Thông tin công ty

Tìm hiểu câu chuyện của Blue Shield

Sứ mệnh và giá trị

Sứ mệnh và những giá trị luôn dẫn đường cho chúng tôi, khuyến khích chúng tôi đổi mới và cho phép chúng tôi trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi mang tính xây dựng.

Tìm hiểu thêm

Vì sự quan tâm chăm sóc, không phải vì lợi nhuận

Khám phá cách Blue Shield of California đặt sự quan tâm chăm sóc lên hàng đầu và lợi nhuận xếp thứ hai.

Tìm hiểu thêm

Thông tin nhanh

Thông tin và số liệu về lịch sử, tài chính, thành viên và các mạng lưới của Blue Shield, bao gồm cả các địa chỉ chính và số điện thoại liên hệ của chúng tôi

Tìm hiểu thêm

Lịch sử

Khám phá những mốc thời gian quan trọng trong lịch sử 70 năm hoạt động của Blue Shield.

Tìm hiểu thêm

Lãnh đạo

Hồ sơ của đội ngũ Lãnh đạo, Hội đồng Quản trị và đội ngũ Quản lý đang phục vụ ngành chăm sóc sức khỏe.

Tìm hiểu thêm

Tài chính

Cùng xem bản tóm tắt tài chính mạnh mẽ, doanh thu hoạt động và xếp hạng sức mạnh tài chính của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Giải thưởng

Điểm qua những giải thưởng mà Blue Shield đã nhận được nhờ các chương trình và dịch vụ hàng đầu trong ngành kể từ năm 2007.

Tìm hiểu thêm

Quý vị không tìm được nội dung mình cần?

Liên hệ với chúng tôi