Thông báo của HIPAA về Thông lệ Quyền riêng tư

Blue Shield of California và Blue Shield of California Life & Health Insurance Company

Tại Blue Shield, chúng tôi thấu hiểu tầm quan trọng của việc giữ bí mật thông tin cá nhân và chúng tôi rất nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ này. Thông báo này mô tả cách thức mà thông tin y tế về quý vị, với tư cách là thành viên của Blue Shield, có thể được sử dụng và tiết lộ, và cách quý vị có thể truy cập thông tin của mình. Vui lòng đọc kỹ.

 Thông báo của HIPAA về Thông lệ Quyền riêng tư (Anh)

 Thông báo của HIPAA về Thông lệ Quyền riêng tư (Trung Quốc)

 Thông báo của HIPAA về Thông lệ Quyền riêng tư (Người Tây Ban Nha)

 Thông báo của HIPAA về Thông lệ Quyền riêng tư (Tiếng Việt)

 Thông báo của HIPAA về Thông lệ Quyền riêng tư (Tiếng Hindii)

 Thông báo của HIPAA về Thông lệ Quyền riêng tư (Hàn Quốc)

 

Thông tin Liên hệ

Blue Shield Privacy Office

P.O. Box 272540
Chico, CA 95927-2540

Điện thoại: (888) 266-8080
Fax: (800) 201-9020
Thư điện tử: privacy@blueshieldca.com

Cập nhật lần cuối: Ngày 16 tháng 8 năm 2013

© California Physicians’ Service DBA Blue Shield of California 1999-2023. Mọi quyền được bảo lưu. California Physicians’ Service DBA Blue Shield of California is an independent member of the Blue Shield Association. Các sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ do Blue Shield of California Life & Health Insurance Company cung cấp. Các chương trình chăm sóc sức khoẻ do Blue Shield of California cung cấp.

TRUSTe