Danh sách kiểm tra Kỳ Ghi Danh Hàng Năm (AEP) của quý vị

5 bước để quan tâm đến những gì quan trọng nhất: Quý vị

Senior couple paying bills at home
1151623803

Kỳ Ghi Danh Hàng Năm (AEP) là thời điểm trong năm mà quý vị có thể quyết định tiếp tục chương trình bảo hiểm sức khỏe hiện tại của mình hoặc thực hiện các thay đổi cho năm tới. Khi quý vị cân nhắc bảo hiểm cho năm tới, điều quan trọng là quý vị phải xem lại Thông báo Thay đổi Hàng năm của quý vị – hay còn gọi là ANOC. Tập sách này nêu ra những thay đổi đối với chương trình hiện tại của quý vị về bảo hiểm, chi phí hoặc khu vực phục vụ. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào tháng 1. Quý vị sẽ nhận được ANOC của mình qua thư hoặc qua email trễ nhất là cuối tháng 9 nếu quý vị chọn tham gia nhận thông tin.

Để giúp quý vị quyết định xem chương trình hiện tại có đáp ứng nhu cầu của quý vị cho năm tới hay không, chúng tôi đã tạo danh sách kiểm tra bên dưới.  Lưu ý: Nếu quý vị thích chương trình hiện tại của mình thì không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào. Chương trình sẽ tự động gia hạn.

  Bước đầu tiên: Xem lại quyền lợi hiện tại của quý vị 

Nếu muốn giữ nguyên chương trình hiện tại của mình, quý vị không cần phải làm gì cả – quý vị đã sẵn sàng cho năm tới. Nếu muốn thực hiện thay đổi, bắt đầu từ ngày 15 tháng 10, quý vị có thể thay đổi chương trình của mình cho năm 2024. Quý vị có thể làm như vậy cho đến ngày 7 tháng 12 năm 2023. Quý vị có thể kiểm tra quyền lợi hiện tại của mình bằng cách đăng nhập vào cổng thông tin hội viên. 

  Bước thứ hai: Xem liệu các quyền lợi của chương trình hiện tại của quý vị có thay đổi không

Hãy xem ANOC của quý vị để tìm hiểu xem phí bảo hiểm hoặc khoản tiền khấu trừ hàng tháng của quý vị có thay đổi cho năm 2024 hay không và liệu bảo hiểm của quý vị có còn đáp ứng nhu cầu của quý vị hay không. Nếu quý vị chưa nhận được ANOC của mình, vui lòng truy cập trang tài liệu của chương trình hoặc gọi cho Dịch vụ Khách hàng. 

  Bước thứ ba: Xem liệu các quyền lợi của chương trình hiện tại của quý vị có thay đổi không

Hãy tham khảo ANOC của quý vị để xem liệu chi phí tự trả của quý vị có thay đổi hay không, liệu bất kỳ loại thuốc nào của quý vị có những hạn chế mới hay không. Kiểm tra xem liệu quý vị có thể sử dụng cùng một nhà thuốc hay không. Nếu có thay đổi, quý vị có thể tìm hiểu thêm bằng cách truy cập trang danh mục thuốc của chúng tôi. 

  Bước thứ tư: Xác minh rằng các nhà cung cấp dịch vụ y tế mà quý vị tin tưởng vẫn còn trong hệ thống

Các bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa, bệnh viện và nhà cung cấp dịch vụ khác được đài thọ theo chương trình của quý vị có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy hãy kiểm tra xem những nhà cung cấp dịch vụ mà quý vị sử dụng có còn trong hệ thống của chúng tôi hay không.

  Bước cuối cùng: Khám phá các lựa chọn chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị

Hãy xem các chương trình Medicare khác của chúng tôi để xem liệu có chương trình nào phù hợp hơn với quý vị không.

Nếu quý vị có thắc mắc, hãy truy cập trang tài nguyên dành cho hội viên của chúng tôi hoặc gọi Dịch vụ Khách hàng theo số điện thoại có trên thẻ ID hội viên Blue Shield của quý vị.

Quý vị cũng có thể đăng ký một trong các buổi định hướng trên mạng cho hội viên của chúng tôi để đặt câu hỏi và lắng nghe trực tiếp từ các hội viên nhóm Blue Shield của chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị.

Nhận ANOC của quý vị trực tuyến

Kiểm tra Thông báo Thay đổi Hàng năm cho năm 2024 của quý vị trong danh sách các tài liệu chương trình theo tên chương trình và tên quận của quý vị. 

Y0118_23_356A_C 09072023

Trang được cập nhật lần cuối: 01/10/2023

*Bản miễn phí mà không cần phải ghi danh.

© California Physician’s Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Bảo lưu mọi quyền.

California Physician’s Service DBA Blue Shield of California là một hội viên độc lập của Blue Shield Association.

Blue Shield of California 601 12th Street, Oakland, CA 94607.

Đối với các Chương trình Medicare Advantage của Blue Shield: Blue Shield of California là một chương trình HMO, HMO D-SNP, PPO và PDP có hợp đồng với Medicare và hợp đồng với Chương trình Medicaid của tiểu bang California. Ghi danh vào Blue Shield of California phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

 
 
Công ty tuân thủ luật pháp tiểu bang và luật dân quyền liên bang hiện hành và không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, bệnh, thông tin di truyền, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhân dạng giới tính, xu hướng giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật thể chất. La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética, ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律,並且不會以種族、膚色、原國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。