woman surfing
Thêm chương trình. Thêm bác sĩ. Thêm lựa chọn
Individual & family plans
Shop
Medicare plans
Explore
Covered with an employer
Explore
San Francisco map
Tìm bác sĩ
Chúng tôi cung cấp rất nhiều bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa và bệnh viện để giúp quý vị tìm được dịch vụ chăm sóc dù sống hoặc làm việc tại bất cứ nơi nào. Mạng lưới PPO, HMO, nha khoa và nhãn khoa của chúng tôi nằm trong số những mạng lưới lớn nhất California.
Tìm bác sĩ
Vì sao chọn Blue Shield?
Affordable plans
Because all Californians deserve top quality care.
Get started
Doctors
Discover our professional California professionals.
Find a doctor
Wellvolution
Access support to live your healthiest life.
Get started
NurseHelp 24/7
Ask a registered nurse your questions.
Learn more
Care programs
Get peace of mind in managing your health
Get support
Member discounts
Be proactive with your health using our discounts.
Find discounts
Granddaughter and grandfather - What we stand for sets us apart
What we stand for sets us apart