Maligayang pagdating sa Blue Shield

Mga Plano ng Medicare

Ang Medicare ay hindi akma para sa lahat ng pagkakataon. Alamin ang mga opsyon ng plano ng Blue Shield na akma sa inyong mga pangangailangan ngayon at sa hinaharap.

Ano ang Medicare?

Ang Medicare ay pederal na insurance sa kalusugan para sa mga taong 65 taong gulang o mas matanda pa. Ito ay para rin sa ilang mas bata na may mga kapansanan at mga taong may End-Stage na Sakit sa Bato. Mayroon itong apat na magkaibang bahagi upang maunawaan.

Tuklasin ang mga plano ng Medicare sa inyong lugar

Loading....
Loading....
Thanks! You’re going to:

We’ve sent you an email with a link and all the relevant information for the event.

Bakit mainam na maging miyembro ng Blue Shield of California?

Nagbibigay kami ng saklaw ng pangangalagang pangkalusugan simula pa noong 1939, kaya mapagkakatiwalaan ninyong nandito kami kung kailan niyo kami mas kailangan. Misyon namin na tiyaking ang lahat ng taga California ay may access sa mataas na kalidad na pangangalagang pangkalusugan sa napapanatiling abot-kayang presyo. Dahil dito, isinusulong namin ang pangangalagang pangkalusugan na makatarungan, madaling ma-access, at karapat-dapat para sa ating pamilya at mga kaibigan. 

Handa nang mag-enroll?

Madali lang magpa-enroll online! Tuklasin lang ang mga plano sa inyong lugar upang makahanap ng plano na akma sa inyong mga pangangailangan at badyet.

Mag-enroll na ngayon >

Speak with a Medicare Adviser

Get answers to your Medicare questions. Call a Blue Shield Medicare adviser at (800) 260-9607 or book an appointment online.

Mga mapagkukunan ng miyembro

Kumuha ng mabilis na access sa inyong impormasyon. Maghanap ng mga dokumento ng plano, mga mapagkukunang pharmacy, mga programang suporta, mga diskwento ng miyembro at higit pa.

Kumuha ng karagdagang impormasyon

Nakatutulong na mga artikulo

Maghanap ng impormasyon tungkol sa kalusugan at pangangalagang pangkalusugan upang tulungan kayong makagawa ng mahahalagang desisyon, mamuhay nang pinakamainam at makakuha ng higit pa mula sa inyong planong pangkalusugan.

Magbasa nang higit pa

Mga video na nagbibigay-kaalaman

Manood ng mga video na nagbibigay-kaalaman tungkol sa mahahalagang aspeto ng Medicare at inyong mga opsyon ng saklaw.

Panoorin ngayon

Mga FAQ

Makakuha ng mga sagot sa ilan sa aming mga pinakamadadalas na tanong tungkol sa Medicare.

Makakuha ng mga sagot

Y0118_23_379A2_M Tinanggap 12202023
H2819_23_379A2_M  Tinanggap 12202023
Huling na-update ang pahina: 01/01/2024