Quyền riêng tư

Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sẽ sử dụng và tiết lộ thông tin mà người truy cập cung cấp cho chúng tôi trên trang web của chúng tôi, vui lòng đọc   chính sách quyền riêng tư trực tuyến và di động của chúng tôi. 

  
  
  

Để tìm hiểu thêm về cách các thông tin y tế về quý vị, với tư cách là thành viên của Blue Shield, có thể được sử dụng và tiết lộ, và cách quý vị có thể truy cập thông tin của mình, vui lòng đọc Thông báo của HIPAA (Đạo luật về Trách nhiệm và Tính linh động với Bảo hiểm Y tế) về thông lệ quyền riêng tư..

Để tìm hiểu thêm về cách thông tin cá nhân và tài chính của quý vị, với tư cách là chủ hợp đồng Blue Shield Life, được thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ, vui lòng đọc  Thông báo của GLBA (Đạo luật Gramm-Leach-Bliley) về thông lệ quyền riêng tư..

Để sử dụng các quyền riêng tư của quý vị liên quan đến thông tin y tế mà Blue Shield tạo ra, thu thập và/hoặc lưu giữ về quý vị, với tư cách là thành viên của Blue Shield, hãy sử dụng các biểu mẫu quyền riêng tư này..

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về những Tuyên bố quyền riêng tư này, quý vị có thể liên hệ với Văn phòng Quyền riêng tư của Blue Shield theo số điện thoại (888) 266-8080 (miễn phí), hoặc gửi e-mail tới privacy@blueshieldca.com, hoặc gửi thư qua bưu điện Hoa Kỳ đến:

Blue Shield Privacy Office
P.O. Box 272540
Chico, CA 95927-2540


Bảo mật

Nếu quý vị nhận được một email hoặc cuộc gọi đáng ngờ, hoặc được đưa tới một trang web giả mạo, vui lòng đọc cách Báo cáo các âm mưu lừa đảo trên email, trang web hoặc điện thoại.

 

Cập nhật lần cuối 26 tháng 11 năm 2018