Các tài liệu giáo dục sức khỏe

Các tài liệu giới thiệu về giáo dục sức khỏe của chúng tôi cung cấp cho quý vị thông tin về cách giữ gìn sức khỏe và kiểm soát các tình trạng của quý vị.

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu bằng ngôn ngữ mong muốn của mình hoặc ở các định dạng thay thế, chẳng hạn như bản in chữ lớn bằng cách gọi cho bộ phận Giáo dục Sức khỏe của chúng tôi theo số (323) 827-6036, 9 giờ sáng – 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Tài liệu giới thiệu chủ đề sức khỏe

Hướng dẫn dự đoán theo độ tuổi cụ thể

Trẻ mới sinh – 2 tháng:
Tiếng Anh (PDF, 247 KB), Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 200 KB)

3 – 4 tháng:
Tiếng Anh (PDF, 209 KB), Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 276 KB)

5 – 6 tháng:
Tiếng Anh (PDF, 194 KB), Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 196 KB)

7 – 9 tháng:
Tiếng Anh (PDF, 149 KB), Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 208 KB)

10 – 12 tháng:
Tiếng Anh (PDF, 200KB), Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 228 KB)

13 – 15 tháng:
Tiếng Anh (PDF, 218 KB), Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 403 KB)

16 – 23 tháng:
Tiếng Anh (PDF, 441 KB), Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 370 KB)

2 tuổi:
Tiếng Anh (PDF, 435 KB), Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 264 KB)

3 tuổi:
Tiếng Anh (PDF, 651 KB), Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 392 KB)

4 – 5 tuổi:
Tiếng Anh (PDF, 218 KB), Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 246 KB)

6 – 8 tuổi:
Tiếng Anh (PDF, 293 KB), Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 1.6 MB)

9 – 12 tuổi:
Tiếng Anh (PDF, 416 KB), Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 2 MB)

13 – 16 tuổi:
Tiếng Anh (PDF, 617 KB), Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 447 KB)

17 – 20 tuổi:
Tiếng Anh (PDF, 395 KB), Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 394 KB)


 
Rối loạn sử dụng chất kích thích và rượu

Rối loạn sử dụng chất kích thích ở tuổi vị thành niên:
Tiếng Anh (PDF, 58 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 68 KB)
Tiếng Trung (PDF, 150 KB)
Tiếng Armenia (PDF, 113 KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 429 KB)
Tiếng Hàn (PDF, 318 KB)


 
Chứng lo âu

Thông tin về chứng lo âu:
Tiếng Anh (PDF, 114 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 122 KB)
Tiếng Trung (PDF, 161 KB)
Tiếng Armenia (PDF, 181 KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 120 KB)
Tiếng Hàn (PDF, 140 KB)
Tiếng Khmer (PDF, 159 KB)
Tiếng Nga (PDF, 126 KB)
Tiếng Tagalog (PDF, 116 KB)
Tiếng Việt (PDF, 132 KB)


 
Bệnh hen suyễn

Thông tin điều kiện:
Tiếng Anh (PDF, 108 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 351 KB)


 
Huyết áp

Quý vị có thể kiểm soát tình trạng cao huyết áp:
Tiếng Anh (PDF, 1,1 MB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 121 KB)
Tiếng Trung (PDF, 264 KB)


 
Cho con bú sữa mẹ

Cho con bú sữa mẹ:
Tiếng Anh (PDF, 86 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 74 KB)

Danh mục nguồn trợ giúp nuôi con bằng sữa mẹ:
Quận Los Angeles
Quận San Diego


 
Y học hỗ trợ và thay thế

Tờ thông tin:
Tiếng Anh (PDF, 319 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 545 KB)


 
Chăm sóc nha khoa

Giữ cho miệng của con quý vị khỏe mạnh:
Tiếng Anh (PDF, 80 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 83 KB)
Tiếng Trung (PDF, 1.3 MB)
Tiếng Armenia (PDF, 1.5 MB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 1.7 MB)
Tiếng Hàn (PDF, 1.9 MB)
Tiếng Khmer (PDF, 1.5 MB)
Tiếng Nga (PDF, 964 KB)
Tiếng Tagalog (PDF, 82 KB)
Tiếng Việt (PDF, 1.1 MB)

Nụ cười khỏe mạnh cho người lớn:
Tiếng Anh (PDF, 105 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 101 KB)
Tiếng Trung (PDF, 491 KB)
Tiếng Armenia (PDF, 150 KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 606 KB)
Tiếng Hàn (PDF, 506 KB)
Tiếng Khmer (PDF, 219 KB)
Tiếng Nga (PDF, 172 KB)
Tiếng Tagalog (PDF, 110 KB)
Tiếng Việt (PDF, 234 KB)


 
Bệnh Tiểu Đường

Kiểm soát bệnh tiểu đường của quý vị:
Tiếng Anh (PDF, 3.5 MB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 1.3 MB)


 
Đến Phòng Cấp cứu

Không chắc chắn đó là một trường hợp cấp cứu?
Tiếng Anh (PDF, 3.9 MB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 3.9 MB)


 
Kế hoạch hóa gia đình và mang thai ngoài ý muốn

Hướng dẫn tránh thai:
Tiếng Anh (PDF, 810 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 285 KB)

Hướng dẫn triệt sản và ngừa thai vĩnh viễn cho đàn ông và phụ nữ:
Tiếng Anh/Tây Ban Nha (PDF, 1.7 MB)

Thông tin mang thai ngoài ý muốn
Tiếng Anh (PDF, 44 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 45 KB)


 
Chủng ngừa

Chủng ngừa giữ cho con quý vị khỏe mạnh:
Tiếng Anh (PDF, 61 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 64 KB)
Tiếng Trung (PDF, 129 KB)
Tiếng Armenia (PDF, 101 KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 86 KB)
Tiếng Khmer (PDF, 130 KB)
Tiếng Hàn (PDF, 282 KB)
Tiếng Nga (PDF, 71 KB)
Tiếng Tagalog (PDF, 65 KB)
Tiếng Việt (PDF, 71 KB)

Hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe phòng ngừa và lịch chủng ngừa cho trẻ em và thanh thiếu niên:
Tiếng Anh (PDF, 1.6 MB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 1.3 MB)


 
Phòng ngừa ngộ độc chì

Bảo vệ con quý vị khỏi nhiễm chì:
Tiếng Anh (PDF, 48 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 50 KB)


 
Dinh dưỡng

Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh:
Tiếng Anh (PDF, 381 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 54 KB)


 
Nuôi dạy con

Thông tin về nuôi dạy trẻ nhỏ:
Tiếng Anh (PDF, 2.3 MB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 2.0 MB)
Tiếng Trung (PDF, 4.4 MB)
Tiếng Armenia (PDF, 3.1 MB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 7.7 MB)
Tiếng Khmer (PDF, 2.5 MB)
Tiếng Hàn (PDF, 5.1 MB)
Tiếng Nga (PDF, 2.8 MB)
Tiếng Tagalog (PDF, 1.9 MB)
Tiếng Việt (PDF, 2.5 MB)

Danh sách kiểm tra an toàn vũ khí của cha mẹ:
Tiếng Anh (PDF, 26 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 53 KB)
Tiếng Trung (PDF, 174 KB)
Tiếng Ả Rập (PDF, 127 KB)
Tiếng Armenia (PDF, 127 KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 137 KB)
Tiếng Khmer (PDF, 80 KB)
Tiếng Hàn (PDF, 214 KB)
Tiếng Nga (PDF, 99 KB)
Tiếng Tagalog (PDF, 59 KB)
Tiếng Việt (PDF, 148 KB)


 
Hoạt động thể chất

Mọi người sinh ra để vận động:
Tiếng Anh (PDF, 272 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 293 KB)
Tiếng Trung (PDF, 564 KB)
Tiếng Armenia (PDF, 468 KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 562 KB)
Tiếng Khmer (PDF, 527 KB)
Tiếng Hàn (PDF, 609 KB)
Tiếng Nga (PDF, 456 KB)
Tiếng Tagalog (PDF, 419 KB)
Tiếng Việt (PDF, 451 KB)


 
Thai kỳ

Tôi sắp có con – tôi phải làm gì?
Tiếng Anh (PDF, 77 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 76 KB)
Tiếng Trung (PDF, 597 KB)
Tiếng Armenia (PDF, 271 KB)
Tiếng Ba Tư (PDF, 1,7 MB)
Tiếng Khmer (PDF, 189 KB)
Tiếng Hàn (PDF, 547 KB)
Tiếng Nga (PDF, 151 KB)
Tiếng Tagalog (PDF, 102 KB)
Tiếng Việt (PDF, 234 KB)

Thông tin mang thai ngoài ý muốn
Tiếng Anh (PDF, 44 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 45 KB)

Hướng dẫn tránh thai:
Tiếng Anh (PDF, 810 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 285 KB)

Trầm cảm trong và sau thai kỳ
Tiếng Anh (PDF, 43.4 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 121 KB)

Sức khỏe tâm thần người mẹ: Những gì mà bất kỳ người mới làm mẹ và người sẽ làm mẹ cần biết
Tiếng Anh (PDF, 66 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 68 KB)


 
Hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe phòng ngừa và lịch chủng ngừa khuyến nghị

Hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe phòng ngừa (PHG):
Tiếng Anh (PDF, 230 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 163 KB)


 
Phòng chống HIV/Bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục (STD)

Chăm sóc bản thân để tránh bị bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục (STD):
Tiếng Anh (PDF, 123 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 119 KB)
Tiếng Trung (PDF, 174 KB)


 
Kiểm soát cân nặng/Béo phì

Quý vị có cần giảm cân không? Trái tim Khỏe mạnh, Ngôi nhà khỏe mạnh:
Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 4.5 MB)


 
Sức khỏe của phụ nữ

Xét nghiệm Pap – một thói quen lành mạnh cho quý vị:
Tiếng Anh (PDF, 166 KB)
Tiếng Tây Ban Nha (PDF, 340 KB)


 

Các chương trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần dành cho hội viên của chúng tôi

Tìm các chương trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần để giúp quý vị duy trì sự năng động, kiểm soát các tình trạng mạn tính, duy trì cân nặng khỏe mạnh, ăn uống lành mạnh và nâng cao hiểu biết của bạn về sức khỏe tổng thể của mình.

Cổng thông tin chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần

Chúng tôi cung cấp nhiều công cụ trực tuyến để giúp quý vị sống khỏe mạnh hơn và kiểm soát các tình trạng mạn tính

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 601 Potrero Grande Drive, Monterey Park, CA 91755.

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.