Blue Shield of California | California Health Insurance

Bảo hiểm dành cho tất cả mọi người

Tìm chương trình

Các chương trình của Blue Shield of California gồm có:

NurseHelp 24/7SM

Hỏi điều dưỡng có đăng ký các thắc mắc về sức khỏe vào bất kỳ lúc nào

WellvolutionSM

Nhận trách nhiệm giữ gìn sức khỏe của bản thân

Mạng lưới chọn lọc

Chúng tôi có nhiều mạng lưới cung cấp hàng loạt lựa chọn bác sĩ và bệnh viện

Nhiều chương trình dành cho nhiều mức ngân sách khác nhau

Tìm bảo hiểm và chi phí phù hợp nhất

Chương trình chiết khấu về sức khỏe và nhãn khoa

Khám phá các mức chiết khấu cho các thương hiệu thể dục thể hình và nhãn khoa nổi tiếng

Truy cập mọi lúc mọi nơi

Với hầu hết các chương trình, tham vấn bác sĩ vào mọi lúc, từ hầu như mọi nơi bằng Teladoc

Quý vị có đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ tài chính không? Tìm hiểu ngay

Chương trình bảo hiểm sức khoẻ cá nhân và gia đình

Các chương trình bảo hiểm sức khoẻ cá nhân và gia đình của chúng tôi được thiết kế để đem đến khả năng lựa chọn và mức độ tin cậy cho nhiều mức ngân sách khác nhau. Các chương trình này cũng cung cấp khả năng tiếp cận 24/7 dịch vụ chăm sóc bằng NurseHelp 24/7SM và Teladoc.

Với chương trình cá nhân và gia đình từ Blue Shield…

Quý vị có thể chọn loại bảo hiểm phù hợp với quý vị và những người thân yêu của quý vị, đó là lý do vì sao chúng tôi cung cấp hàng loạt chương trình HMO và PPO. Và tất cả các chương trình cá nhân và gia đình đều đi kèm khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc vào bất kỳ lúc nào, truy cập trực tuyến 24/7 thông tin chương trình bảo hiểm sức khoẻ của quý vị cũng như các tài nguyên về sức khỏe thể chất và tinh thần mà không mất thêm phí.

Tóm Tắt Về Quyền Lợi Và Bảo Hiểm và Bằng Chứng Bảo Hiểm

Chương trình bảo hiểm sức khoẻ cá nhân và gia đình

Tìm chương trình

Chương trình bảo hiểm sức khoẻ được cơ quan tài trợ

Các chương trình bảo hiểm sức khoẻ được cơ quan tài trợ của chúng tôi được thiết kế để đem đến dịch vụ bảo hiểm toàn diện cũng như các tài nguyên về sức khỏe thể chất và tinh thần cho nhân viên của quý vị. Với tùy chọn bảo hiểm nhãn khoa, chương trình sức khỏe Wellvolution của chúng tôi và các công cụ quản lý trường hợp toàn diện của chúng tôi, quý vị sẽ thấy Blue Shield giúp giữ gìn sức khỏe cho lực lượng lao động của quý vị như thế nào.

Với chương trình bảo hiểm sức khoẻ được cơ quan tài trợ Blue Shield…

Quý vị sẽ được tham gia cùng nhiều doanh nghiệp trên khắp California, những người đã tín nhiệm Blue Shield trong việc tăng cường sức khỏe cho nhân viên của họ và bảo vệ họ khỏi gánh nặng tài chính. Nhân viên của quý vị sẽ được quyền tiếp cận lời khuyên y tế chuyên nghiệp vào mọi lúc từ NurseHelp 24/7SM và Teladoc, hoặc ở những nơi như CVS MinuteClinic, cũng như tận hưởng quyền lợi bảo hiểm khi ra ngoài tiểu bang hoặc quốc gia thông qua chương trình BlueCard.

Tóm Tắt Về Quyền Lợi Và Bảo Hiểm và Bằng Chứng Bảo Hiểm

Đối với các doanh nghiệp nhỏ

Đối với Mid / Nhóm lớn

Tìm chương trình

Chương trình bảo hiểm sức khoẻ Medicare

Nếu quý vị đang tìm thêm các quyền lợi bảo hiểm khác ngoài những gì được cung cấp trong Original Medicare, chúng tôi có cung cấp một số giải pháp có thể giúp quý vị chi trả cho những gì không thuộc phạm vi của Original Medicare. Chương Trình Bổ Trợ Medicare giúp quý vị được quyền đến khám bất kỳ bác sĩ hoặc chuyên viên vào ở bất kỳ bệnh viện nào trên toàn quốc có chấp nhận Medicare. Chương Trình Medicare Advantage có bảo hiểm thuốc kê đơn, không khấu trừ và không đồng thanh toán cho các dịch vụ quan trọng. Chương Trình Medicare Prescription Drug sẽ làm đúng như tên gọi: giúp quý vị trang trải chi phí thuốc kê đơn của mình.

Quý vị có câu hỏi về Medicare?

Hãy tìm hiểu cách thức hoạt động của Original Medicare, nếu quý vị đủ điều kiện đăng ký Medicare không và tùy chọn bảo hiểm Medicare của Blue Shield nào phù hợp nhất với quý vị. Để đăng ký, vui lòng truy cập trang chương trình Medicare của chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi. (888) 568-3560

Thêm chương trình cho quý vị

Chương trình nhãn khoa

Bên cạnh việc tiếp cận mạng lưới rộng lớn các chuyên gia chăm sóc nhãn khoa của California, chương trình nhãn khoa từ Blue Shield còn đem đến cho quý vị khả năng tiếp cận các chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn, cửa hàng bán sản phẩm chăm sóc mắt và thậm chí cả các nhà cung cấp trực tuyến.

Tìm hiểu thêm

Chương trình nha khoa

Mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ nha khoa của chúng tôi là một trong các mạng lưới lớn nhất của tiểu bang. Khám phá lợi ích nha khoa của chúng tôi và một mạng lưới các nhà cung cấp.

Tìm hiểu thêm

Bảo hiểm nhân thọ cá nhân định kỳ

Bảo vệ những người thân yêu của quý vị khỏi những điều không lường trước. Bảo hiểm nhân thô của Blue Shield* có thể được mua dưới dạng độc lập không có chương trình bảo hiểm y tế hoặc cùng với chương trình bảo hiểm y tế.

Tìm hiểu thêm

* Được bảo hiểm bởi Blue Shield of California Life & Health Insurance Company