Cải cách y tế

Blue Shield có mặt để giúp quý vị điều hướng giữa hàng loạt các thông tin sẵn có về cải cách y tế liên bang, từ đó quý vị có thể hiểu rõ hơn về tác động đối với mình.

10 chủ đề chính mà quý vị nên biết về cải cách y tế

Affordable Care Act (ACA, Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền) sẽ thay đổi thị trường bảo hiểm của California về căn bản. Hãy tìm hiểu một số chủ đề chính và mức độ tác động của chúng đối với quý vị.

Cải cách y tế: cá nhân & gia đình

Affordable Care Act (ACA) đã giới thiệu phạm vi bảo hiểm hoàn toàn mới cho các chương trình cá nhân và gia đình có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 với nhiều quyền lợi và phạm vi bao quát hơn cùng các quy tắc mới về cách quý vị mua chương trình bảo hiểm.

Tìm hiểu thêm

Bảo hiểm thiết yếu tối thiểu

Bảo hiểm thiết yếu tối thiểu (MEC) là loại bảo hiểm mà cá nhân cần có yêu cầu trách nhiệm cá nhân ACA.

Tìm hiểu thêm

Sự tham gia của chúng tôi

Blue Shield of California tin tưởng rằng việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có chất lượng là một quyền cơ bản và chúng tôi từ lâu đã hỗ trợ các nỗ lực cải cách y tế ở cả cấp liên bang và tiểu bang.

Tìm hiểu thêm

Công cụ và tài nguyên

Nhận các công cụ và thông tin mà quý vị cần để bảo đảm hiểu rõ về cải cách y tế. Chúng tôi đang phát triển các công cụ mới cho quý vị, do đó hãy sớm quay lại để biết các tính năng và cập nhật mới.

Tìm hiểu thêm

Quý vị cần tìm các thông tin cập nhật về cải cách y tế?

Tôi là Chủ lao động

Tôi là Nhà cung cấp

Tôi là Người môi giới

Không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?

Liên hệ với chúng tôi