có thể được đưa đón miễn phí đến các lịch hẹn chăm sóc sức khỏe của mình.

Sự cho phép trước để được điều trị

Tìm hiểu những dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào cần có sự cho phép trước.

Thông tin về thời kỳ chu sinh và cho con bú sữa mẹ

Nhận thông tin về việc cho con bú sữa mẹ và những gì có thể xảy ra trong thời kỳ mang thai.

Tìm một nhà cung cấp dịch vụ

Sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi để tìm một nhà cung cấp dịch vụ trong khu vực của quý vị hoặc tải xuống danh mục các nhà cung cấp dịch vụ.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.