Blue Shield Medicare-ի հոդվածները

Տեղեկություններ գտեք առողջության և առողջապահական խնամքի մասին, որոնք կօգնեն Ձեզ կարևոր որոշումներ կայացնել և ավելին ստանալ Ձեր առողջապահական ծրագրից:

Տարեկան անդամագրման ժամանակամիջոցի ստուգաթերթիկ

Օգտագործեք այս ստուգաթերթը, որը կօգնի Ձեզ գնահատել, թե արդյոք Ձեր ծրագիրը կբավարարի Ձեր կարիքները գալիք տարվա համար:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստացեք

Դիմեք մեզ

Ստացեք Ձեր Medicare-ի հարցերի պատասխանները: Զանգահարեք Blue Shield Medicare-ի խորհրդատուին՝ 800-260-9607 (TTY՝ 711) հեռախոսահամարով կամ առցանց հանդիպում ամրագրեք:

Հանդիպում ամրագրել

Միացե՛ք Medicare միջոցառմանը

Մասնակցեք անվճար դեմ առ դեմ կամ առցանց սեմինարի՝ Medicare-ի մասին հավելյալ տեղեկություններ և Ձեր հարցերի պատասխանները ստանալու համար: 

Իրադարձություն գտնել

Անվճար գրքույկ ներբեռնել*

Ստացեք Ձեր առաջնորդվող ուղին դեպի Medicare-ի անվճար պատճենը՝ Ձեր ապահովագրութան տարբերակները հասկանալու համար: 

Ստացեք Ձեր ուղեցույցը

Y0118_23_379A2_M Ընդունված 12202023-ին
H2819_23_379A2_M Ընդունված 12202023-ին
Էջը վերջին անգամ թարմացվել է՝ 01/01/2024-ին

*Անվճար պատճեն՝ առանց անդամագրվելու պարտավորության:

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023: Բոլոր իրավունքները վերապահված են:

California Physicians Service DBA Blue Shield of California-ն Blue Shield ասոցիացիայի անկախ անդամ է:

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Blue Shield Medicare Advantage-ի ծրագրերի համար. Blue Shield of Californian-ն HMO է, HMO D-SNP, PPO և PDP-ն ծրագիր է՝ Medicare-ի, ինչպես նաև Կալիֆորնիա նահանգի Medicaid ծրագրի հետ կնքված պայմանագրերով: Blue Shield of California-ում գրանցվելը կախված է պայմանագրի երկարաձգումից:

 
 
Ընկերությունը հետևում է գործող նահանգային օրենքներին և քաղաքացիական իրավունքների դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի դրսևորում, չի բացառում մարդկանց կամ այլ կերպ չի վերաբերվում նրանց ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային ծագման, էթնիկ խմբի նույնականացման, առողջական խնդրիի, գենետիկական տեղեկատվության, ծագման, կրոնի, սեռի, ամուսնական կարգավիճակի, գենդերի, գենդերային ինքնության, սեռական կողմնորոշման, տարիքի, մտավոր կամ ֆիզիկական հաշմանդամության պատճառով: La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental.  本公司遵守適用的州法律和聯 邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年 齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。