Một California khỏe mạnh hơn bắt đầu với chính các nhân viên của chúng ta

Blue Shield of California cam kết bảo đảm sức khỏe cho nhân viên về mặt trí tuệ, thể chất và tinh thần.

  • Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu sức khỏe của quý vị
  • Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những công cụ cần thiết để đáp ứng mục tiêu sức khỏe của bản thân
  • Chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị bằng cách duy trì môi trường làm việc lành mạnh

Blue Shield cung cấp cho nhân viên các tài nguyên thông tin cần thiết để phát triển và duy trì lối sống lành mạnh.