Trách nhiệm xã hội

Là chương trình chăm sóc sức khoẻ phi lợi nhuận, chúng tôi mang sứ mệnh cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao và hợp túi tiền, xứng đáng với gia đình và bạn bè của chúng tôi. Hãy tìm hiểu thêm về sứ mệnh của chúng tôi hoặc tải xuống bản PDF của Báo cáo Sứ mệnh.

Quản trị

Blue Shield of California cam kết thực hiện tiêu chuẩn kinh doanh cao nhất.

Tìm hiểu thêm

Đa dạng nhà cung cấp

Chúng tôi cam kết bảo đảm sự đa dạng các nhà cung cấp bằng cách mang đến khả năng tiếp cận và cơ hội cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tham gia vào quy trình đấu thầu, mua bán của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Quỹ Blue Shield of California

Cải thiện cuộc sống của tất cả người dân California, đặc biệt là những người khó khăn bằng cách tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, nâng cao hiệu quả và giá cả phải chăng, và bằng cách chấm dứt bạo lực gia đình.

Tìm hiểu thêm

Báo cáo Sứ mệnh 2017 của chúng tôi

Tìm hiểu những điều khiến chúng tôi thực sự là một tổ chức hoạt động vì sứ mệnh.

Xem báo cáo (PDF 4.07MB)

Quý vị không tìm được nội dung mình cần?

Liên hệ với chúng tôi