Ձեր Տարեկան անդամագրման ժամանակամիջոցի (AEP) ստուգաթերթիկ

5 քայլ՝ ամենակարևորը հոգալու համար. Դուք

Senior couple paying bills at home

Տարեկան անդամագրման ժամանակամիջոցը AEP) տարվա այն ժամանակահատվածն է, երբ Դուք կարող եք որոշել պահպանել Ձեր ընթացիկ առողջապահական ծրագիրը կամ փոփոխություններ կատարել գալիք տարվա համար: Երբ մտածում եք հաջորդ տարվա ապահովագրության մասին, կարևոր է վերանայել Փոփոխությունների Ձեր տարեկան ծանուցումը կամ ANOC-ը: Այս գրքույկը նշում է Ձեր ընթացիկ ծրագրի ցանկացած փոփոխություն ապահովագրության, ծախսերի կամ սպասարկման ոլորտներում, որոնք ուժի մեջ կմտնեն հունվարին: Դուք պետք է Ձեր ANOC-ը ստանաք փոստով կամ էլ.փոստով, եթե ընտրեք մինչև սեպտեմբերի վերջ:

Օգնելու Ձեզ որոշել, թե արդյոք Ձեր ընթացիկ ծրագիրը կբավարարի Ձեր կարիքները հաջորդ տարի, մենք ստեղծել ենք ստորև բերված ստուգաթերթիկը:  Նշում. Եթե Ձեզ դուր է գալիս Ձեր ընթացիկ ծրագիրը, ապա կարիք չկա որևէ գործողություն ձեռնարկել: Այն ավտոմատ կերպով կթարմացվի:

  Առաջին քայլ. Վերանայեք Ձեր ընթացիկ նպաստները 

Եթե ցանկանում եք պահպանել Ձեր ընթացիկ ծրագիրը, ապա կարիք չկա որևէ բան անել. ամեն ինչ պատրաստ է հաջորդ տարվա համար: Եթե ցանկանում եք փոփոխություններ կատարել, հոկտեմբերի 15-ից սկսած, կարող եք փոխել 2024 թվականի Ձեր ծրագիրը։ Դուք կարող եք դա անել մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ը։ Դուք կարող եք ստուգել Ձեր ընթացիկ նպաստները՝ մուտք գործելով անդամների հարթակ: 

  Երկրորդ քայլ. Պարզեք, թե արդյոք Ձեր ընթացիկ ծրագրի նպաստները փոխվում են

Նայեք Ձեր ANOC-ում`պարզելու, թե արդյոք Ձեր ամսական ապահովագրական վճարը կամ չհատուցվող գումարը փոխվում է 2024 թվականի համար, և արդյոք Ձեր ապահովագրությունը դեռ կբավարարի Ձեր կարիքները: Եթե Դուք չեք ստացել Ձեր ANOC-ը, այցելեք ծրագրի փաստաթղթերի էջ կամ զանգահարեք Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն: 

  Երրորդ քայլ. Պարզեք, թե արդյոք Ձեր ընթացիկ ծրագրի նպաստները փոխվում են

Դիմեք Ձեր ANOC-ին`պարզելու, թե արդյոք Ձեր գրպանից արվող ծախսերը կփոխվեն, եթե Ձեր դեղերից որևէ մեկն ունենա նոր սահմանափակումներ: Ստուգեք, թե արդյոք Դուք կկարողանաք օգտվել նույն դեղատնից: Եթե փոփոխություններ լինեն, կարող եք հավելյալ տեղեկություններ ստանալ՝ այցելելով մեր դեղացանկերի էջը: 

  Չորրորդ քայլ. Ստուգեք, որ այն բժշկական մատակարարները, որոնց Դուք վստահում եք, դեռ ցանցում են

Բժիշկները, մասնագետները, հիվանդանոցները և այլ մատակարարները, որոնք ապահովագրված են Ձեր ծրագրի ներքո, կարող են ժամանակի ընթացքում փոխվել, ուստի ստուգեք, թե արդյոք այն մատակարարները, որոնց ծառայություններից օգտվում եք, դեռ ցանցում են:

  Վերջին քայլ. Բացահայտեք Ձեր առողջապահական ծրագրի տարբերակները

Նայեք Medicare-ի մեր մյուս ծրագրերը՝ պարզելու, թե արդյոք դրանցից որևէ մեկն ավելի հարմար է Ձեզ համար:

Եթե հարցեր ունեք, այցելեք մեր անդամների համար նախատեսված ռեսուրսների էջը կամ զանգահարեք Հաճախորդների սպասարկման բաժին Ձեր Blue Shield անդամի նույնականացման քարտի վրա նշված հեռախոսահամարով:

Դուք կարող եք նաև գրանցվել մեր վիրտուալ անդամի կողմնորոշումներից մեկում՝ հարցեր տալու և անմիջապես մեր Blue Shield թիմի անդամներից պատասխան ստանալու համար: Մենք այստեղ ենք Ձեզ օգնելու համար:

Առցանց ձեռք բերեք Ձեր ANOC-ը

Ստուգեք փոփոխությունների մասին Ձեր 2024 թվականի տարեկան ծանուցումը ծրագրի փաստաթղթերի ցանկում՝ Ձեր ծրագրի և վարչաշրջանի անվան տակ: 

Y0118_23_356A_C 07092023

Էջը վերջին անգամ թարմացվել է՝ 10/01/2023-ին

*Անվճար պատճեն՝ առանց անդամագրվելու պարտավորության:

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023: Բոլոր իրավունքները վերապահված են:

California Physicians Service DBA Blue Shield of California-ն Blue Shield ասոցիացիայի անկախ անդամ է:

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Blue Shield Medicare Advantage-ի ծրագրերի համար. Blue Shield of Californian-ն HMO է, HMO D-SNP, PPO և PDP-ն ծրագիր է՝ Medicare-ի, ինչպես նաև Կալիֆորնիա նահանգի Medicaid ծրագրի հետ կնքված պայմանագրերով: Blue Shield of California-ում գրանցվելը կախված է պայմանագրի երկարաձգումից:

 
 
Ընկերությունը հետևում է գործող նահանգային օրենքներին և քաղաքացիական իրավունքների դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի դրսևորում, չի բացառում մարդկանց կամ այլ կերպ չի վերաբերվում նրանց ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային ծագման, էթնիկ խմբի նույնականացման, առողջական խնդրիի, գենետիկական տեղեկատվության, ծագման, կրոնի, սեռի, ամուսնական կարգավիճակի, գենդերի, գենդերային ինքնության, սեռական կողմնորոշման, տարիքի, մտավոր կամ ֆիզիկական հաշմանդամության պատճառով: La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental.  本公司遵守適用的州法律和聯 邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年 齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。