QUẢN LÝ CHĂM SÓC NÂNG CAO VÀ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

Quản lý Chăm sóc Nâng cao (ECM)

Quản lý Chăm sóc Nâng cao (ECM) là một quyền lợi quản lý chăm sóc của Medi-Cal. Quản lý Chăm sóc Nâng cao cung cấp các dịch vụ bổ sung miễn phí cho các hội viên Medi-Cal có các nhu cầu phức tạp khiến họ khó cải thiện sức khỏe. Điều này có thể bao gồm tình trạng sức khỏe hoặc những thách thức như không có nơi ở.

Làm việc với nhóm chăm sóc ECM

Các hội viên đủ điều kiện đăng ký tham gia ECM sẽ được phân công cho một nhóm chăm sóc. Nhóm chăm sóc làm việc với hội viên để lập kế hoạch chăm sóc và có thể kết nối hội viên đó với các dịch vụ xã hội và cộng đồng cốt lõi.

Cách yêu cầu Quản lý Chăm sóc Nâng cao

Trao đổi với bác sĩ của quý vị hoặc gọi cho Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Blue Shield Promise để xem liệu quý vị có hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ ECM hay không.

Ai có thể nhận được Quản lý Chăm sóc Nâng cao (ECM)

Các hội viên đã đăng ký tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe được quản lý của Medi-Cal đáp ứng các yêu cầu về tình trạng hội đủ điều kiện có thể nhận các dịch vụ ECM. Nếu quý vị đủ điều kiện, việc sử dụng dịch vụ ECM là lựa chọn của quý vị.

Những người đủ điều kiện
ECM dành cho các hội viên Medi-Cal có nhu cầu xã hội và y tế phức tạp nhất.

Các người đủ điều kiện:

  • Có thể có một tình trạng y tế đòi hỏi phải sử dụng hệ thống y tế thường xuyên hoặc có nhu cầu sức khỏe tâm thần nghiêm trọng
  • Hiện tại hoặc trước đây gặp phải tình trạng vô gia cư
  • Đang chuyển tiếp từ nơi giam giữ hoặc giam giữ trẻ vị thành niên
     

Các yếu tố hội đủ điều kiện mới sẽ được thêm vào trong năm tới. Hãy gọi cho Blue Shield Promise theo các số được liệt kê ở gần cuối trang này để tìm hiểu thêm.

 

Hỗ trợ Cộng đồng là gì?

Hỗ trợ Cộng đồng là các dịch vụ được Medi-Cal đài thọ, nhưng không do Tiểu bang cung cấp. Các hội viên Medi-Cal có thể đủ điều kiện nhận và sử dụng Hỗ trợ Cộng đồng phù hợp về mặt y tế do Blue Shield Promise cung cấp. Cần có sự cho phép dịch vụ trước.

Hỗ trợ Cộng đồng do Blue Shield Promise cung cấp
Dịch vụ điều hướng chuyển đổi nhà ở giúp có được nhà ở
Đặt cọc nhà ở giúp tìm kiếm, điều phối, đảm bảo hoặc tài trợ cho các dịch vụ một lần cần thiết để thiết lập một hộ gia đình cơ bản
Dịch vụ thuê và duy trì nhà ở giúp duy trì việc thuê nhà an toàn và ổn định sau khi tìm được nhà ở
Nhà ở ngắn hạn sau khi nằm viện một nơi dành cho các hội viên có nhu cầu cao về y tế hoặc hành vi, những người không có nơi cư trú để tiếp tục hồi phục ngay sau khi rời bệnh viện nội trú hoặc cơ sở nội trú
Chăm sóc phục hồi (Thay thế y tế) chăm sóc nội trú ngắn hạn cho những người không cần nằm viện nữa, nhưng vẫn cần chữa lành thương tích hoặc chứng bệnh, bao gồm cả tình trạng sức khỏe tâm thần có thể trở nên tồi tệ hơn trong môi trường sống không ổn định
Dịch vụ nghỉ ngơi ngắn hạn dành cho người chăm sóc của hội viên Medi-Cal nghỉ ngơi ngắn hạn, phi y tế đối với nhiệm vụ chăm sóc dành cho những người chăm sóc của các hội viên Medi-Cal cần giám sát tạm thời không liên tục
Các chương trình phục hồi chức năng ban ngày giúp cho các hội viên Medi-Cal trong môi trường không phải là cơ sở y tế phát triển các kỹ năng tự chăm sóc, hòa nhập xã hội và thích ứng cần thiết để thành công trong môi trường tại nhà
Dịch vụ chăm sóc cá nhân và nội trợ giúp các Hoạt động Cuộc sống Hàng ngày (ADL) như tắm rửa, mặc quần áo, đi vệ sinh, đi lại hoặc ăn uống, và Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân như chuẩn bị bữa ăn, mua thực phẩm và quản lý tiền bạc cho những hội viên không thể ở trong nhà nếu không có những hỗ trợ này
Thay đổi thích ứng về khả năng tiếp cận của môi trường sống (Sửa đổi nhà ở) thay đổi thích ứng vật lý cho ngôi nhà để đảm bảo sức khỏe, hạnh phúc và sự an toàn cho cá nhân và cho phép các hội viên được ở tại nhà của họ, mà nếu không thì họ sẽ phải ở trong cơ sở tập trung.
Các bữa ăn Phù hợp về mặt Y tế/Thực phẩm Hỗ trợ về mặt Y tế hỗ trợ dinh dưỡng cho các hội viên, đặc biệt là những người có các tình trạng mạn tính, khi mà việc đáp ứng các mục tiêu dinh dưỡng là rất quan trọng để trở nên khỏe mạnh và duy trì sức khỏe
Trung tâm làm tỉnh rượu những nơi an toàn, hỗ trợ cho các cá nhân để họ trở nên tỉnh táo sau khi bị phát hiện say xỉn nơi công cộng do rượu hoặc ma túy, và giúp đỡ cho những cá nhân đang gặp tình trạng vô gia cư hoặc có hoàn cảnh sống không ổn định, mà nếu không thì họ có thể bị đưa đến khoa cấp cứu hoặc nhà tù
Điều trị Hen suyễn những thay đổi về vật lý đối với môi trường nhà ở của một cá nhân nhằm đảm bảo sức khỏe, hạnh phúc và sự an toàn, hoặc cho phép hoạt động tại nhà nếu các đợt hen suyễn cấp tính có thể dẫn đến việc nằm viện hoặc gọi các dịch vụ cấp cứu

 

Thông tin khác

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về Quản lý Chăm sóc Nâng cao (ECM) và Hỗ trợ Cộng đồng (CS) từ các nguồn trợ giúp được liệt kê bên dưới.

Thông tin cho các hội viên

Thông tin cho các nhà cung cấp dịch vụ

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 601 Potrero Grande Drive, Monterey Park, CA 91755.

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.