Thông báo của GLBA về Thông lệ Quyền riêng tư

Tại Blue Shield Life, chúng tôi coi trọng quý vị với tư cách là chủ hợp đồng bảo hiểm của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng quyền riêng tư rất quan trọng đối với quý vị và chúng tôi chịu trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư của quý vị một cách nghiêm túc. Thông báo này cho quý vị biết về các chính sách của chúng tôi đối với thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin tài chính của quý vị, cho dù quý vị là chủ hợp đồng bảo hiểm Blue Shield Life hiện tại hoặc trước đây. Vui lòng đọc kỹ.

 Thông báo của GLBA về Thông lệ Quyền riêng tư (Anh)

 Thông báo của GLBA về Thông lệ Quyền riêng tư (Trung Quốc)

 Thông báo của GLBA về Thông lệ Quyền riêng tư (Người Tây Ban Nha)

 Thông báo của GLBA về Thông lệ Quyền riêng tư (Tiếng Việt)

 

Thông tin Liên hệ

Blue Shield Privacy Office

P.O. Box 272540
Chico, CA 95927-2540

Điện thoại:  (888) 266-8080
Fax:  (800) 201-9020
Thư điện tử::  privacy@blueshieldca.com

Cập nhật lần cuối:  11 tháng 9 năm 2013

© California Physicians’ Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Mọi quyền được bảo lưu. California Physicians’ Service DBA Blue Shield of California is an independent member of the Blue Shield Association. Các sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ do Blue Shield of California Life & Health Insurance Company cung cấp. Các chương trình chăm sóc sức khoẻ do Blue Shield of California cung cấp.

TRUSTe