NHỮNG NGƯỜI CHÚNG TA ỦNG HỘ CHÍNH LÀ YẾU TỐ TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT

NHỮNG NGƯỜI CHÚNG TA ỦNG HỘ CHÍNH LÀ YẾU TỐ TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT
Sức khỏe tinh thần
Cho dù bạn đang cảm thấy căng thẳng hay cần một chuyên gia, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.
Đủ điều kiện cho Medi-Cal
Nhận dịch vụ chăm sóc mà quý vị cần với Blue Shield of California Promise Health Plan.
Gói cá nhân và gia đình
Trợ giúp tài chính liên bang mới có sẵn để giảm chi phí bảo hiểm y tế.
Đang cân nhắc Medicare
Chúng tôi có các chương trình Medicare cho các nhu cầu và ngân sách đa dạng.
San Francisco map
Tìm bác sĩ
Chúng tôi cung cấp rất nhiều bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa và bệnh viện để giúp quý vị tìm được dịch vụ chăm sóc dù sống hoặc làm việc tại bất cứ nơi nào. Mạng lưới PPO, HMO, nha khoa và nhãn khoa của chúng tôi nằm trong số những mạng lưới lớn nhất California.
Tìm bác sĩ
Vì sao chọn Blue Shield?
Chương trình hợp túi tiền
Bởi vì tất cả cư dân California xứng đáng nhận dịch vụ chăm sóc chất lượng hàng đầu.
Bắt đầu
Bác sĩ
Khám phá mạng lưới các bác sĩ chuyên nghiệp của chúng tôi.
Find a doctor
Wellvolution
Dịch vụ hỗ trợ để quý vị sống lành mạnh nhất.
Bắt đầu
NurseHelp 24/7
Đặt câu hỏi cho y tá chuẩn định.
Tìm hiểu thêm
Các chương trình chăm sóc
Yên tâm khi quản lý sức khỏe của quý vị
Nhận hỗ trợ
Giảm giá cho thành viên
Chủ động bảo vệ sức khỏe với các ưu đãi của chúng tôi.
Tìm ưu đãi
Flu shot
Đăng ký nhận vắc-xin COVID-19 trên My Turn

Sở Y tế Công cộng Tiểu bang California đã tạo ra một công cụ trực tuyến cho tất cả người dân California 16 tuổi trở lên đăng ký nhận vắc-xin COVID-19. Đăng ký một cuộc hẹn trực tiếp qua My Turn.

Featured articles