Դեղամիջոցների անցումային գործընթաց և քաղաքականություն

Եթե ​​Դուք նոր անդամ եք և դեղատոմսով դեղ եք ընդունում, որը Ձեր ծրագրի դեղացանկում (ապահովագրված դեղերի ցանկ) առկա չէ,  Դուք պետք է հետևեք դեղամիջոցների անցումային գործընթացին: Տեղեկացեք այս գործընթացի Ձեր տարբերակների մասին այս բաժնում: Կարող եք նաև կարդալ մեր Անցումային քաղաքականությունը

 

Ի՞նչ անել, եթե Ձեր դեղը դեղացանկում չէ կամ եթե դեղը որևէ կերպ սահմանափակված է

Եթե ​​Ձեր դեղը դեղերի հաստատված ցանկում չէ կամ սահմանափակված է.

 • Դուք կարող եք փոխել այլ դեղամիջոցի:
 • Դուք կարող եք բացառություն խնդրել, ինչպես նաև խնդրել ծրագրին ապահովագրել դեղը կամ վերացնել դեղի սահմանափակումները:
 • Դուք կարող եք ձեռք բերել դեղամիջոցի ժամանակավոր պաշար: Սա Ձեզ և Ձեր բժշկին ժամանակ կտա փոխելու այլ դեղամիջոցի կամ բացառություն ներկայացնելու համար:  

Նշում.  միայն որոշակի իրավիճակներում գտնվող անդամները կարող են ժամանակավոր պաշար ստանալ: (Տես ստորև)

 

Ժամանակավոր պաշարի պահանջներ

Որոշակի հանգամանքներում Ձեր Blue Shield of California Medicare ծրագիրը կարող է առաջարկել Ձեզ անհրաժեշտ դեղամիջոցի ժամանակավոր պաշար: Դա Ձեզ ժամանակ կտա Ձեր բժշկի հետ խոսելու առկա այլընտրանքների մասին:

Ժամանակավոր պաշարի իրավունակ լինելու համար Դուք պետք է բավարարեք երկու պահանջները.

1. Ձեր դեղերի ապահովագրության փոփոխությունը պետք է լինի հետևյալ տեսակներից մեկը.

 • Դեղը, որը Դուք ընդունում էիք, այլևս չկա ծրագրի դեղերի ցանկում (դեղացանկ):
 • Դեղը, որը Դուք ընդունում էիք, այժմ ինչ-որ կերպ սահմանափակված է: (Գլուխ 5-ի բաժին 4 -ը՝  Ապահովագրության ապացույց  (EOC),  բացատրում է սահմանափակումները:

2․ Դուք պետք է լինեք հետևյալ իրավիճակներից մեկում.

 • Այն անդամների համար, ովքեր անցյալ տարի եղել են ծրագրի մեջ, և որոնց վրա ազդել են դեղերի ապահովագրության փոփոխությունները՝
  Մենք կապահովագրենք դեղամիջոցի ժամանակավոր պաշարը օրացուցային տարվա առաջին 90 օրվա ընթացքում: Այս ժամանակավոր մատակարարումը կլինի առավելագույնը 30 օրվա մատակարարման համար: Եթե ​​Ձեր դեղատոմսը գրված է ավելի քիչ օրերի համար, մենք բազմակի լիցքավորումներ թույլ կտանք՝ առավելագույնը 30-օրյա դեղորայքի մատակարարում ապահովելու համար: Դուք պետք է դեղատոմսը լրացնեք  ցանցային դեղատանը: (Երկարաժամկետ խնամքի դեղատները կարող են դեղը տրամադրել ավելի փոքր քանակությամբ՝ անտեղի վատնումը կանխելու համար):
 • Նոր անդամների համար, որոնց վրա ազդել են դեղի ապահովագրության փոփոխությունները.
  Մենք կապահովագրենք դեղամիջոցի ժամանակավոր պաշարը օրացուցային տարվա առաջին 90 օրվա ընթացքում: Այս ժամանակավոր մատակարարումը կլինի առավելագույնը 30 օրվա մատակարարման համար: Եթե ​​Ձեր դեղատոմսը գրված է ավելի քիչ օրերի համար, մենք բազմակի լիցքավորումներ թույլ կտանք՝ առավելագույնը 30-օրյա դեղորայքի մատակարարում ապահովելու համար: Դուք պետք է դեղատոմսը  լրացնեք ցանցային դեղատանը:
 • Նրանց համար, ովքեր եղել են ծրագրի անդամ ավելի քան 90 օր, բնակվում են երկարատև խնամքի հաստատությունում և պաշարի անհապաղ կարիք ունեն.
  Մենք կփոխհատուցենք առանձնահատուկ դեղամիջոցի 31-օրյա մեկ պաշար, կամ ավելի քիչ, եթե Ձեր դեղատոմսը գրված է ավելի քիչ օրերի համար: Սա ի լրումն է վերոնշյալ ժամանակավոր պաշարի իրավիճակին:

 

Եթե ​​Դուք դեղատոմսով դեղերի ապահովագրություն (Medicare Part D) չունեք, մտածեք, թե արդյոք Medicare դեղատոմսով դեղերի ծրագիրը ճիշտ ընտրություն է Ձեզ համար:

 

Հավելյալ տեղեկություններ ստացեք Blue Shield-ի անցումային քաղաքականության մասին.

 Անցումային քաղաքականություն, անգլերեն (326 KB)

 Անցումային քաղաքականություն, իսպաներեն (378 KB)

 Անցումային քաղաքականություն, արաբերեն (506 KB)

 Անցումային քաղաքականություն, հայերեն (370 KB)

 Անցումային քաղաքականություն, չինարեն (պարզեցված) (406 KB)

 Անցումային քաղաքականություն, չինարեն (ավանդական) (340 KB)

 Անցումային քաղաքականություն, պարսկերեն (391 KB)

 Անցումային քաղաքականություն, քմերերեն (353 KB)

 Անցումային քաղաքականություն, կորեերեն (461 KB)

 Անցումային քաղաքականություն, ռուսերեն (518 KB)

 Անցումային քաղաքականություն, տագալերեն (371 KB)

 Անցումային քաղաքականություն, վիետնամերեն (677 KB)

Y0118_23_388A1_C 08172023
H2819_23_388A1_C 08172023

Էջը վերջին անգամ թարմացվել է՝ 10/14/2023-ին

*Անվճար պատճեն՝ առանց անդամագրվելու պարտավորության:

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023: Բոլոր իրավունքները վերապահված են:

California Physicians Service DBA Blue Shield of California-ն Blue Shield ասոցիացիայի անկախ անդամ է:

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Blue Shield Medicare Advantage-ի ծրագրերի համար. Blue Shield of Californian-ն HMO է, HMO D-SNP, PPO և PDP-ն ծրագիր է՝ Medicare-ի, ինչպես նաև Կալիֆորնիա նահանգի Medicaid ծրագրի հետ կնքված պայմանագրերով: Blue Shield of California-ում գրանցվելը կախված է պայմանագրի երկարաձգումից:

 
 
Ընկերությունը հետևում է գործող նահանգային օրենքներին և քաղաքացիական իրավունքների դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի դրսևորում, չի բացառում մարդկանց կամ այլ կերպ չի վերաբերվում նրանց ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային ծագման, էթնիկ խմբի նույնականացման, առողջական խնդրիի, գենետիկական տեղեկատվության, ծագման, կրոնի, սեռի, ամուսնական կարգավիճակի, գենդերի, գենդերային ինքնության, սեռական կողմնորոշման, տարիքի, մտավոր կամ ֆիզիկական հաշմանդամության պատճառով: La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental.  本公司遵守適用的州法律和聯 邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年 齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。